background preloader

Spot the Difference - Free Spot the Difference Puzzles

Spot the Difference - Free Spot the Difference Puzzles

Spot the difference är en bra övning att göra Teater med nyanlända. Uppgiften är lite styrd och lite öppen. För att alla skall kunna delta på sin nivå. Mål: Våga prata bara på svenska. När vi tränar får ni ta stöd av somaliska och engelska. När vi visar upp pratar vi bara svenska. Utveckla dialoger, våga tala inför grupp, öva på uttal. Muntliga mål enligt skolverket svenska som andraspråk Scenen är Kronansalen. Teatern handlar om att vara ung och fri. Roller: Förslag på beskrivning: Om ni vill ändra rollbeskrivning: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Medverkande som inte vill vara aktörer på scen: 9. 10. 11. 12. Akt 1 Teaterns inleds med att eleverna sitter i ett samtal i en ring. Den informella ledaren: Det är vi som är ungdomen. Alla: Ja! Den informella ledaren: Nu visar vi de vuxna vad vi kan! Paus Under pausen bärs alla stolar bort och deltagande elever ställer sig på rad efter vad de skall visa upp. Akt 2: Dansaren: Jag vill visa min dans! Musik sätts på och han/hon/de dansar. Efter 3 minuter avbryter fotbollsspelaren. Den alltid glada: Drömmaren: Din informella ledaren: Hur skall manuset och dialogerna fortsätta? Akt 3 Nu har ni haft ett cirkelsamtal.

Miguel Nicolelis Says the Brain is Not Computable, Bashes Kurzweil’s Singularity Miguel Nicolelis, a top neuroscientist at Duke University, says computers will never replicate the human brain and that the technological Singularity is “a bunch of hot air.” “The brain is not computable and no engineering can reproduce it,” says Nicolelis, author of several pioneering papers on brain-machine interfaces. The Singularity, of course, is that moment when a computer super-intelligence emerges and changes the world in ways beyond our comprehension. Among the idea’s promoters are futurist Ray Kurzweil, recently hired on at Google as a director of engineering, who has been predicting that not only will machine intelligence exceed our own, but people will be able to download their thoughts and memories into computers (see “Ray Kurzweil Plans to Create a Mind at Google—and Have It Serve You”). Nicolelis calls that idea sheer bunk. The debate over whether the brain is a kind of computer has been running for decades. But if he’s right, us ain’t machines, and never will be.

Vocabulary Games, English Vocabulary Word Games Let’s talk about quotes I sommar har jag samlat på citat på engelska, en hel del citat. Jag har börjat använda mig av en kurateringstjänst som heter Pinterest och där ligger alla citaten. Om du vill använda dig av dem hittar du anslagstavlan här Engelska Citat. Tala som TED | Växersådetknakar Fantastiskt att få så fin återkoppling på ett viktigt arbete. Just nu skriver elever på Alviksskolan #talasomTED tal. Kanske vill du som läser det här också köra? Ladda ner lärarhandledningen på och kör! Nu är vår officiella site uppe: Vi håller just nu på att öva det sista inför imorgon. Missa inte!! En helt vanlig vecka i årskurs 5. Viktigt info innan julledigheten: Eleverna läser ”This week’s news” på engelska och förbereder redovisning, hemma eller i skolan. Ha en trevlig helg hälsar Martin, Jimmy, Björn, Martin och Lotta. Nu är ditt färdiga tal som en julgran, en riktigt förbaskat fin julgran. Läs mer Arbetet är uppdelat i tre delar. Förmågor som vi har fokuserat på är: Att kunna reflektera, formulera och presentera ett tal, förstå innebörden av olika begrepp samt att kunna beröra.

me 101 Conversation Starters (Also see How to Start a Conversation) Ice Breakers Where did you grow up?Do you have any pets?Do you have any siblings? Childhood Questions What was your favorite children's book? School/Work Topics Where did (do) you go to school? Relationship Questions What is the first think you notice about a guy or girl? Sports Conversation Starters Who is your favorite athlete? Vacation Questions Where was the last place you went on vacation? Food/Drink Topics What is your favorite drink? Entertainment Topics Who is your favorite actor? Personal Questions Who do you look up to? Misc. Do you sleep with a stuffed animal? Picture dictation Submitted 16 years 6 months ago by admin. This is a low preparation fun activity that works well with large classes, especially with young learners and teens. All your students need is a blank piece of paper and all the teacher needs is a little bit of imagination. Procedure First of all explain to the students that they are going to do a picture dictation, that you are going to describe a picture to them and that all they have to do is simply listen and draw what they hear you describe.You then describe a simple and easy-to-draw picture to them and they draw it. To help you with your first picture dictation you can use the picture on the accompanying worksheet and the description beneath it as a guide. Tips for making the activity work well Variations

Magister Björn — Det är O:et i bommet som gör det...

Related: