background preloader

Change your thoughts and you can change your world!

Change your thoughts and you can change your world!

Kom-igång för dig som vill starta IKT-fritids! Som vanligt utgår du från gruppens behov och förutsättningar! Och sen är det ju olika vilka digitala verktyg man har; hur många och hur ofta, t ex. Detta vet jag ser mycket olika ut på landets fritidshem. Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Så här tänker vi: I dagsläget ser vi följande områden som viktiga att arbeta runt, i vår barngrupp (och det är ganska mycket…): Källkritik och ”Kan man lita på allt man ser?” Det har visat sig att det finns fritidshem som inte har tillgång till moderna digitala verktyg. Konkreta aktiviteter kommer snart att finnas här att kika på! ← IKT – alla inlägg

Charlotta Wastesons bollplank Jag hade glömt hur stökigt och tröttande det är med mässor. Allt sorl. Alla människor. Första dagen av SETTSyd är till ända och för mig är det dags att summera dagens intryck. En av dagens höjdpunkter var Joachim Thornströms föreläsning: "Dynamiskt lärande - Klassrumskommunikation för aktiva elever". I dag jobbar Joachim istället med skolappar.nu som är ett forum där lärare recenserar appar, ger förslag till användningsområden och kopplar apparna till de syften och förmågor som tas upp i grundskolans läroplan. Joachims föreläsning handlade om tips på olika verktyg för elevrespons och hur de kan användas i skolan. Med reservation för att jag kan ha råkat lägga till, missuppfattat och tagit bort något försöker jag här sammanfatta Joakims föreläsning. Dessa verktyg presenterade Joachim: AnswerGarden - ett responssystem där eleverna kan skriva in ord som i verktygets redovisning bildar ordmoln där det mest frekvent använda ordet blir störst. Padlet - en gemensam anslagstavla på nätet.

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta. Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen.

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Förmågor i matematik Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. Och självklart funderar vi nu på vilka framgångsfaktorer som spelar in. MetoderKommunikationBegreppProblemlösningResonemang I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under. Dessa sattes sedan upp på väggen. De flesta lektioner både börjar och avslutas med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Som exempel i arbetet med Skolverkets Matematiklyft där vi arbetar med modulen problemlösning.

Skolkorgen The Big 5 material | Fröken Ann Vill du arbete med TB5? Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde. TheBig5PlanschPMv2 Bilderna ovan finns i detta dokument: TheBig5DjurenKonturerMtext TheBig5DjurenKonturer Bilder på djuren, som jag själv fotograferat och som ni får använda och sprida i enlighet med licensieringen nedan: TheBig5Djuren TheBig5DjurenEnskilda Planeringsstöd med kunskapskraven för 1-3 samt TB5-förmågorna: PlaneringsstodVt2013 (Kunskapskraven i dessa dokument är skapade med bas i infometors kunskapskrav på förenklad svenska, i deras magasin HEJA, med vissa förändringar som jag tillsammans med några kollegor gjort.) Alla verk på denna sida, som det står att jag har skapat, går under denna licensiering:

Fonologisk medvetenhet : LärandeLek För att kunna läsa måste man först förstå att ett ord består av flera olika ljud som sitter ihop. Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår ett språks olika ljud och hur de förhåller sig till varandra och bildar ord. Ett barn som är fonologiskt medveten kan höra olika bokstavsljud i ett ord. Barnet kan rimma och säga hur första och sista bokstaven i ett ord låter. Barnet kan också hitta olika bokstavsljud inne i ord och hitta ord som liknar varandra. Ett barn som har en avancerad fonologiskmedvetenhet kan göra om ett ord till ett nytt genom att lägga till, ta bort eller byta ut bokstäver i ett ord, t.ex. skatt-katt och båt-bit. Många föräldrar tränar omedvetet sina barns fonologiska medvetenhet, eftersom barnen vistas i en språkfrämjande miljö med högläsning, sagoberättande och samtal. Många förskolor förbereder barnen inför skolstart. Språket och ordens uppbyggnad kan förvirra barn. Läs mer om lärandelekar, samtal och aktiviteter som tränar fonologisk medvetenhet här!

Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre! Hur kan man visa och samtidigt öva på att förstå begrepp som till exempel näringskedja, livscykel och vattnets kretslopp? Jo, man dramatiserar dem! Igår skrev jag att jag skulle prova ett lektionsupplägg jag hade hittat på Skolverkets hemsida (jag gjorde om det lite, så det passade oss) och idag fick eleverna pröva. Det blev verkligen en lyckad lektion! Jag började med att skriva ordet ”Begreppsteater” på tavlan och så berättade jag kort om vad vi skulle göra. Innan vi började dramatisera, fick eleverna ge förslag på vilka förmågor vi tränar/använder under detta lektionspass. I stora drag gick lektionen till så här: Behöver jag säga att vi hade väldigt roligt samtidigt som vi fördjupade vår förståelse av biologiska begrepp? Förmågan att: samarbeta, ta ansvar, lösa problem, använda begrepp och förstå begrepp!

Lgr 11, The Big 5 och bedömning I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter. Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Klicka på bilden för att komma till min webbsida med presentationen. Vi vävde också in förmågorna i utvecklingsmålen i elevernas IUP i samband med deras utvecklingssamtal. Jag pratade också om hur vi jobbat med kamratbedömning och visade då två filmer som jag tycker är jättebra att se i samband med det jobbet. På em kom vi också in på att prata om den tysta kunskapen. Det blev också en del av min presentation om det utvidgade kollegiet som jag pratade om på TeachMeet i Falun förra veckan. Medarbetarsamtal hos oss

Related: