background preloader

IKT-fritids

IKT-fritids

Onlinespel som pedagogiskt verktyg på fritids – I dag anses inte den digitala aktiviteten som en på-sidan-av-aktivitet utan det är en del av den sociala aktiviteten. Det är här man får kompisar, det är här man snackar, byter tjänster eller delar likes och länkar, säger Linnéa Malmsten, som tillsammans med Stina Hedlund startat IKT-fritids på Sågstorpsskolan i Nacka. IKT står för informations- och kommunikationsteknik och innebär att man använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Det är ett populärt arbetssätt och diskuteras i dag mycket bland lärare i sociala medier. "Del av den sociala aktiviteten" Klass 4, som SVT träffar, har IKT-fritids en till två gånger i veckan. – Vi insåg att det här är en värld vi måste lära oss. Vid ett tillfälle mötte hon exemplevis en avatar som var sårig och klätt sig i bandage. – Jag frågade pojken varför hans gubbe såg så ledsen ut och han svarade då att "min morfar har dött". Jobbar på flera plattformar Hur känns det när man får sådana kommentarer?

fritidsinspiration How to Teach Digital Citizenship in 4th Grade Understanding how to use the internet has become a cornerstone issue for students. No longer do they complete their research on projects solely in the library. Now, there is a vast landscape of resources available on the internet. But with wealth comes responsibility. Here’s Fourth Grade: Overview/Big Ideas Why is it important to be a good digital citizen? Essential Questions What is a ‘digital citizen’? Objectives and Steps ____Every year, take time to discuss how students can stay safe on the internet. ____Review last year’s discussions on the meaning of ‘digital citizens’, ‘digital privacy’ and ‘image copyrights’. ____Review ‘plagiarism’. ____Review potential risks and dangers associated with online communications. ____Discuss the importance of passwords to protect privacy. ____What is ‘netiquette’? ____What is cyber-bullying? ____Review the concept of online presence. ____To support this discussion, create Voki avatars (see Lesson #4 under 4th grade in this book). Extension Follow me

skapande media | Klass 1c i Sågtorpskolan visar processer med analogt och dig... Fritidspedagogik ErsmarksKlubben 3 Quick Tips For Building Digital Citizenship Digital Citizenship is one of the hot educational buzz terms this year. But what is Digital Citizenship really? In short, it covers topics such as how to conduct yourself online civilly, refrain from inappropriate behavior (like cyberbullying), engage in meaningful discourse, and build a positive digital footprint for yourself and your institution. Just like we teach students how to behave in the schoolyard, we must do the same in cyberspace. Schools have a tendency to shy away from actively teaching digital citizenship due to time constraints in the curriculum, concerns about student-teacher interaction online, as well as anxiety over students having ready access to social media (like Facebook and Twitter). Always Model Appropriate Behavior Students always watch adults – whether we know it or not. So it is our job as educators to model appropriate online behavior for them. Openly Discuss Online Etiquette It can be easy to shy away from the topic if it is brought up.

IKT-strävor Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs? På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas. Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:Skutträkning – aktivitet 1Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2Från punkter till en rät linje – aktivitet 3Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4 Fyra olika fyrhörningar 8C8E Hamlet – To be or not to be 8D8E Oändlighet och gränsvärde 8E8F Robotprogrammering 8C8F Samma area 8C8E Tio frågor 8C De länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna finns samlat på ncm.gu.se/link >> Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Related: