background preloader

Tala

Facebook Twitter

Muntlig redogörelse – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Det är vanligt med muntliga presentationer i skolan där eleverna får stå längst fram i klassrummet och prata om ett ämne.

Muntlig redogörelse – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]

Det är en styrka att känna trygghet i att stå inför människor och prata! Bedomningsmatris_muntlig_fardighet. Muntlig redogörelse – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Bedomningsmatris_muntlig_fardighet. Kasta ett getöga? Ha häcken full? Därför säger vi så. 1. ”Rubb och stubb” Detta uttryck som betyder hela rasket eller alltihop kommer från lantbrukets skördande.

Kasta ett getöga? Ha häcken full? Därför säger vi så

Pedagogens retorik: Den muntliga relationen - UR Skola. Tungan rätt i mun: Att lyckas med argumentation - UR Skola. Bera_tta. För lite, för mycket, lagom? » Retorik i skolan. Sloppflutt » Retorik i skolan. Fotografiet 1 – berättarövning i ring » Retorik i skolan. Slutaudition, del 1 av 2. Larhand.pdf. Visa en känsla med kroppsspråk och röst. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper Material: Olika känsloadjektiv och meningar Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar. a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik.

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. B) Läs de olika känsloadjektiven tillsammans och gestalta känslorna med hjälp av rösten. C) Läs meningarna tillsammans med olika känslor. För lite, för mycket, lagom? Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta roliga historier exempelvis Bellmanhistorier.

För lite, för mycket, lagom?

Arbetsmodell: Läraren framför samma roliga historia på tre olika sätt. 1) Läraren står stel som en pinne och ansiktet är som hugget i sten. Rösten är helt tonlös och ingenting betonas, när han/hon berättar historien. 2) Historien framförs helt hysteriskt. Gesterna är överdrivna, kroppsspråket är vilt, rösten åker berg- och dalbana och allt betonas. 3) Läraren framför historien med ett mer naturligt kroppsspråk och betoningar och röst harmonierar. Kommunikatören: Klassexempel – Kooperativt lärande. Klädstreck. Vissa elever upplever att tankekartor är röriga att följa och för dem kan den här modellen vara ett lättare alternativ.

Klädstreck

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt. 50 Dialekter. Från idé till ett förslag – demokratiarbete – ThereseLinnér. Från idé till ett färdigt förslag.

Från idé till ett förslag – demokratiarbete – ThereseLinnér

Det har vi jobbat med i år 5 under en en period. Det var en idé från eleverna som blev inspiration till hur vi skulle jobba med demokrati den här gången. Skrivmall till sommarpratare. När vi gått igenom sommarpratens uppbyggnad och utformning är det dag att skriva egna sommarprat och spela in dem digitalt.

Skrivmall till sommarpratare

Här får du en kom-ihåg-hjälp i hur talen utformas, byggs upp och förslag på hur och vad du kan skriva om. Du kommer också få lära dig mer om dramaturgin. Ditt tal ska förstärkas med hjälp av bild och musik som du kommer få lära dig mer om hur du får använda. Talets utformning. Så här riggar du för diskussioner. Jag själv har tyckt att det har varit svårt att rigga för diskussioner .

Så här riggar du för diskussioner

Det är inte helt lätt att få till bra, konstruktiva och utvecklande, diskussionsgrupper, särskilt med yngre elever. Det är lätt hänt att några tar mycket plats och några inte tar plats alls. I senaste numret av The Reading Teacher handlade en artikel om hur man underlättar detta. Studien som refereras utgick från klasslärarens mål för literacy arbetet i en klass med 7-åringar. Retorik i skolan - 12 steg. Sv 3 - Kamratrespons på argumenterande tal.docx. Kom! » Retorik i skolan. Njut av goda ord » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra.

Njut av goda ord » Retorik i skolan

Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B). Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan nuddar varandras knän. Om eleverna inte bildar jämna par, får läraren själv hoppa in och delta i övningen. Klassråd » Retorik i skolan.

Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den.

Klassråd » Retorik i skolan

Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Retorikförlaget. Vem är jag? » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Helklass Material: Bilder på djur att sätta fast på elevernas ryggar med klädnypor eller tejp Arbetsmodell: Eleverna går runt i klassrummet. Genom att ställa ja- och nejfrågor till andra elever, tar var och en reda på vilket djur man har på ryggen. Visa först hur det går till. Dra en bild i högen och håll upp den så att eleverna, men inte du som är lärare, ser bilden. Innan ni börjar, förklara att man får ställa endast en fråga till en annan elev och sedan besvara den elevens fråga innan man går vidare till nästa.

Den dåliga lyssnaren » Retorik i skolan. Den här övningen gör vi för att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan en god och en dålig lyssnare. Här ligger fokus på lyssnaren. Den som berättar historien kan ställa sig framför gruppen och berätta utan att känna några krav om att behöva vara perfekt. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta, roliga historier exempelvis Bellmanhistorier.

Talesätt.  13 augusti 2014. Lektionsförslag – första dagen i skolan. Låt eleverna få ett papper med olika uppgifter på. De ska söka efter någon i klassen som har …. och det får vara olika namn på alla. Det betyder att man inte kan ha tre namn som är lika oavsett om personen har gjort flera saker av det som står. Det blir mycket frågande och mycket skratt, mycket gå omkring i klassrummet.

Men det är som det ska vara. Våga tala -öva kroppsspråk och röstläge. I årskurs fyra arbetar vi just nu med att skriva #talommiljö. Vi har på lektionerna i svenska och NO arbetat med luft och vatten under några veckor.