background preloader

Förstelärarblogg på Östra Real, med fokus på svenska och IT

Förstelärarblogg på Östra Real, med fokus på svenska och IT

Twitter – en kunskapsbank att ösa ur Jag hänger på Twitter. Ibland ofta och ibland lite mer sällan. Ibland är jag väldigt aktiv och andra gånger är jag där och skumläser. Ofta hittar jag intressanta länkar som någon annan tweetar ut och för det mesta orkar jag inte undersöka länken närmare just där och då vilket innebär att jag favoritmarkerar tweeten så att jag kan gå tillbaka till den och undersöka den vid ett annat tillfälle. Problemet är att jag väldigt sällan gör det, så i dag har jag bestämt mig att gå igenom favoriterna och de som jag tycker är av intresse delar jag med mig. Håll till godo: Du som ännu inte har varit med på Twitter förstår säkert av länkarna här ovanför att Twitter blir en fantastisk kunskapsbank att ösa ur.

Charlottas klassrum Läs- och skrivundervisning Blogg 3: Jenny Asp I höstas läste jag kursen Vetenskapligt skrivande på svenska, en kurs där vi grävde ner oss i den krävande process som skrivande på universitet och högskola innebär. Det är en ständig balansgång mellan olika krav; det gäller att tydligt presentera innehållet, logiskt ordna textens alla delar, uttrycka sig korrekt och precist och samtidigt helst också försöka behålla sin personliga stil. Skrivande handlar om både detaljer och sammanhang. Som skribent behöver du kunna växla mellan de enskilda delarna och helheten. Foto: Jenny Asp Följande tolv skrivråd kommer från mitt avslutande kurs-pm, och är nedkokade till det centrala du bör ha med dig när du ska skriva uppsats på universitetet eller högskolan. Första stadiet: skissa och sondera 1. 2. 3. I valet mellan två lika enkla uttryck bör det mest precisa väljas. Andra stadiet: skriv 4. 5. 6. Tredje stadiet: strukturera 7. 8. 9. Fjärde stadiet: snygga till 10. 11. 12. Ett sista råd: Kom ihåg att skilja mellan undersökning och framställning.

Läsförståelsestrategier i praktiken Temabloggen SA12B: Kön, klass och makt i litterära verk 1700-2013 Tankar om svenska | - att skriva är att tänka. Lenas Språkblogg Blogg 4: Annika Sjödahl Magister Karlsson | Enda gången jag backar i min utveckling är när jag tar sats! Ullis skolsida Ämnesbloggen Svenska Cirkbloggen

Annika Sjödahl 2

Related: