background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Jiddisch. Sms från Soppero: Del 1 - UR Skola. Sms från Soppero: Del 2 - UR Skola. Språkhistoria - Google Slides. Språkförhållanden i Norden. I svenskämnet ska eleverna jobba med följande förmåga: "Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung.

Språkförhållanden i Norden

Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. " (se nr 9 i Nio förmågor) I Norden finns 8 språk: svenska, danska, norska, isländska, samiska, färöiska, grönländska och finska. Gissa spåket: text 1, text 2, text 3, text 4, text 5, text 6 och text 7 Vi ska fördjupa oss i tre av dem: 1. Kort om danska Skriven danska är mycket lättare för oss svenska att förstå för den är ganska lik den skrivna svenskan; ca 90% av orden är lätt igenkännbar för oss i en dansk "normaltext". 2. Består av två språk: bokmål som går tillbaka på det danska skrivspråket och är vanligast nynorska Varje kommun får fritt välja administrationsspråk. 3.

Kan sägas vara "urnordiska" för det första för att det är det äldsta språket i Norden och alla de andra språken utom samiska och finska är besläktade med det. A.Vilket språk? B.Vilket språk? C. Facit. Hftet det svenska sprkets historia. Docs - create and edit documents online, for free. Visa enskild publikation. Samerna var här långt innan vi svenskar fanns. 1789 utlystes en tävling om de bästa förslagen för att få in samerna i det svenska samhället.

Samerna var här långt innan vi svenskar fanns

Vinnaren föreslog att de med våld skulle tvingas bort från sin nomadtillvaro, att barnen skulle tas ifrån dem och uppfostras av samhället. Samerna som fanns här långt före svenskarna har genom historien mötts av nonchalans och illvilja. För några dagar sedan firade samerna sin nationaldag, som de har gjort de senaste femton åren. Detta behandlades cirka femton sekunder i SVT, vilket är typiskt för hur den svenska majoriteten alltid behandlat den inhemska ursprungsbefolkningen – i bästa fall med ointresse och nonchalans, i värsta fall med illvilja och aggression.

Det finns ett mycket större svenskt medieintresse och engagemang för ursprungsbefolkningar längre bort – ju längre bort desto större intresse – som för till exempel Australiens aboriginer eller för indianer i Syd- och Nordamerika. Samer har funnits i Sverige långt innan det fanns något som hette Sverige eller svenskar. Värsta språket - Säsong 1 - Avsnitt 1 av 8.

Nordiska språk. Minoritetsspråken i Sverige. Prov i språkhistoria. MediaWebben. Minoritetsspråk. Minoritetsspråk och dialekter. Författare: AnneMarie Vind Datum: 11 november 2012 Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, Svenska, Övrigt, Datakunskap, Ämnesövergripande År: Grundskola år 5–6 Lektionstyp: Grupparbete Beskrivning Gruppuppgift och gemensamma diskussioner om minoritetsspråk och dialekter i Sverige.

Minoritetsspråk och dialekter

Planering utifrån kunskapksrav och centralt innehåll för åk 6 i Lgr 11 samt gruppuppgifter som eleverna löser genom att söka fakta på Internet. Arbetet avslutas med gemensam diskussion. Här är länkar till sidor jag använt för att lyssna på dialekterna. Material. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material

Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Språkfrågan: Sletet och fröset. Hur böjer göteborgarna verb? En göteborgare kan säga sletet i stället för slitit och fröset i stället för frusit.

Språkfrågan: Sletet och fröset. Hur böjer göteborgarna verb?

Man kan, om man vill, nöja sig med att konstatera att dialekten skiljer sig från standardspråket, men man kan också försöka upptäcka dialektens grammatiska regler. Göteborgskan är inte felaktig svenska; det är en annan svenska med andra grammatiska regler. Känsliga läsare varnas nu för att den här artikeln fortsättningsvis innehåller ett rikt mått av grammatiska termer som kan uppfattas som obehagliga och kränkande av den som framgångsrikt förträngt alla minnen av skolans grammatikundervisning. Såväl i svenskan som i göteborgskan finns det en distinktion mellan svaga och starka verb. De svaga verben böjs enligt tre mönster, eller konjugationer som det heter i grammatiken.

Enligt första konjugationen böjs kasta (kasta-kastar-kastade-kastat). Eller, vänta nu! Starka verb utmärks av att de har olika stamvokaler i olika böjningsformer. I andra grupper av starka verb ser vokalväxlingen annorlunda ut. Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. 1.