background preloader

Att lära tillsammans

Att lära tillsammans

Multikultiskola lararmalin | Språkutvecklande klassrum Elevens lärande i centrum ceciliabergentz | En blogg med allmändidaktisk inriktning I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur | Hülya Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur. Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor. I det här inlägget får du ta del av hur arbetsgången har varit i två grupper med nyanlända elever inskrivna i skolår 1-4. Det övergripande syftet i förberedelseklassen är: formulera sig, kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Innehåll: Faktatexter för barn och hur deras innehåll organiseras, deras typiska uppbyggnad och språkliga dragUtveckla ordförrådet och kunna använda begrepp som förekommer i faktatexter som barn- unge, han-hane, hon-hona mmSkapande av texter där ord och bild samspelar I det här upplägget har vi använt oss av de planeringsmodeller som finns att skriva ut i tillhörande DVD till Låt språket bära. Bygga upp kunskaper i ämnesområdet Vi skapar en tankekarta med utgångspunkt i frågan: Vad vet vi om djuret? Planeringsmodell

Ullis skolsida Mina digitala verktyg | MOOC Digitala Skollyftet – Hanna Forsberg Holmsjöbloggarna år 5 och 6 | Våga Vilja Veta Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor thereselinner | att lära tillsammans FlippadSO frokenlundgren | Klass 6 Mitt öppna klassrum | flippad undervisning

Related: