background preloader

Rödluvan på äkta stockholmsslang - Avgörande ögonblick

Rödluvan på äkta stockholmsslang - Avgörande ögonblick

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5481022

Related:  Språkhistoria, språksociologi och minoritetsspråkDialekter

Ska vi bry oss om språkdöden? Ngong, poyanáwa, squamish, karok, dyaabugay, ume­samiska och 467 till. Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats. Dessa språk talas av ett fåtal äldre personer och kommer med största sannolikhet att dö ut inom bara några år. Och fler hotas framöver. Enligt Unescos Red book of endangered languages är nära hälften, 2 473 stycken, av jordens språk hotade på sikt, eftersom få eller inga barn har dem som modersmål längre. Därför låter skånskan som den gör Eftersom Skåne en gång tillhört och ligger så nära Danmark, är det lätt att tro att den skånska dialekten helt enkelt är en försvenskning av danskan. Men Mathias Strandberg dialektforskare vid Uppsala Universitet menar att det är en helt felaktig bild. – De skånska dialekterna placerar sig nu och så långt tillbaka man känner till egentligen, mellan övriga danska dialekter och svenska dialekter. Det hände egentligen ingenting med folks dialekter på 1600-talet i och med nationsbytet, utan man bytte skriftspråk och folk fortsatte prata som de alltid hade gjort, säger Mathias Strandberg. Ja, skånska har alltid varit just - skånska – även när Skåne var en del av Danmark.

Lyssna på dialekter I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer. Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. En del av inspelningarna ligger direkt på varje landskapssida, medan du når andra via länkar till vår Karta. Du kan använda dig av Kartan om du förutom dialekter också är intresserad av namn och folkminnen. Kartan, som innehåller material från alla Sveriges landskap, ger en visuell överblick. Språkhistoria I Svenska 3 Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information om temat, och din lärare kommer att bedöma det. Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats.

Dialektord som platsar i ordlistan "Gräbba" säger man i Södra Götaland, i Västra Götaland "däga", i Dalarna heter det i stället "kulla" och i Jämtland "jänta". Eller på standardsvenska: Flicka. Vårt språk är inte alltid helt lätt att förstå. – Svenskan är oerhört dialektrik. Det finns minst lika många provinsiella ord som dem vi har i standardspråket, säger Lena Wenner, dialektforskare vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Provinsiella ord

Vad är svenska? Frågan kan verka dum. Vad är svenska? Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. Han härmar 50 dialekter på tolv minuter Zappat Det finns förmodligen lika många dialekter som det finns orter i det här landet. Imitatören Gustav "Gurra" Karlsson river av 50 på tolv minuter. Gustav "Gurra" Karlsson slog igenom 2001 när han deltog i TV4:s program "Talang" och bland annat drev med jurymedlemmen Bert Karlsson. Förra året släppte han en video där han härmade 18 lokala landsmål. Förändringar i svenska språket Precis som andra språk, förändras svenskan ständigt. Här lyfter vi fram några viktiga tendenser. Informellare språk Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift, med ökat bruk av vardagliga ord, slang, svordomar och dialekt.

Min dialekt flyger söderut på vintern. Tydligen. Övrigt | Publicerad 26 december 2014 20.30 Först av allt: Jag pratar inte speciellt bred skånska. Jag vet att vi har haft den här diskussionen förut och jag upplever faktiskt ganska kollektivt från de av er läsare som har träffat mig att vi har nått en på alla sätt vänskaplig konsensus om att jag möjligen inte pratar klassisk rikssvenska men att jag faktiskt inte heller direkt pratar den starka dialekt som man associerar till män med keps i chipsreklam från 90-talet. Jag pratar skånska, men folk förstår oftast vad jag säger ändå. Även när jag inte befinner mig i Skåne. Det är vad jag tänker hävda så det är vad jag tänka påstå.

Kort svensk språkhistoria Det har hänt mycket i svenskan under historiens lopp. Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Perioder Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget språk. Smålänningar snålar inte med vokalerna Första torsdagen i mars är en högtidsdag för dialektälskande smålänningar. Det har inget med själva kalenderdagen att göra, men uttalsmässigt är dagen ett självklart val. Även den som inte själv talar småländska känner genast igen ett typiskt dialektdrag. Det är något med r-ljuden.

Related: