background preloader

Om Nordiska språk « Nordiska språk

Om Nordiska språk « Nordiska språk
Nordiska språk är en gratis undervisningsresurs för elever på högstadiet och gymnasiet i hela Norden. Genom korta filmer och interaktiva text- och hörövningar skall resursen stimulera hörförståelsen av danskt, svenskt och norskt talsynliggöra skillnader och likheter mellan de tre språken och därmed öka språkförståelsen hos ungdomar.använda ungdomar aktivt i filmerna och i övriga resurser.ge lärarna ett lätt, flexibelt och spännande redskap för att arbeta med förståelse av nordiska språk i undervisningen. Hemsidan var en av två vinnare i tävlingen som Nordiska Ministerrådet utlyste år 2010 för att utveckla ett bra språkverktyg för att öka förståelsen av svenska, danska och norska hos barn och ungdomar. Information till lärare På hemsidan hittar du kortfilmer á 5-7 minuter, tillhörande uppgifter, filmbaserade quiz, språkprover och länkar till flera nätresurser om grannspråksundervisning. Materialet på hemsidan är flexibelt i sin användning. Frågorna är menade som förslag. Faggrupp Related:  Svenska

Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse? […] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det. I slutet av boken presenteras en bedömningsmatris för läsning av faktatexter. Sammanfattningsvis genomsyras boken av att läsande handlar om tänkande.

Educational Technology and Mobile Learning: A Beautiful Classroom Poster on Close Reading January 26, 2014 Close reading is definitely a "survival skill" particularly in a world drowned in information. Close reading is all about reading differently, it is reading for deep understanding through paying attention to what others would normally oversight. Being a close reader entails focus and dedication to your reading material. A few months ago I shared with you here in Educational Technology and Mobile Learning a set of interesting posters on close reading and today am adding another wonderful visual created by We Are Teachers. This visual is available for free download from this page.

Se Dronning Margrethes nytårstale Klokken 18.00 holder Dronning Margrethe sin 42. nytårstale. Se den direkte her. Følg med herover direkte fra klokken 17.05, når DR varmer op til at Dronning Margrethe holder sin nytårstale. Klokken 18.00 på årets sidste dag holder Dronning Margrethe sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX's Palæ. Læs også: Se dronningens mest mindeværdige taler Talen bliver traditionen tro vist direkte på TV. Skåltalte for fædrelandet den 1. januar Dengang blev den holdt af Frederik den 9., men den traditionsrige nytårstale strækker sig oprindeligt helt tilbage til Christian den 9.' Kongen holdt sin første ”skåltale for fædrelandet”, som det tidligere blev kaldt, i 1880'erne, og dengang blev den holdt ved nytårstaflet den 1. januar, og ikke på årets sidste dag som vi kender det i dag.

Gamle Danske Sange: Børnesange ABC-visen Bro, bro, brille Den lille Ole med paraplyen Der bor en bager Der er ikke på hele den vide jord Der kom en pige gående Der sad to katte på et bord En jæger gik at jage En lille nisse rejste En pige gik i enge Fra Engeland til Skotland Her er soen, sikken en Husbonden sender Lasse ud Hvad er der i det kloster at se? Hvilket postbud, en due Højt på en gren en krage Høne og hane I en skov en hytte lå I skoven skulle være gilde Jeg gik mig over sø og land Julekalender på vers Katten ligger under kakkelovn Klappe, klappe kage Kom mit lille pus og se Kom, min lille, nu vi ville Langt ud' i skoven lå et lille bjerg Lille føl Lille Lise Lille Peter Edderkop Lille Viggo, vil du ride ranke? Lotte gik, Lotte gik Lær mig nattens stjerne Moar, jeg skal tisse Munken går i enge Mæ, si'r det lille lam Nu lukker sig mit øje Når kommer våren vel? Offer og ædelig Og hør, lille mo'er Og ræven lå under birkerod Op, lille Hans Op, min lille Ole Pandeben! Godt det gror!

Bokanalys 1 - Nian Blogga eller videologga om boken. Inlämning en gång i veckan under en fyrveckorsperiod. Videologgen får vara max tre minuter och väljer du att blogga, är det max 200 ord. I loggarna ska du redogöra för vad som har hänt i boken sedan du bloggade/videologgade senast. Förmåga 1 kommer främst att bedömas utifrån din logg. Följande kan du tänka på när du gör din logg: Endast för första loggen till varje bok: Hur börjar boken? Kan tas med varje gång du gör en logg: Beskriv vad som hänt. Bokanalystillfället (på lektionstid). Förmågorna 2 och 6 är obligatoriska d.v.s. det förmågor som du måste arbeta med. Obligatoriskt:Stödfrågor till förmåga 2Sammanfattning Sammanfatta hela handlingen från början till slut (kortfattat, max ca. 500 ord). Välj minst ett av de nedanstående områdena: Verkets budskap (stödfrågor till förmåga 3)Vad hittar du för tydligt budskap i boken? Verket och dess samtid (stödfrågor till förmåga 5)När skrevs boken? Tips för att utveckla förmåga 6

svenskaifokus.blogg.se - En blogg kring undervisning i svenska Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation »Jeg er fucking vred på mine forældres generation, der kom til Danmark i slutningen af 1980’erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt svigtet deres børn. Så snart vores forældre landede i Kastrup, var det, som om deres rolle som forældre hørte op. Og så kunne vi se vores fædre rådne passivt op på kontanthjælp i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, ledsaget af en desillusioneret mor, der aldrig sagde til eller fra. Os der faldt fra på uddannelser, os der blev kriminelle, og os der blev bumser, vi blev ikke svigtet af systemet, men af vores forældre. Vi er den forældreløse generation«. Ordene kommer fra den 18-årige Yahya Hassan, som i denne måned debuterer med en digtsamling, der udkommer på Gyldendal. Ud over den kommende bogudgivelse blev han i september optaget på Forfatterskolen i København. LÆS OGSÅNy bog: Indvandrerbørn bliver fastholdt i en problemforståelse »Jeg er blevet tæsket som barn. Opretholde en orden? blå bog »Nej. Hvordan?

Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Nordiska ordboken Tvärslå (KTH) Bilder på Norden Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan Bildordboken Lexin Danska Norska

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Gudrun Erickson -- 1. Gudrun Erickson -- 2. Gudrun Erickson -- 3. Gudrun Erickson -- 4. Gudrun Erickson -- 5. Att tänka på vid bedömning - en föreläsning med Gudrun Erickson Skolverket, Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning Forskning för klassrummet Skolvärlden

nordiska språk Upload zpirulina Loading... Working... ► Play all nordiska språk zpirulina13 videos27 viewsLast updated on Apr 6, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Lista över falska vänner mellan svenska och övriga nordiska språk Falska vänner mellan rikssvenska och svenska dialekter och andra nordiska språk. Se även[redigera | redigera wikitext] Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext] ^ Betydelsen ro-lik är mer logisk och ursprunglig. Litteratur (vidare läsning)[redigera | redigera wikitext]

Related: