background preloader

Nordiska språk

Nordiska språk

Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

Romernas Historia Språk — Nordiskt samarbete I en stor del av Norden talas språk som är så nära besläktade att ett flertal av nordborna med liten ansträngning kan förstå varandra. Den här språkliga gemenskapen är det som ofta kallas nordisk grannspråksförståelse. Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. Samtidigt används engelska allt oftare som gemensamt språk både i professionella och kulturella sammanhang. Det sätter press på grannspråksförståelsen i Norden. Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför andra utmaningar. Våra attityder och förväntningar formas bland annat av om vi överlag möter grannspråken i vardagen. Ord och uttryck från SKAM, som ”russebuss”, ”dritkul” och ”kroppen din trenger potet”, fick 2016 närmast kultstatus bland fans. Gymnasielärare i hela Norden har haft turen att med utgångspunkt i dramaserien kunna sätta fokus på de nordiska grannspråken, och även arbeta med den avseende gemensamma nordiska kulturella och samhällsmässiga referenser.

Samling om nationella minoriteter | NE SKOLA Nationalencyklopedin Samling I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk. EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerades 2000, och en ny lag trädde i kraft 2010. Ändå kan det vara svårt att hitta samlad information om judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia Främlingskap i Sverige har åtminstone under det senaste århundradet ofta handlat om färgnyanser. » Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia Försonande vitbok om romer Ständigt ifrågasatta, ständigt på sin vakt. » Försonande vitbok om romer Tornedalen: Svensk minoritetspolitik Ofta hör vi från olika länder i världen talas om hur centralmakten förhållit sig till den ena eller andra minoriteten. » Tornedalen: Svensk minoritetspolitik Romer: Resandefolket År 2000 erkände Sverige romerna som nationell minoritet. » Romer: Resandefolket Samepolitik: Rasism och diskriminering » Samepolitik:Rasism och diskriminering

Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation »Jeg er fucking vred på mine forældres generation, der kom til Danmark i slutningen af 1980’erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt svigtet deres børn. Så snart vores forældre landede i Kastrup, var det, som om deres rolle som forældre hørte op. Og så kunne vi se vores fædre rådne passivt op på kontanthjælp i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, ledsaget af en desillusioneret mor, der aldrig sagde til eller fra. Os der faldt fra på uddannelser, os der blev kriminelle, og os der blev bumser, vi blev ikke svigtet af systemet, men af vores forældre. Ordene kommer fra den 18-årige Yahya Hassan, som i denne måned debuterer med en digtsamling, der udkommer på Gyldendal. Ud over den kommende bogudgivelse blev han i september optaget på Forfatterskolen i København. LÆS OGSÅNy bog: Indvandrerbørn bliver fastholdt i en problemforståelse »Jeg er blevet tæsket som barn. Opretholde en orden? »Ja, at de stadig følte en form for forældrefølelse.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000 Frågor och svar om språk Vi talar om det svenska alfabetet, men egentligen har vi bara tagit det latinska alfabetet och lagt till å, ä, ö. Det är många språk som har lagt till egna tecken. I danskan och norskan skriver man æ och ø i stället för ä och ö. I franskan har man en bokstav som ser ut så här: ç. Det heter det latinska alfabetet för att det var de gamla romarna, de som talade latin, som utvecklade det. I alfabet finns det tecken som står för ett ljud. Senare ändrades tecknen så att de blev enklare. Innan vi hade det latinska alfabetet i Sverige hade vi runalfabetet. Länkar Runskolan på Riksantikvarieämbetets hemsida

Related: