background preloader

Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk!

Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk!

Nordiska språk Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken. När vi sedan avslutade arbetet fick alla repetera de texer vi läst och lyssna igenom de olika språken igen. 1. 3. 4. 5.

Material för undervisning i nordiska språk Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Nordiska ordboken Tvärslå (KTH) Bilder på Norden Söker du bilder på Norden att använda i undervisningen har Nordiska rådet ett bildarkiv med fotografier som du får använda under Creative Commons-licens. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan Bildordboken Lexin Bildordboken Lexin Spela spel på nordiska språk Spela spel på nordiska språk (Paxel123) Barnens faktaböcker Barnens faktaböcker (Atlantbib) Fakta om Norden Fakta om Norden Danska

FEM FAMILJER minoritetsspråk

Related: