background preloader

Att lära tillsammans

Att lära tillsammans

Matris i Skolbanken: "The Big Five" Samhällsorienterade ämnen Göran Svanelid är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren. Han är en av de fyra som tagit fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11. Göran har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen: Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmåga Tolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen.

thereselinner Just nu pågår de nationella proven i många klassrum runt om i vårt land. Det är många timmar det tar att genomföra dem, rätta och sedan rapportera in minst del i varje test. På bloggen läraravtryck, där jag finns med som en av bloggarna, har vi den här veckan temat Nationella prov och vi skriver om våra tankar och erfarenheter kring det. Jag ansvarar inte för att några nationella prov blir gjorda och rättade i år. När jag började genomföra proven med mina klasser gjorde man proven i år fem. Att få hjälp med allt detta och inte uppfinna alla hjul själv är något jag har uppskattat. Kan man inte det ändå tänker kanske du. Men det är inte bara så längre. Jag har envetet försvarat de nationella proven utifrån tidigare beskrivna argument. Jag skulle önska att få använda proven, i något mindre omfattning, som ett lärande redskap. Och varför inte få lite statistik på köpet.

Brainstorming Doesn't Work; Try This Technique Instead Evan Rosenbaum was 2 years old when his father brought home the Power Macintosh 7100. This was 1994, and the 7100, a new personal computer from Apple, was a hefty gray console, hardly anything to look at. (It would be three years before Steve Jobs fatefully met the designer Jony Ive.) "I just remember how excited he was, setting it up, seeing what it could do," Rosenbaum says. But then, Howard passed away suddenly, stricken with a heart attack at 35. When Rosenbaum turned 3, then 4, he spent more and more time with the 7100. Rosenbaum didn’t realize the degree to which he associated his dad with the 7100 until the year he turned 6. One day in September, just as kindergarten was about to begin, the Sony Vaio came. Rosenbaum hesitated to turn on the Vaio. Its opening animation came up, and Rosenbaum felt a glimmer of excitement: "It was a moment of joy that helped end the moment of sadness," he says. It wasn’t easy letting go, Rosenbaum says. Rosenbaum became adept at the Vaio.

Livets glada pussel Operativitet - och en sjö som heter Bunn Just för att det nu är sommar och vi alla är spridda på stränder, i stugor och på semestrar eller hemma nedsjunkna i hängmattorna vill jag berätta om något som har koppling till mina sommarlov och semestrar...Vi, eller egentligen svärföräldrarna, har ett sommarhus nära Gränna. På vägen mellan Gränna och Tranås kör man förbi en sjö som heter Bunn, där bor vi några dagar eller veckor på somrarna och där träffar vi bland annat grannarna Eva och Folke. I många år har jag på somrarna vinkat på dem, träffat dem vid simturerna i sjön eller hämtat mina hundar när de sprungit och hälsat på i fel hus. Folke och Eva är pigga och glada människor, som det alltid är roligt att byta några ord med. Genom åren har jag och Folke ofta pratat skola som är en gemensam nämnare och ännu hellre kreativitet, lärande och problemlösning som är mer än roligt! Begreppet literacitet innebär läs- och skrivförmåga, numeracitet handlar om förmågan att använda tal. siffror och matematik. Hur blir man mer innovativ?

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. Förmågor Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Här är en film om hur jag använder The Big 5. För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar. De här 5 ingår i vad vi brukar kalla ”The Big 5″ I min klass jobbar vi jobbar också med de värdegrundande förmågorna.

En mässa om lärande leder till lärande Jag har redan skrivit ett par inlägg om mässan SETT 2014 som var under två dagar i maj. Det ena handlade om vad jag direkt tog med mig in i klassrummet och det andra handlade om reflektion om kollegialt lärande utifrån de möten som skett. Ett tecken på att det var en bra mässa måste vara all den text som sedan skrivits. Här kommer en till! Dagarna gav inspiration, nya tankar och massor av energi att fortsätta arbetet som är påbörjat. Intressant att lyssna på hur man kan jobba med en verklig mottagare. En väldigt bra påminnelse om vad bedömning för lärande är. En fantastiskt inspirerande föreläsning om att använda digitala verktyg för att utveckla lärandet och angripa våra kunskapskrav. Malin Larsson har verkligen hittat ett sätt att göra sitt klassrum synligt för alla. Elzas föreläsning utmanade tankarna ordentligt och det gillar jag. Sist men inte minst så lyssnade jag även till vår utbildningsminister Jan Björklund.

The big Five by Saba Malekpour on Prezi The big five - Skolbok The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig. Tanken är att det finns fem olika förmågor som skall bedömas för varje elev. Förmågorna är desamma i alla ämnen. De fem förmågorna (the big five) är: Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga Från diskussionsgruppen "The Big Five" på Facebook kommer detta självskattningstest skapat av Lotti. Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga De Bonos hattar = Svart hatt - tänk negativt och kritisera, gul hatt – tänk positivt, vit hatt - utgå enbart från fakta utan att värdera, röd hatt – utgå från dina känslor, grön hatt – kom med nya idéer, blå hatt – strukturera och sammanfatta.

Svanelids skolfrågor - Big 5 Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff The New Psychology of Success (2000), Dweck developed a continuum upon which people can be placed, based upon their understandings about where ability comes from. For some people (at one end of said continuum), success (and failure) is based on innate ability (or the lack of it). Deck describes this as a fixed theory of intelligence, and argues that this gives rise to a ‘fixed mindset’. At the other end of the continuum are those people who believe success is based on a growth mindset. These individuals argue that success is based on learning, persistence and hard work. According to Dweck: In a fixed mindset students believe their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits. The crucial point for individuals is that these mindsets have a large impact upon our understanding of success and failure. Needless to say, this idea of mindsets has significant implications for education. Crucially, Dweck’s research is applicable to all people, not just students.

Related: