background preloader

En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

När skolan är som allra bäst Receptet – men det återkommer vi till – heter forskning. Skolan har bestämt sig för att jobba i enlighet med vad forskningen säger. Johanna Lundén minns när personalen på Nossebro skola samlades till det första mötet efter sommarlovet 2007. I aulan var det allvar. Skolchefen skojade inte ens om sitt fotbollslag. Istället visade han niondeklassarnas betyg. Inte för att Nossebro skola inte hade saker att förklara sina dåliga resultat med. Arbetsveckan innan barnen började i skolan 2007, blev början på en ny väg. Det man bestämde sig för på Nossebro skola var följande: Alla elever ska få gå i en vanlig klass. De elever som behöver ännu mer hjälp, kan få det på håltimmar eller på den schemalagda studietid som alla elever har. – Jag kallar det en synvända. I synvändan ingick också ett enkelt konstaterande: elevens framgång var skolans ansvar. Att det tankesättet sjunkit in har inte minst eleverna märkt Lärarna fick börja läsa forskningsrapporter om hur man får en lyckad skola.

the big 5, Christian Lundahl Anne-Marie Körling Använd mer fria resurser på era webbplatser | Webbstjärnan Tänk så många lag som har kommit igång. Det är en stor lycka att ta del av alla de elever och lärare som använder Internet som verktyg för att presentera sitt skolarbete. En sak som slår mig när jag tittar igenom alla bidrag är att det är så många bidrag som nästan bara består av text. Internet är ett medium som ger oss möjlighet att presentera många olika medietyper tillsammans, bilder, text, ljud, film. Men när jag tittar igenom bidragen är text överrepresenterat. Jag förstår att det kan vara tidskrävande för elever att själva ta fram allt innehåll på sina webbplatser, att skapa bilder, filmer, ljudklipp och så vidare. I Webbstjärnan vill vi verkligen uppmuntra alla lärare och elever att utforska de resurser som finns på nätet och som är fria att använda. Det finns till exempel massor med häftiga bilder som är fria att använda, och som svenska minnesinstitutioner delar fritt på nätet.

DATORN i UTBILDNINGEN Text: Mats Östling E-post: mats.ostling@diu.se TEMA Skolinspektionens granskning av it i skola Sågning av skolors IT-användning – men är det bara rektors fel? Inte i någon del klarar de granskade skolorna av att leva upp till målen i kursplanerna. Samtidigt som det pågår en ganska upprörd diskussion kring pedagogers arbetsbörda avfärdar Skolinspektionen den administrativa användningen som inte särskilt viktig: ”Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.” Någon djupare analys av detta görs inte, vilket är synd då de reformer som har genomförts kring omdömen, planering, kvalitetsuppföljning och andra liknande administrativa aktiviteter verkligen behöver få ett bra och effektivt stöd, inte minst för att skapa förutsättningar för en bra undervisning. Detta är ett extremt tydligt och intressant konstaterande, men det saknas en fortsättning – vad ska skolan eller Skolinspektionen göra åt det?

Lär dig grunderna | Utbildning Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet. Läs Christel Janssons 24 luckor om Synligt lärande för lärare för att få en intressant och lättillgänglig genomgång av Hattie’s forskning för lärare. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa Synligt lärande - Jan Håkanssons svenska sammanställningen av Hatties rapport och titta på hans powerpoint där forskningen presenteras. Synligt lärande i Svedala Tillbaka upp STEG 2 – En förståelse för BFL-strategierna I filmklippet Introduktion – formativ bedömning (28:31) får du precis det som titeln säger.

frågor/prov program Femfemman Hitta fria bilder Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag. Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig direkt till skolan. Bilderna i FotoFinnarens arkiv har inga restriktioner när det gäller användning för skolbruk. När dina elever behöver bilder till skoltidningar, uppsatser, webbsidor eller bloggar så hittar de lätt många användbara bilder i FotoFinnarens arkiv. MorgueFile-bilder MorgueFile är ytterligare ett arkiv med gratisbilder.

pm-it-iundervisningen Index | Bedömning för lärande

Related: