background preloader

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

thereselinner Just nu pågår de nationella proven i många klassrum runt om i vårt land. Det är många timmar det tar att genomföra dem, rätta och sedan rapportera in minst del i varje test. På bloggen läraravtryck, där jag finns med som en av bloggarna, har vi den här veckan temat Nationella prov och vi skriver om våra tankar och erfarenheter kring det. Så här skrev jag. Jag ansvarar inte för att några nationella prov blir gjorda och rättade i år. När jag började genomföra proven med mina klasser gjorde man proven i år fem. Att få hjälp med allt detta och inte uppfinna alla hjul själv är något jag har uppskattat. Kan man inte det ändå tänker kanske du. Men det är inte bara så längre. Jag har envetet försvarat de nationella proven utifrån tidigare beskrivna argument. Jag skulle önska att få använda proven, i något mindre omfattning, som ett lärande redskap. Och varför inte få lite statistik på köpet.

IKT och lärande Att lära tillsammans Veckans uppgift – Israel/Palestina konflikten Jag tänkte guida er genom veckan som varit för att ni ska få en större förståelse för hur jag praktiskt arbetar i mitt Flippade Klassrum. Förra veckan tittade de på flippar hemma. Jag började med att lägga ut en flipp (9 min) men eleverna såg att det var flera delar i serien och efterfrågade de andra delarna också. Så jag la ut alla delar på so-bloggen. Flipparna och hur uppgiften såg ut kan ni läsa här. I skolan arbetade sen eleverna utifrån begrepp och namn som jag plockat ut från flipparna. Så här såg begreppskorten ut: Eleverna fick tid på lektionen att i basgruppen samla in mer kunskap, skapa större förståelse, fråga varandra, ta del av det andra hade lärt sig av flipparna, diskutera med kompisarna och ta reda på hur de tänkte kring konflikten mellan Israel och Palestina. Eleverna hjälpte varandra med förklaringar till namnen/begreppen Några grupper gjorde egna mindmaps med de olika sidornas perspektiv för att förtydliga de båda sidornas roll i konflikten

Livets glada pussel

Related: