background preloader

Tankar och tips om IKT i engelskundervisningen

Tankar och tips om IKT i engelskundervisningen

Språkförhållanden i Norden, Svenska 2 | Lejonet och räven Språkförhållanden i Norden är ett område som fått ett lyft i Gy11. I Svenska 2 förväntas eleverna både läsa skönlitteratur på såväl norska som danska (nå, exempel på i alla fall), och kunna diskutera språk i Norden. Det här är förstås ett ämnesområde som skulle kunna utvidgas otroligt mycket, och många gör säket det med den äran. Det mesta beror ju på hur man kombinerar olika delar av det centrala innehållet. På Skolverket finns väldigt mycket användbart för skolan när det gäller Norden och nordiska språk, inte minst i den digra materialsamlingen med musik, film och skönlitterära texter på olika nivåer. Här finns också länkar till språkkurser i miniformat, virtuella rundturer… ja, det finns material som jag GÄRNA skulle använda – och det skulle ta månader. När det gäller dialekter, som också nämns i det centrala innehållet för Svenska 2, finns också mycket bra material för skolan på webben. Men man har ju sällan så mycket tid till detta, hur gärna man än ville.

spraketifokus.blogg.se - Ett genrepedagogiskt arbetssätt sobloggalfa Tack! Först av allt så vill jag säga ett stort TACK för att du tog dig tid att göra utvärderingen. Varför ska man göra en utvärdering? Jo, det finns många anledningar. En anledning är att man får tillfälle att öva på den metakognitiva förmågan, förmågan att reflektera över sin insats, vad man gjorde bra och vad man ska tänka på tills nästa kurs. Jo, att 73% ger detta område en 4 eller 5:a i betyg betyder ju att det var övervägande positivt :) Ni verkar ha tyckt om upplägget, med studiebesök på rådhuset, presentation för Carl Fredrik och Hallandsposten. Strax över 70 % tycker att det för det mesta varit tydligt när vi tränat och när jag bedömt era förmågor. Nästa cirkeldiagram som handlar om feedback måste jag dock ta till mig och förbättra. Kul att se att nästan 80 % känner att de har mycket hjälp av blogg/facebook. Men framförallt – jag blir så glad när jag läser om hur ni tycker att ni har utvecklat era förmågor och vad ni vill fortsätta utveckla!

Ny i svenska skolan Förmågorna i svenska Kulor i hjärtan Förmågorna i svenska Skriva - Förmågan att kommunicera i skrift. Vad innebär det? Jo, att: Skriva enligt genre. THE BIG 5 Gemensamt för alla ämnena är de så kallade Big Five. Free Visual Dictionary & Thesaurus | Online Dictionary | Associated Words | Synonyms Dictionary at SnappyWords.com Nyckelstrategiernas nyckelstrategi Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Jag visste inte vad den skulle leda fram till, vad jag skulle vara särskilt uppmärksam på eller varför jag över huvud taget satt där jag satt. Jag lyssnade bara lydigt på Sofia när hon läste om Brasiliens naturtillgångar. Och jag höll stenkoll på klockan. 79 minuter kvar tills det skulle ringa ut. Det här är ingen personlig vendetta mot min mellanstadielärare. I ena änden av vårt uppdrag har vi läroplanen och i andra änden eleverna. Det bästa sättet är att jobba med tydliga exempel. Men det är inte alltid man har tid att konstruera egna exempel. Oavsett hur vi väljer att göra, är i princip alla försök bättre än att inte försöka alls.

20 Websites To Help You Learn A New Language | Shots For Humanity Although there are endless resources to learn languages on the web, it is often difficult to find quality websites that offer structured lesson plans. Here is a list of 20 links that I would trust when I learn new languages. Hope you find them useful too! 1. Duolingo – Duolingo offers six languages with grammar and vocabulary lessons. Earn points and unlock levels as you go along. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Source: Daily Zen List via I Heart Intelligence Mitt Flippade Klassrum Högläsningstips Bibliotekarien och litteraturkritikern Lena Kjersén Edman rekommenderar: Foto: Tommy Åberg "Att läsa böcker och samtala om det lästa är fantastiskt roligt!" Lena Kjersén Edman gillar att läsa böcker av unga författare. Och böcker av kvinnliga författare. "Ibland får jag berätta på bibliotek om högläsningsböcker som passar barn mellan 2 och 15 år.

Books Photo: www.oakconsult.co.k I have been an avid reader ever since I was little. I would safely call myself a bookworm. I remember spending hours in my room reading all sorts of books. My favourite books at the time were the Famous Five, Mallory Towers, the Naughtiest Girl, basically anything written by the legendary Enid Blyton. I also loved the Nancy Drew mysteries. Photo: The Bright Old Oak The love of reading and books has never left me. So, it is only natural for me to talk about my love of books and reading with my clients. I have two clients in particular with whom I can happily spend hours talking about books – Roberta and Elzbieta. What are you reading at the moment? Photo: www.bubblecow.net The question is swiftly followed by an enthusiastic exchange of news. Genres In the non-fiction category, you will find genres like biography, art, photography, history, travel, food and wine, cookbooks, politics, business and finance and many more. Photo: www.jennifercobum.com Shanthi Like this:

descriptive words Läsförståelse och lässtrategier Det här med begrepp, och vad vi lägger in i dem, är alltid lika intressant att fundera kring. Jag har lite då och då hört läsförståelsestrategier och lässtrategier användas synonymt, som om det vore samma sak. Vilket det i och för sig kan vara men det behöver inte vara så. På facebook idag såg jag en fråga där Cecilia Sundh funderade över detta med vad som menas med lässtrategier när kunskapskraven i svenska delar upp lässtrategier och läsförståelse i olika meningar: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag svarade att det blir lite förvirrat när vi ibland pratar om läsförståelsestrategier och ibland lässtrategier och att jag föredrar Skolverkets begrepp läsförståelseprocesser som i sin tur kräver att eleverna kan olika lässtrategier. Att förenkla bedömningsprocessen genom att klippa sönder kunskapskraven kan säkert vara bra. Strategier och funktionellt språkanvändande

Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. Läraren modellerar hur denne med sina självövervaknings-frågor skapar mening av texten. Rent praktiskt kan modellering handla om något så enkelt som att läraren under sin högläsning läser ett ord fel och då stannar upp, lyfter sin clunk-pinne och säger att det här verkar inte stämma. Cliff-hanger skrev Angelika. Referenser:

Related: