background preloader

Danish language

Danish language

http://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk

Related:  Nordiska språk & minoritetsspråkDanska

Finlandssvenskar trötta på korkade svenskar Jag började på sjuksköterskeprogrammet strax efter gymnasiet, men gick bara första året. I dag är jag tacksam över att jag slapp stå som nyutexamnierad tjugotreåring med ett oändligt ansvar att axla i en stressad och pressad vårdvärld. Jag hade entusiastiskt betat av alla kurser om anatomi och etik men efter sex veckor som praktikant på ett äldreboende kände jag mig inte längre säker på att jag skulle kunna växa in i yrkesrollen. Vi är många som har erfarenhet av att ge omsorg. Recension: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1 - Ann-Marie Ivars Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2 Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:1 Det hände sig nyligen att Finland vann juniorvärldsmästerskapet i ishockey.

Danskt uttal - Danska för svenskar Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig Det danska uttal är oftast svårare för en svensk att förstå än danska i skrift. Fakta om några uttalsregler: G, k och sk i början av ord uttalas med hårt g eller k, som i svenska "gata" eller "kort". Lärobjekt om Köpenhamn - Lärobjekt om Köpenhamn Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 4 (MO4: Texter i Norden) Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår. Läromedlen är gjorda med flash. Hämta nyaste versionen av Adobe Flash Player.

Sprog & kultur Från omkring år 200 e.Kr har man hittat inristningar på olika slags bruksföremål (kammar och spännen av ben eller metall), och de äldsta har hittats i Danmark. De bokstäver som har använts kallas runor och de flesta runor liknar de bokstäver vi använder i dag. Men en viktig skillnad är ordningsföljden på tecknen när vi räknar upp dem: I vårt alfabet - det latinska, som användes i Romarriket - är ordningsföjlden av de första fem tecken följande: ABCDE. Runorna var däremot ordnade helt annorlunda: FUÞARK - det tredje av dessa tecken står for det th-ljudet som finns i engelska ord som thick och thin. Ingen har kunnat förklara varför de som skrev runor valde att ordna dem helt annorlunda än i det latinska alfabetet, men det är ett genomtänkt system som passar väldigt bra till det språk som folk talade på den tiden, urnordiska. De allra flesta runskrifter är ganska korta - ofta bara ett enda ord - och de kan också vara svåra att tyda.

Stackars danska barn Danska ettåringar förstår markant färre ord än jämnåriga med andra modersmål och när barnen är tre år är skillnaderna ännu större. Det visar en stor tvärspråklig studie som jämför ordförståelsen hos 8–15 månader gamla barn som har 18 olika germanska, romanska, slaviska och semitiska språk som modersmål. – En viktig förklaring är att danskan har ovanligt många vokaler och halvvokaler, sammanlagt 22, och bara 17 konsonantljud, säger Dorthe Bleses, professor vid Institut for sprog og kommunikation vid Syddansk universitet i Odense, där hon leder Center for børnesprog. I den skrivna texten gör tomrummet mellan orden det lätt att se när ett ord slutar och nästa börjar. Men för ett barn är det ett intensivt detektivarbete att uppfatta att när en vuxen säger bageallekagerna rör det sig om tre ord: bage alle kagerne (baka alla kakorna).

Karin Bojs: Den baskiska gåtan har fått sin lösning I norra Spanien och sydvästra Frankrike talar människor baskiska, ett gåtfullt språk som inte liknar något annat. Nu kommer äntligen en förklaring till detta språkmysterium. De flesta människor i Europa pratar språk inom den indo-europeiska familjen. Hit hör till exempel svenska, engelska, tyska, lettiska, ryska, italienska och albanska. Några språk, som samiska, finska, estniska och ungerska, räknas till den finsk-ugriska gruppen. I Turkiet och delar av bergskedjan Kaukasie n dominerar turkiska språk.

Danskar har svårt att förstå danska Att danskarna har allt större problem att stava beror inte på de sociala medierna. Det handlar snarare om att språkets struktur gör det svårt att förstå hur orden ska stavas. Enligt en undersökning av det Danska språkrådet har danskarna under de senaste 30 åren blivit allt sämre på att stava, trots att folk i dag skriver mer än tidigare på exempelvis Facebook och Twitter och via sms.

Undervisningsmaterial om de nordiska språken — Nordiskt samarbete Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt ifrån vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad. Vad står det i läroplanen om undervisning i de övriga nordiska språken? På webbsidan Bruk skandinavisk! finns det en sammanställning av vad läroplanerna i Norge, Sverige och Danmark säger.

Kartstreck som ärr över vidderna Senor är starka Yxan är ännu starkare Morfars fars huvud på frusen mark i oktober 1854 Så skriver den norsk-samiska poeten Risten Sokki i boken ”Bonán bonán soga suonaid/Jeg tvinner tvinner slektas sener” (Jag tvinnar tvinnar släktens senor).

Related:  Språksociologi