background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Tid för litteraturhistoria och novellskrivande – Karin bygger undervisning. Det är helt klart annorlunda tider.

Tid för litteraturhistoria och novellskrivande – Karin bygger undervisning

För mig som pedagog tänker jag numera inte bara hur jag ska göra uppgifter som möjliggör för elever att sträva mot olika kunskapskrav jag tänker även, trots att vi i grundskolan i Stockholm i skrivandetsstund inte har distansundervisning, in att vissa elever just nu inte får/kan komma till skolan på grund av rådande restriktioner. Att i dessa tider då undervisa årskurs 9 som snart ska lämna grundskolans utstakade värld mot en värld med ett val som avgör framtiden- blir utmanande och föremål för en hel del tankemöda.

I svenska har det här nu resulterat i ett litteraturhistoriaprojekt där jag vill att eleverna dels lämnar ett trevligt minne kvar när de nu lämnar den skola som många gått i 9 år. Dels, och självklart huvudsyftet, ska eleverna lära sig om litteratur, de ska visa förmåga att kunna skriva samtidigt som vi tränar att göra referat och använda olika typer av källor. Den stora utmaningen började innan projektet ens var igång. Svenska (åk 6-9) Texttyper i svenska. Välkommen - Filmriket. Book Creator - bring creativity to your classroom.

Dikter

För pedagoger - Sydkustens Landskapsförbund. Ett halvt ark papper. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! · Ylva Pettersson. Jag arbetar just nu med Upplysningen med mina elever i åk 1, som även håller på med momentet i svenska.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! · Ylva Pettersson

Vi har läst Rousseau och Wollstonecraft, njutit av Voltaires sarkasmer och Beaumarchais språkekvilibrism. SKOLA. Tretton noveller - Ljud & Bild. Novellens konst är svår att utöva – åtminstone om den ska utövas med finess och konstnärlig spets.

Tretton noveller - Ljud & Bild

Men snart sagt vad som helst går att göra inom ramen för denna korta och ofta underskattade genre. I den här antologin – som är en ljudets antologi, inspelad för Litteraturbankens räkning av Ingrid Elam – får vi tretton ypperliga prov på den bredd som novellen kan uppvisa. Här finns allt från Sophie Elkan och Dan Andersson till Selma Lagerlöf, Erik Andersson och Hjalmar Söderberg. Och kärnfulla saker som Hasse Z:s ”Tätning av en båt” därtill. Längden varierar. Att skriva reportage - för elever. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Mediekunskap Vad är ett reportage?

Att skriva reportage - för elever

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. SKOLA. Startsida.

Källkritik

Dikta om en plats - En miljödikt. Syfte.

Dikta om en plats - En miljödikt

#flippatklassrum. Mallar och instruktioner. Startsida. Att läsa: på, mellan och bortom raderna. Den viktigaste kunskapen eleverna får med sig från grundskolan är förmågan att tolka texter. Här nedanför finns diverse texter inklusive medföljande frågor för att det skall vara lätt för en lärare att kopiera in allt i ett eget dokument eller websida och på så vis kunna skapa arbetsmaterial för eleverna. Att tänka på om du vill lägga in fler texter: För noveller måste författaren ha varit död 70 år.För utdrag ur romaner gäller 15/15 regeln. Max 15% av romanen eller max 15 sidor. Inga nyckelscener får avslöjas. Utdrag ur romaner Alex Dogboy, utdrag ur roman - läsförståelse (mellanstadiet) Alla dramaövningar - från A till Ö.

Språkhistoria

Blackout poetry – att skriva utan att skriva · Mia Smith. Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith. Hur lägger man då upp samtalen?

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith

Jag har valt att utgå från de checklistor som finns som en del iden europeiska språkportfolion . Lektioner och handledningar. Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor.

Lektioner och handledningar

Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan. Alla lektioner. #En dikt om dagen – hela jullovet! – #sustainablepoetry. Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.

#En dikt om dagen – hela jullovet! – #sustainablepoetry

Astrid Lindgren Vill vi få läsande barn och unga behöver vi vara läsande förebilder och öppna dörrarna till läsningens inspirerande värld. Backa tiden - kombinera texter med estetiska uttryck. Syfte Eleverna får analysera texter, musik och bilder för att upptäcka och resonera kring hur de olika uttrycken kan förstärka och förtydliga varandra.

Backa tiden - kombinera texter med estetiska uttryck

Syftet är även att resonera om en texts budskap med kopplingar till dess upphovsman. Backa tiden. Www.larare.at. Ordspråk Flashcards. Svenska arbetsområden och kunskapskrav.

TALA Svenska

Så in i Norden. Jag ringer mina systrar - Nöje & kultur - Piteå-Tidningen. Alexandra Andersson.

Jag ringer mina systrar - Nöje & kultur - Piteå-Tidningen

Jag ringer mina systrar och säger: Det hände en sån sjuk sak i förrgår. Har ni hört? Niklas Lindgren. Hagamannen släpps fri. Jag ringer mina bröder. En ö i havet - Att läsa och förstå. Läraren reflekterar om läsningens syfte För att läsningen ska upplevas som meningsfull och angelägen kan läraren skapa ett sammanhang. Genom att texten får möta antingen handling eller tematik i andra texter, bilder, ljud och filmer blir upplevelsen av texten rikare och förståelsen djupare. Förhoppningsvis blir tankarna, perspektiven och insikterna flera. Just nu läser mina sjuor Annika Thors En ö i havet. Parallellt med läsningen får eleverna ta del av andra berättelser som eleverna får tänka, samtala och tankeskriva om.

Vilken ordning jul.

Dialekter

Noveller. Språkakuten. Möss och människor. December. Spåkdetektiver i svenska 3. Just nu är mina elever mitt uppe i ett arbete med språkhistoria. Jag har introducerat arbetsområdet genom att bl a utgå från denna övergripande Prezi-presentation. Du kommer åt presentationen via denna länk, Eleverna och jag har diskuterat hur språket har förändrats och hur språket kommer att se ut i framtiden. Vi har läst Babels torn och tittat på texter från olika tider. Imorgon ska eleverna få fördjupa sig i olika texter.

Then Swänska Argus Thet Nyia Testamentit på Swensko Äldre Västgötalagen Röda rummet Eleverna kommer att få ut utdrag ur de fyra texterna. NP matris till debattinlägg. KOV lararhandledning reklamfilmens. Om svenska och digitala verktyg. Fast i hissen - En radioteater. Tio sätt att starta en lektion. Ibland kan det vara bra att bryta av det som pågår, eller genomföra en aktivitet mellan två längre projekt eller skapa ett återkommande inslag som eleverna känner igen och i bästa fall … längtar lite till! Nedan listas olika uppstarter som tar ca 5-15 minuter i anspråk (går såklart att göra mer eller mindre omfattande).

Dikter: Dagens dikt En dikt i veckan under ett år En dikt om folk Skriva vers till en bild: En bild och några ord I staden där jag bor Språknytt: Språknytt – ett avbrott i vardagen Flödesskriva: Inträdesbiljett med loggbok Bilddagboken Skriva med flöde Se en kortfilm (sju favoriter): Shoe Paranoia A letter from Fred Nuit Blanche Paperman Mitt hjärta Black & Decker.