background preloader

I huvudet på en fröken…

I huvudet på en fröken…

Anne-Marie Körling Ullis skolsida Mattefröken | Ulrika Broman Specialpedagogen Maja Insatser för skolnärvaro FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist Sun, November 02, 2014 20:13:34 Skolnärvaroarbetet ställer höga krav på tidiga insatser och det grundläggande arbetet bör alltid ske förebyggande på organisationsnivå. Skolor som arbetar förebyggande når alla elever vilket gör arbetet lättare att lyckas med både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter behöver skolor arbeta på gruppnivå för att nå elever som befinner sig i riskzonen. Det förebyggande arbetet är alltid långsiktigt och ställer krav på ett organiserat arbete med tydliga rutiner. På gruppnivå kan åtgärderna innebära att lärare, föräldrar och elever får utbildning i stresshantering tex. De individuella åtgärderna handlar om att skolan måste starta en pedagogisk utredning i syfte att ta reda på elevens svårigheter, behov och lösningar. Share Motivera Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist Sun, October 26, 2014 19:15:18 Här följer en checklista med frågor som ni kan diskutera tillsammans med eleven. Delmål

Kamelfröken | En skolblogg från moobis.se thereselinner Just nu pågår de nationella proven i många klassrum runt om i vårt land. Det är många timmar det tar att genomföra dem, rätta och sedan rapportera in minst del i varje test. På bloggen läraravtryck, där jag finns med som en av bloggarna, har vi den här veckan temat Nationella prov och vi skriver om våra tankar och erfarenheter kring det. Så här skrev jag. Jag ansvarar inte för att några nationella prov blir gjorda och rättade i år. Förra året hade jag en år 6 och då genomförde vi nationella prov i engelska, svenska, matematik, geografi och fysik. När jag började genomföra proven med mina klasser gjorde man proven i år fem. Att få hjälp med allt detta och inte uppfinna alla hjul själv är något jag har uppskattat. Kan man inte det ändå tänker kanske du. Men det är inte bara så längre. Jag har envetet försvarat de nationella proven utifrån tidigare beskrivna argument. Jag skulle önska att få använda proven, i något mindre omfattning, som ett lärande redskap.

MioVi | Att läsa och bli läst, elevers och lärares tankar kring Mio min Mio av Astrid Lindgren. specialpedagogen Dec17 Jodå, det gick bra. Eleverna hade sett dem innan och det som var bra var att de gav upphov till frågor som ”hur ser du det?”. Min invändningen mot mig själv är att jag borde göra detta flera gånger per termin. Dec16 Sista veckan är obönhörligen här. Att undervisa med formativ bedömning som förhållningssätt är att ständigt koppla det som görs till både förmågor och kunskapskrav. Ett problem som jag brottas med är att matriserna i exemplen nedan lätt får karaktären av uppnådda mål. Nu prövar jag detta och ser hur det går. Nästa steg i att pröva att tydliggöra vad jag ser hos eleverna är att hitta på ett smart sätt att koppla ihop ”the big five” med kunskapskraven för respektive ämne. Diagnos och prognos i pedagogiskt ledarskap (autentiskt anonymt exempel) Diagnos och prognos i engelska C (autentiskt anonymt exempel) Dec3 Det formativa arbetet består av tre olika delar eller steg som samspelar med varandra. 1. Det handlar heller inte om dokumentation i något slags betygsmatris. 1. 2. 3.

lappkullan | En alldeles vanlig skolfröken som älskar sitt jobb Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen

Related: