background preloader

Livets glada pussel

Livets glada pussel
Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet! =D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. Vad kan det innebära?

http://www.livetsgladapussel.se/

Johannapannans rike. Det är ett enkelt sätt att få eleverna att prata lätt på tyska. Går att öva in olika grammatiska strukturer också. Ta modala hjälpverb t.ex. Då gör man ett rutsystem där man har olika saker man måste/kan/får lov att göra. Här är ett exempel. thereselinner Just nu pågår de nationella proven i många klassrum runt om i vårt land. Det är många timmar det tar att genomföra dem, rätta och sedan rapportera in minst del i varje test. På bloggen läraravtryck, där jag finns med som en av bloggarna, har vi den här veckan temat Nationella prov och vi skriver om våra tankar och erfarenheter kring det. Så här skrev jag. Jag ansvarar inte för att några nationella prov blir gjorda och rättade i år. Förra året hade jag en år 6 och då genomförde vi nationella prov i engelska, svenska, matematik, geografi och fysik.

Matematik Om planering, genomförande och utvärdering av vårt arbete med taluppfattning höstterminen i årskurs 2. Med goda resultat! Arbetet kan delas in under fem rubriker: Min inspiration och kunskapsinhämtningDiagnos av elevers kunskaperOrganisationInriktningInlärning Jag behöver väl inte nämna läroplanen? Den har jag alltid min utgång i när jag planerar vad terminens lärande ska innehålla. Garantera alla elever 200 timmars teknikundervisning - Teknikforetagen Publicerad: 2014-05-27 Ändrad: 2014-05-27 Av : Joakim Bourelius Skolinspektionen underkänner idag grundskolans teknikundervisning. Undervisningen utgår sällan från kursplanen och det finns brister i undervisningstid, lärarkompetens, utrustning och läromedel. IKT i lärarens vardag Ett bra verktyg för att upprätthålla kontakten i realtid med en större publik är TodaysMeet. Det fungerar på så sätt att du enkelt skapar ett virtuellt rum på webben där åhörarna kan skriva inlägg i form av exempelvis frågor. Dessa inlägg dyker upp i realtid på webbsidan och det enda som krävs av deltagaren är en dator, surfplatta eller smarttelefon med internetuppkoppling. I min undervisning har jag använt mig av TodaysMeet som ett verktyg för elever att skapa och dela med sig av begreppsdefinitioner. Jag har låtit eleverna sitta och arbeta självständigt med ett kapitel i boken där uppgiften är att plocka fram centrala begrepp som ska definieras.

Specialpedagogen Maja Insatser för skolnärvaro FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist Sun, November 02, 2014 20:13:34 Skolnärvaroarbetet ställer höga krav på tidiga insatser och det grundläggande arbetet bör alltid ske förebyggande på organisationsnivå. Skolor som arbetar förebyggande når alla elever vilket gör arbetet lättare att lyckas med både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter behöver skolor arbeta på gruppnivå för att nå elever som befinner sig i riskzonen.

Tar strid för ferietjänster – Det här är fullständigt sensationellt om det skulle visa sig att arbetsgivaren kan göra så här. Då rämnar ju alla Sveriges lärares avtal, säger Sven Olof Jern, regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund. Västra Götalandsregionen driver sju naturbruksgymnasier med inriktningar som häst, jordbruk och trädgård. Det är förvaltningen i Skövde som vill driva verksamheten som om den pågår året runt trots att eleverna läser läsårsvis precis som på vilken annan gymnasieskola som helst, berättar Sven Olof Jern. – Om jag ska raljera lite så handlar det om att arbetsgivaren vill att matteläraren, när eleverna har lov, ska syssla med att plöja åkrarna. De här naturbruksskolorna driver ju jordbruk också, tillägger han.

Kollaborativt skrivande med TitanPad Det finns många bra verktyg för kollaborativt skrivande där det mest kända kanske är att dela dokument via Google Docs/Drive. Med kollaborativt skrivande menar jag att man redigerar samma dokument tillsammans med andra i realtid. Utöver Google Docs/Drive (vad gjorde jag egentligen innan GD?) finns en hel del andra bra alternativ. specialpedagogen Dec17 Jodå, det gick bra. Eleverna hade sett dem innan och det som var bra var att de gav upphov till frågor som ”hur ser du det?”.

Vilken rolig och lärorik blogg!! Jag brinner också för IKT i undervisningen och undervisar just nu på Komvux/Sfi, vilket är otroligt kul. Är också ma-lärare (1-7) och saknar den biten lite... Ska bli kul att läsa om dina tankar på nya jobbet! by anipih Jul 31

Related: