background preloader

I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente

I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente
På IKT-fritids arbetar barnen med utforskande och lärande ur erfarenhetsbasis. Det är barnen som är experterna och vi vuxna utgår alltid från barnets perspektiv. Etik och värdegrundsfrågor är det som vi utgår ifrån när vi samtalar med barnen utifrån vad de själva berättar och delar med sig av. Det innebär att vi inte presenterar något som barnen inte har lyft eller berättat om och det kan bero på två saker: antingen så har de inte erfarenheter eller intressen av vissa områden beroende på utveckling, mognad och ålder. Det kan också bero på att vissa delar av internet och digitala verktyg anser barnen inte vara värda att prata om helt enkelt. Det är mycket viktigt för oss att förmedla vårt perspektiv (barnets perspektiv = när man utgår från varje individuellt barn) när vi presenterar IKT-fritids, för att skapa förståelse kring och stärka den sociala virtuella kompetens barnen utvecklar och lär tillsammans i grupp.

http://iktfritids.wordpress.com/

Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...BloggarMedia - MIKLinnea och Stina

Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat. Slagen kommer tätt. Över själen breder blåmärken ut sig. Sår, stickor, bett. Alla tycks gilla att dissa. Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie Språkforskningsinstitutet har i samarbete med Karin Rehman som medverkar i UR:s programserie Språket bär kunskapen (Länk till annan webbplats, tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning. Materialet ska ses som ett underlag för diskussion i det kollegiala lärandet och utger sig inte för att vara ett heltäckande läromedel. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet, intresse och inspiration till att vilja fördjupa sig i de undervisningsmodeller som berörs i programmet. Diskussionsfrågor och förslag till övningar Här finns en handledning med diskussionsfrågor och förslag till övningar.

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Vardag på nätet Det hela startade som ett IKT-projekt för barnen på fritidshemmet i Nacka. Stina Hedlund hade redan arbetat med datorer och film med eleverna i årskurs tre och fyra när Linnea Malmsten, båda fritidspedagoger, kom till fritidshemmet. Barns datoranvändande var ett område som även Linnea ville utveckla. Planen var i första hand att göra det möjligt även för de yngre barnen att göra film. Onlinespel som pedagogiskt verktyg på fritids – I dag anses inte den digitala aktiviteten som en på-sidan-av-aktivitet utan det är en del av den sociala aktiviteten. Det är här man får kompisar, det är här man snackar, byter tjänster eller delar likes och länkar, säger Linnéa Malmsten, som tillsammans med Stina Hedlund startat IKT-fritids på Sågstorpsskolan i Nacka. IKT står för informations- och kommunikationsteknik och innebär att man använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Det är ett populärt arbetssätt och diskuteras i dag mycket bland lärare i sociala medier. Linnéa Malmsten och Stina Hedlund har nu lagt upp en film på youtube där de själva beskriver sitt projekt.

UR Samtiden – Sociala medier i skolan Nätmobbing har varit ett aktuellt ämne under en längre tid. Detta är en diskussion som vi måste föra på skolorna och arbeta med främjande och förebyggande. Jag ser dock en risk att rädslan för nätmobbing kan ta över så att vi förbjuder eleverna att använda internet/mobiler när de är i skolan. Jag tänker att skolan har ett ansvar i att eleverna lär sig att vara människor, med allt vad det innebär, både ansikte mot ansikte men även på nätet när våra ungdomar sitter bakom en skärm eller vid en telefon.

Tegelbos Fritidsblogg Under påsklovet hittade pedagogerna en gammal overheadprojektor. På förskolor har de länge brukats för att leka och lära med ljus. I den moderna skolan har overheaden ersatts av modernare teknik, och den har glömts bort. Men eftersom de fortfarande används som ett spännande pedagogiskt verktyg på förskolorna, tänkte vi pedagoger att våra fritids barn kanske kunde ha behållning av dem. Barnen ritar med tuschpennor på overheadpapper. Barnen ritade med tuschpennor på overheadpapper, det var spännande att höra deras resonemang om varför det blev upp-förstorat och hur själva apparaten fungerade.

Kränkningar på internet - Barn- och elevombudet Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen.

Related:  sociala medier små barnIKT på fritids