background preloader

Världens språk : Språkkrav

Världens språk : Språkkrav
Allt fler länder i världen har inför språktest för dem som söker medborgarskap eller uppehållstillstånd. Norge, Danmark, Storbritannien och Australien är några av de länder som ställer språkkrav. Det danska språktestet för medborgarskap är bland de svåraste i EU. Motiveringen bakom testerna handlar om att invandrarna fortare ska komma ut i arbetslivet och därmed bidra till samhällsekonomin. Sverige börjar bli unikt med att än så länge inte ha infört språkkrav. Vi samtalar med den danske författaren och debattören Carsten Jensen och träffar thailändare på SFI i Sverige.

http://www.ur.se/Produkter/165427-Varldens-sprak-Sprakkrav

Related:  SpråkhistoriaNordiska språk & minoritetsspråkSpråkhistoria

Karin Bojs: När vårt språk kom hit Nya rön som blev offentliga i veckan har i princip löst en fråga som forskare har tvistat om i hundra år: varför halva jordens befolkning talar indoeuropeiska språk. Den senaste tiden har det tidiga 1900-talets rasbiologi fått mycket uppmärksamhet. Sveriges television sände nyligen en dokumentär av Maja Hagerman om rasbiologisk dokumentering av samer. Björn af Kleen här på DN har skrivit reportage om Karolinska institutets samling av skallar. Båda har gjort utmärkta jobb. De undviker att falla i en vanlig fälla där rasbiologin klumpas ihop med biologi i största allmänhet, med genetik och med Charles Darwin. Utländskhet: Den svenska främlingsfientlighetens historia Ingvar Svanberg, NE-medarbetare och forskare verksam vid Uppsala universitet Främlingskap i Sverige har åtminstone under det senaste århundradet ofta handlat om färgnyanser. Själv född med mörkt hår och bruna ögon har jag ibland setts som sydlänning. Några gånger har jag till och med fått uppleva främlingsfientliga tillmälen som ”jävla svartskalle” och ”här i Sverige gör man...”.

Lyssna till en språkets källa Den första svenska lagtexten, Västgöta­lagen, har kommit i ny utgåva. Översättaren och författaren Erik Andersson njuter av karga ord och lakoniska formuleringar. Med lagarna börjar den svenska litteraturen, och först bland dessa var Västgötalagen på 1220-talet. Det är så tidigt att det knappt fanns ett Sverige och knappt något svenskt språk heller: det är just från Västgötalagen som fornsvenskan räknar sin början. I denna arla ordgryning tycks det som om västgötarna besinnade allvaret i sitt företag. Nog för att de hade haft många skickliga lagmän alltsedan gamle Lum från Vånga som var hedning och lades i hög, särskilt att märka en hel dynasti från Edsvära utgående från Karle, en fader för fosterlandet kallad. Svenska Akademien varnar för kränkande ord Snart kommer den 14:e upplagan av Svenska Akademiens Ordlista, SAOL, ut. I den nya versionen kommer bland annat extra känsliga ord att presenteras tillsammans med förslag på ord som kan användas istället. – Vi avråder genom att tillråda. Alltså, vi skriver ”använd hellre det här ordet”. Det är en naturlig utveckling, säger Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för den nya upplagan.

Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk.

Nyordslistor Listorna publiceras en gång om året i tidskriften Språktidningen, och här på vår egen webbplats. Om orden i våra listor Orden i Språkrådets nyordslistor är inte alltid helt nya, men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. De flesta nyord i listorna är goda tillskott till svenskan, men det kan förstås finnas enstaka ord som upplevs som nedsättande, krångliga, onödiga, mycket vardagliga etc. Lista över svenska ordaccentsskilda minimala par Detta är en lista över svenska ordformer vars betydelser skiljer sig åt beroende på med vilken tonaccent/ordaccent de uttalas. De respektive uttalsformerna vid varje exempel bildar därmed s.k. minimala par, eftersom de utöver skillnaden i tonförlopp har samma uttalsegenskaper. I de fall båda orden i ett minimalt par är substantiv (till exempel anden - anden) finns också motsvarande gentivpar (andens - andens), men dessa har utelämnats ur listan. Några av paren är beroende av det faktum att kort e och kort ä sammanfaller i de flesta svenska dialekter. Om de inte gör det i ditt tal kan du bortse från par som normen/norrmän. Se även[redigera | redigera wikitext]

Originalhandskriften - Uppsala universitetsbibliotek - Uppsala universitet Codex argenteus, eller "Silverbibeln" i Uppsala universitetsbibliotek, är den mest omfattande texten på gotiska som överlevt till våra dagar.Lyssna på Fader vår på gotiska Codex argenteus innehåller kvarlevorna av en praktfull evangeliebok, ett evangeliarium, som skrevs på tidigt 500-tal i Norditalien, förmodligen i Ravenna och förmodligen för den ostrogotiske konungen Theoderik den store. Texten utgör en del av Wulfilas översättning av bibeln från grekiska till gotiska på 300-talet. Glimtar från Theoderiks Ravenna, där Codex argenteus troligen blev skriven Codex argenteus är skriven med silver- och guldbläck på mycket tunt pergament av hög kvalitet. översikt Från runa till e-post Ja, vad står det egentligen? Den här texten är från Sveriges äldsta bok - Västgötalagen från 1200-talet och visar tydligt att svenskan har förändrats en del.

Språkförhållanden i Norden, Svenska 2 Mina elever hade just avslutat läsning av Kejsaren av Portugallien och en period av undersökning av stilmedel i lyrik med Frödingdikter som exempel när det var dags för detta avsnitt i kursen. En naturlig ”övergång” från vårt litteraturorienterade avsnitt till nästa mer språkorienterade avsnitt blev läsning av förordet till Räggler och paschaser, vilket avslutade ”Frödinglektionerna”. Det gav mersmak! Mina elever och jag arbetar efter principen ”genomgången före lektion – arbete med stoffet på lektion”, vilket gör att de har en del material att ta till sig innan vi ses. Oftast är det ”genomgångsfilmer”, och så var det här. Jag länkar till alla filmerna, men lägger dem inte inbäddade i detta inlägg (eftersom det tar så stor plats och då blir rätt oöverskådligt för den som kanske bara vill hämta inspiration).

Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket (förklara här vad ni ska arbeta med, hur ni ska genomföra det och med hjälp av vilket material) Tillsammans *går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, *tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?v=VmKfMR5F74Y, *tittar på ett avsnitt ur Ett öga rött www.youtube.com/watch? Samling om nationella minoriteter Samling I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk. EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerades 2000, och en ny lag trädde i kraft 2010. Ändå kan det vara svårt att hitta samlad information om judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Med denna samling av relaterade uppslagsord, reportage, UR-program och länkar hoppas NE kunna öka kännedomen om de nationella minoriteterna i Sverige. Läs, titta och lär dig mer!

Svenska språket är en konstruktion Debatt SPRÅKSPALTEN: I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll, skriver Lars-Gunnar Andersson. Gränsen mellan språk och dialekt är svår att dra. Svenska, danska och norska är tre olika språk, medan gotländska, älvdalsmål och jämtländska är tre svenska dialekter. Men de språkliga skillnaderna mellan de tre svenska dialekterna torde vara större än skillnaderna mellan de tre nordiska språken. En forskare formulerade sig drastiskt: ett språk är en dialekt med flotta och armé. Uppgift Från runa till e-post Språkhistoria - Uppgift Skicka svaren till din handledare! 1. Jämför siffrorna ett till tio på fem olika germanska språk. Vad ser du för gemensamma drag?

Related: