background preloader

Nordiska språk

Nordiska språk

Böcker som berör minoritetsspråken untitled Romernas Historia En historia av förtryck Romernas ankomst 1512 I Stockholms stads tänkeböcker beskrivs en mindre grupp främlingar som kom under greve Antonius ledning år 1512. Sällskapet kallades egyptier och välkomnades som pilgrimer. Under den här tiden skulle pilgrimer tas väl emot och erbjudas allmosor och härbärge enligt regler som gällde för mottagande av främlingar. Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512 Rapport 2010:2: "Romer i svensk myndighetspolitik – ett historiskt perspektiv", N. Snart ändrades emellertid inställningen till dessa pilgrimer och beteckningen egyptier ersattes av beteckningarna ”tattare” och ”zigenare”–grupper som kom att uppfattas som onyttiga och oönskade främlingar. Lagen om inreseförbud I takt med att nationalstaterna bildades från 1500-talet och framåt växte kraven på konformitet och samhällsklimatet hårdnade. "När vi kom till en by för att stanna ett par dagar blev barnen glada Påtvingat resande och önskan om bostad* DO: "Romer diskrimineras på bostadsmarknaden" Arbete

Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie Den norska ungdomsserien Skam har tagit både ungdomar, recensenter och lärare i nordiska språk med storm. Först hyllades serien i Danmark och sedan några veckor tillbaka, när SVT lade upp den första säsongen på sin playkanal, har hajpen även nått oss. När du ska visa serien i klassrummet är det NRK som gäller. Där kan man titta på alla tre säsonger med norsk text. Att se avsnitten med norsk text bidrar stark till en ökad förståelse av norskan. Här nedan hittar du fyra olika övningar som passar för att introducera nordiska språk och att träna norska med utgångspunkt i några avsnitt av serien. Här hittar du första avsnittet! Om eleverna tittar på serien hemma eller om man har tid att visa många avsnitt i klassrummet så öppnar sig många möjligheter.

Samling om nationella minoriteter | NE SKOLA Nationalencyklopedin Samling I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk. EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerades 2000, och en ny lag trädde i kraft 2010. Ändå kan det vara svårt att hitta samlad information om judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia Främlingskap i Sverige har åtminstone under det senaste århundradet ofta handlat om färgnyanser. » Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia Försonande vitbok om romer Ständigt ifrågasatta, ständigt på sin vakt. » Försonande vitbok om romer Tornedalen: Svensk minoritetspolitik Ofta hör vi från olika länder i världen talas om hur centralmakten förhållit sig till den ena eller andra minoriteten. » Tornedalen: Svensk minoritetspolitik Romer: Resandefolket År 2000 erkände Sverige romerna som nationell minoritet. » Romer: Resandefolket Samepolitik: Rasism och diskriminering » Samepolitik:Rasism och diskriminering

l.php?u= Under tidig medeltid talade nordbor i princip samma språk. Man talar om ”dansk tunga”, där tunga betyder språk. Det berättar Lars-Olof Delsing, professor i nordiska språk vid Lunds universitet. – Men sedan börjar det hända saker i alla språken, främst på uttalssidan. Ännu lite senare, under 1600-talet börjar främst uttalet av konsonanter förändras i svenskan, säger Lars-Olof Delsing. I svenskan börjar man till exempel uttala ”skära” med ett sj-ljud i stället för med ett tydligt k, ”ge” med ett j-ljud i stället för med ett hårt g, berättar han. – Det är den typen av språkförändringar som gör norskan och svenskan svårare för danskar och tvärtom. Men det finns stora likheter mellan norska, danska och svenska, även om vissa egenskaper i språken skiljer dem åt. – Under goda förutsättningar och med en välvillig samtalspartner går det hyfsat bra att förstå varandra. 2005 genomfördes en studie som undersökte språkförståelse mellan unga skandinaver. Men det skilde sig också mellan städerna.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000

Related: