background preloader

Undervisaengelska.blogg.se - att undervisa i ämnet engelska, lektionstips och tolkningar av läroplanen

Undervisaengelska.blogg.se - att undervisa i ämnet engelska, lektionstips och tolkningar av läroplanen

undervisasvenska.blogg.se - att undervisa i ämnet svenska, lektionstips och tolkningar av läroplanen Tankar om svenska | - att skriva är att tänka. English in Sweden | We're adults learning English in Stockholm, Sweden. Join our journey! Sara Bruuns klassrum Mitt öppna klassrum | flippad undervisning

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen Min undervisning | i svenska och engelska Teorier blir praktik I mitt klassrum ska det synas att kunskap är viktigt alla elever kan påverka sina liv om vi hjälps åt kommer vi längre För att komma till detta klassrumsklimat, nå högre måluppfyllelse och öka elevernas ansvar för sitt lärande är det självklart för mig att jag ska kunna anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer, utmana samtliga elever samt veta vilka undervisningsstrategier som ligger till grund för mina val av pedagogiska verktyg. Grundtesen för mitt liv är att alla människor är olika men lika värda och att skolan är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förändra människors liv. Ett vardagsexempel. (lyckades inte bädda in, tyvärr) Eleverna får vid flera tillfällen bygga med brickorna i par medan jag lyssnar och antecknar. Ett annat sätt jag använder för att möta eleverna på deras nivå är så kallade fyrfältare. Detta är ett arbetssätt som väl är anpassat för samtliga elever eftersom vi arbetar på 4 olika abstraktionsnivåer samtidigt.

Related: