background preloader

Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk!

Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk!

Nordiska språk Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken. När vi sedan avslutade arbetet fick alla repetera de texer vi läst och lyssna igenom de olika språken igen. 1. 3. 4. 5.

Nordiske Sprogpiloter - Språkpiloter: Ny gratis APP Gratis app til ipads, tablets og mobiler:"Syng og lær Nordisk" Gratis app til iPad og Android Miksikö ruotsia? - Folktinget Folktinget on luonnut infopankin josta löytyy tietoa siitä miksi ruotsin kieltä kannattaa lukea Suomessa. Lisäksi infopankkiin on kerätty näyttöä, joka osoittaa että vapaaehtoisen ruotsinkielen kannattajien väitteet ruotsinkielestä Suomessa ovat heikkoja tai jopa täysin virheellisiä. Miksi ruotsi on pakollinen suomenkielisissä kouluissa? Lähtökohta on perustuslaissa ja kielilainsäädännössä. Suomi on kaksikielinen maa, jolla on kaksi virallista kieltä: suomi ja ruotsi. Väitteitä miksi ruotsin kielen pakollisuus tulee poistaa 1. Mikään ei osoita, että monikieliset lapset oppisivat yhden kielen jonkun toisen kustannuksella. Kielitaitoa tarvitaan työelämässä, se helpottaa yhteydenpitoa kieli- ja valtiorajojen yli ja lisää eri kulttuurien ymmärrystä. 2. Ruotsin ja suomen kielen opetuksen pakollisuus on johdonmukainen seuraus kahdesta kansalliskielestä. 3. 4. Ruotsin kielen oppimistulokset ovat heikentyneet viime vuosina. 5. 6. 7. Tässä on kyse tasavertaisuudesta. 8. 9.

Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Työryhmä asetettiin arvioimaan ruotsin kielen opetuksen laajuutta ja opetusjärjestelyitä eri koulutusasteilla ja selvittämään eri vaihtoehdot ruotsin kielen opetuksen järjestämiseksi perusopetuksessa. Lisäksi työryhmää pyydettiin tekemään ehdotukset ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen parantamiseksi kaikilla koulutusasteilla sekä kielellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Ruotsin kielen osaamisen heikentyminen johtuu useasta syystä. Nämä rakenteelliset ja määrälliset muutokset vaikuttavat ruotsin kielikoulutuksen laatuun, eikä ruotsin opintojen jatkumo varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen nykyisillä resursseilla ja käytänteillä toteudu. Erityisen kriittisiä ovat nivelvaiheet perusopetuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Työryhmä pitää välttämättömänä tarkastella ruotsin kielen opetuksen kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta. Maahanmuuttajien osalta työryhmä totesi, että maahanmuuttajilla tulee olla yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet muun väestön kanssa.

"Vi i Norden" gör Norden bekant för dig | Vetamix I serien "Vi i Norden" bekantar vi oss med olika nordiska städer och platser. Vi åker bland annat till Tammerfors och lär oss om natur, historia, kultur, arkitektur och vardagsliv. Vi besöker samebyn Lisma och bekantar oss med renskötsel. Tammerfors, Finland Här lär vi oss känna staden Tammerfors. Lisma, Finland I Lisma livnär man sig på renskötsel. Lom, Norge Lom är ett område med många fjäll i mittersta Norge. Isafjördur, Island Isafjördur ligger i västra delen av Island. Åland, Finland Vi bekantar oss med Åland. Diskoön, Grönland/Danmark Disko är en ö på Grönland. Lofoten, Norge På Lofoten finns det ett ställe som heter Svolvaer. Reykjavik, Island I Reykjavik bor de flesta islänningarna. Borgarfjördur, Island På östra Island finns det en liten by som heter Borgarfjördur. Vadstena, Sverige Vadstena är ett rätt så litet ställe intill sjön Vättern. Nyborg, Danmark Livet i Nyborg kretsade förr mycket kring färjtrafiken. Småland, Sverige Vi bekantar oss med glesbygden i Småland.

Related: