background preloader

Om svenska och digitala verktyg

https://fredrikarboga.wordpress.com/

Related:  svenskasvenskaSvenska/språkSvenskala_profesora

Kooperativt Lärande – brainstorming med ‘Mina ord, dina ord’. ”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap. Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få som återkommande bidrar till klassens tankekarta eller lista på tavlan. ‘Mina ord, dina ord’ kan användas till att samla in eller repetera nyckelord och begrepp inom ett ett aktuellt ämnesområde, eller att samla idéer och lösningar till ett projekt eller problem som behöver lösas. Mina ord … Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen.

Lektionsförslag: Alfabetet – hur lär man sig det? Någon söker efter hur man ska börja lära sig alfabetet? Jag tror nog att man kan lära sig det i oändliga gånger och vid olika tillfällen. Låt mig tänka öppet: Alfabetet är en mänsklig konstruktion. Det har väl tillkommit bokstäver under mänsklig utveckling. Det moderna alfabetet kom väl med skrivkonsten. Musik - Tips hur du kan lyssna på musik på internet Populäraste MP3-spelarna just nu Lyssna på musik på nätet Spotify Bästa musikspelaren med strömmande musik. Tunigo Färdiga spellistor till Spotify.

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande?

Bokstavsorm för arbetet med bokstavsjakt Barnens tidiga skriv- och läslärande ska utgå från de kunskaper barnen redan har - det kan även gälla bokstavsarbetet. Kopieringsunderlag för bokstavsormar här. De barn som redan kan alla bokstäverna och som redan är igång med att skriva och läsa behöver inte öva särskilt på att kombinera bokstavstecken (grafem) med bokstavsljud(fonem). De behöver andra utmaningar för att motivation och meningsfullhet ska bibehållas. I början av förskoleklass och årskurs 1 ska du som lärare undersöka vilka bokstäver barnen redan kan. Bokstavsjakt i bokstavsräckor.

Livet.se/ord - Sveriges största samling ordspråk och citat! Sveriges största samling ordspråk och citat på nätet! Livet.se är sidan för alla som älskar kloka ord, citat och underfundiga ordspråk. Hit är du inbjuden för att vältra dig i ordstäv, aforismer, talesätt och vettiga visdomsord! Stora översättningsprojektet är igång! Göm dig inte bakom citattecken - Språkbrevet nr 1, 2016 De största problemen med snåriga och svårbegripliga texter är inte grammatikfel och stavfel. Det är inte heller fackuttryck eller svåra ord som ställer till det. Istället är det skribenternas svårigheter att få fram huvudbudskapet och tydligt redovisa sina tankegångar som gör att vissa texter är svåra att förstå.

Tärningar som stöd för att skriva och tala Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor. Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse. Det i såg är inget nytt men jag har kryddat upplägget med en av mina favoriter – en Canva. Detta för att ge förslag på vad varje siffra ska symbolisera. Detta blir ramen kring berättelsen och sedan är det upp till eleverna att fylla på berättelsen med stoff. Jag valde att låta eleverna vara med i skapandet av Canvan på vår smartboard och det blev et effektivt sätt att sätta in dem i skrivuppgiften och de fick vara med och ge förslag på karaktärer, miljöer och saker som skulle ingå i berättelsen.

Related:  SvenskaSvenska