background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Checklista för en språkutvecklande lektion. Republiken Skolan. Skoltidningar. Gåspennan musik. Våra teman - Visättraskolans kunskapsportal. Här nedan kan du ta del av våra ämnesövergripande teman som vi arbetar med på Visättraskolan.

Våra teman - Visättraskolans kunskapsportal

I planeringarna utgår vi alltid utifrån NO- och SO-ämnena, därefter fyller vi på utifrån vad som fungerar i respektive tema. Syftet med att arbeta tematiskt/ämnesövergripande är att fördjupa lärandet hos eleverna och få en tydligare röd tråd i undervisningen. Längst ner på sidan hittar du de pedagogiska planeringarna för respektive teman (planeringarna ska ses som arbetskopior då vi kontinuerligt utvärderar och reviderar innehållet). Förskoleklass: Gyllene regeln - Vänskap (höstterminen)En resa genom naturen (hela läsåret)Mitt Visättra - Närsamhället (vårterminen)Läs- & skrivutveckling (hela läsåret) Årskurs 1: Se upp! Årskurs 2: Det odödliga vattnet - Vattnets kretslopp (fram tom höstlovet)Bland stjärnor, planeter och galaxer - Resa genom vintergatan (from höstlovet tom jullovet)Tro det eller ej! Årskurs 3: En Bok För Alla. Lexia & Provia. Nyhet-arkiv - Nukunskap. Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2017) Ordprov.se - träning inför Högskoleprovet.

Omsätta nya erfarenheter i praktiken. Under en intensiv höst med många möten och nya insikter, erfarenheter och ambitioner är det lätt att det resulterar i… ingenting.

Omsätta nya erfarenheter i praktiken

Därför får de grupper jag leder i Läslyftet under årets första träff tid till tanke. Två frågor får räcka ( frågor som går att fundera på även om man inte deltagit i Läslyftet). Deltagarna delger varandra hur de tänkt kring frågorna genom att publicera svaren i ett gemensamt dokument. Svaren sparas och kommer förhoppningsvis att fungera som stöd under terminen, en sorts påminnelse om vad läraren vill förändra i sin undervisning.

I slutet av terminen gör vi en utvärdering. Undervisning med kopplingar till kursplanen Välj TRE meningar ut syftestexten som du anser är särskilt viktiga. Aktiviteter i mitt klassrum Uppgift två utgår ifrån modulen ”Samtal om text” olika delmoment. Autentiskt exempel – Detta ska synas oftare i mitt klassrum vt 2017. So och Sv-tema” Hur blir man en global Citizen? Hur blir man en global citizen?

So och Sv-tema” Hur blir man en global Citizen?

Hur blir man en global Citizen? Så började vårt tema ( inom svenska, samhällskunskap och geografi) som vi ( jag och min kollega Matilda Jansson) haft med våra femmor. I detta långa inlägg tänkte vi dela med oss av allt vi gjort. Temat höll på från skolstart till höstlovet. Eleverna fick visa sina förmågor i dels den podcast de gjorde i grupp samt ett prov som vi använde både summativt och formativt. Våra grundtankar med temat var att: Storyform / Tell better stories. Att visualisera frågorna. Att ge både elever och sig själv som lärare stöd i undervisningen med bilder har iallafall för mig varit ovärderligt.

Att visualisera frågorna

Det blir så mycket lättare att komma ihåg frågeställningarna och på något sätt framträder syftet med samtalet tydligare. Det blir lättare att återvända till tidigare resonemang, att göra kopplingar, ställa följdfrågor och samtidigt ger bilden både eleverna och mig en tydlig struktur under ett samtal eller vid en skrivuppgift. Olika samtals- eller analysmodeller får sin unika bild. Jag har tidigare skrivit om bildens betydelse i Att visa hur jag tänker, Pluggkoden och Svenska – ämnets kärna. Nedan ett exempel av Aidan Chambers fyra centrala frågor i ett boksamtal: Bilden ser kanske lite tråkig ut, men min erfarenhet är att ju enklare den är, desto tydligare blir det för eleverna.

#mellanstadiebloggen [SVENSKA] – En inspirationsbank för mellanstadiet! Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna dikt av Bo Burnham är ett stycke ren magi.

Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]

På ett väldigt effektfullt sätt synliggörs vår inre process när vi läser. Att läsa en text handlar inte bara om att avkoda orden. Det händer också något inom oss. Vi interagerar med texten och den väcker vår inre röst, våra tankar och känslor. Det är därför det är så njutningsbart att läsa. Här kommer texten på svenska, fritt översatt: Läs det här för dig själv. GÖR NU DENNA DEL HÖGLJUDD! Nu ska du läsa nästa mening med din bästa arg-gammal-man-röst:”Hallå där, lillen. Hur gör du det där? Dikten hittar du i boken Egghead – Or, You Can’t Survive On Ideas Alone.

Vill du inte klippa i boken? - Bonusmaterial - Föräldrar Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Om svenska och digitala verktyg.

Bedömning

SVA. Om svenska och digitala verktyg. Filmanalys. NP. Studieteknik. Nordiska språk. Grammatik. Lyssna. Tala. Skriva. Läsa. Källkritik.