background preloader

En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan the big 5, Christian Lundahl Använd mer fria resurser på era webbplatser | Webbstjärnan Tänk så många lag som har kommit igång. Det är en stor lycka att ta del av alla de elever och lärare som använder Internet som verktyg för att presentera sitt skolarbete. En sak som slår mig när jag tittar igenom alla bidrag är att det är så många bidrag som nästan bara består av text. Internet är ett medium som ger oss möjlighet att presentera många olika medietyper tillsammans, bilder, text, ljud, film. Men när jag tittar igenom bidragen är text överrepresenterat. Jag förstår att det kan vara tidskrävande för elever att själva ta fram allt innehåll på sina webbplatser, att skapa bilder, filmer, ljudklipp och så vidare. I Webbstjärnan vill vi verkligen uppmuntra alla lärare och elever att utforska de resurser som finns på nätet och som är fria att använda. Det finns till exempel massor med häftiga bilder som är fria att använda, och som svenska minnesinstitutioner delar fritt på nätet.

DATORN i UTBILDNINGEN Text: Mats Östling E-post: mats.ostling@diu.se TEMA Skolinspektionens granskning av it i skola Sågning av skolors IT-användning – men är det bara rektors fel? Inte i någon del klarar de granskade skolorna av att leva upp till målen i kursplanerna. Samtidigt som det pågår en ganska upprörd diskussion kring pedagogers arbetsbörda avfärdar Skolinspektionen den administrativa användningen som inte särskilt viktig: ”Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.” Någon djupare analys av detta görs inte, vilket är synd då de reformer som har genomförts kring omdömen, planering, kvalitetsuppföljning och andra liknande administrativa aktiviteter verkligen behöver få ett bra och effektivt stöd, inte minst för att skapa förutsättningar för en bra undervisning. Detta är ett extremt tydligt och intressant konstaterande, men det saknas en fortsättning – vad ska skolan eller Skolinspektionen göra åt det?

IKT-skafferiet frågor/prov program Hitta fria bilder Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag. Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig direkt till skolan. Bilderna i FotoFinnarens arkiv har inga restriktioner när det gäller användning för skolbruk. När dina elever behöver bilder till skoltidningar, uppsatser, webbsidor eller bloggar så hittar de lätt många användbara bilder i FotoFinnarens arkiv. MorgueFile-bilder MorgueFile är ytterligare ett arkiv med gratisbilder.

pm-it-iundervisningen Läs- och skrivundervisning Fernström och Sahlin Språkutveckling med Duoab | Språket är inträdesbiljetten till livet

Related: