background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

NRK Super – NRK Super. Läromedel i svenska som andraspråk. Ultra website. Nyheter for barn på NRK Super - Supernytt - NRK Super. Kviss. Utbildningsstyrelsen - Gåtur i København. Ny rikssvenska lanseras. Rikssvenskan har traditionellt sett betraktats som en neutral form av svenska utan språkliga avvikelser, från början framvuxen ur högreståndsspråket i Mälardalen, och den hörs i alltifrån hissar till telefonväxlar och förseningsutrop på tågperrongen.

Ny rikssvenska lanseras

Det vill det statligt ägda bemannings- och rekryteringsföretaget Lernia ändra på, skriver tidningen Östra Småland. Tillsammans med språkforskaren Mikael Parkvall lanserar man en röstprototyp med ny typ av rikssvenska, framtagen utifrån de vanligaste dialekterna och brytningarna som förekommer i Sverige i dag. Samlat in röster Syftet är att bryta normen kring hur svenska bör låta och hitta fram till en variant som bättre speglar det språk som talas i landet 2017. – Vi har samlat in röster utifrån olika parametrar som geografiskt område, olika åldrar, socioekonomiska bakgrund, kön och etnicitet.

Ses som nackdel Från och med den 31 januari kommer det gå att lyssna på hur den framtagna rösten låter på lernia.se/rikssvenskan. FirstOne TV - Watch TV when and where you want! BraOrd - Lista över bra svenska ord. Gamla och ovanliga svenska ord. Sprog & kultur. Vår samiska kamp: Kulturens kraft - UR Skola. Avsnitt 2 av 6 Produktionsår: Längd: Tillgängligt till: Samisk kultur har fått internationellt erkännande under senare tid.

Vår samiska kamp: Kulturens kraft - UR Skola

Vi möter sångerskan Marit Boine som använder sin röst för att förmedla stolthet och samiska värderingar. Han härmar 50 dialekter på tolv minuter. Zappat Det finns förmodligen lika många dialekter som det finns orter i det här landet.

Han härmar 50 dialekter på tolv minuter

Imitatören Gustav "Gurra" Karlsson river av 50 på tolv minuter. Gustav "Gurra" Karlsson slog igenom 2001 när han deltog i TV4:s program "Talang" och bland annat drev med jurymedlemmen Bert Karlsson. Förra året släppte han en video där han härmade 18 lokala landsmål. Han säger själv att det var en reaktion på Robert Gustafssons besök hos Niklas Källner som gjorde viral succé. Nu är han alltså tillbaka med imponerande 50 dialekter. Och av kommentarerna på Facebook och Youtube att döma så lyckas han riktigt bra. "Bor typ i Uddevalla och de va verkligen som att du lät härifrån", kommenterar en Denniz. "Jävligt bra öländska", säger Ludvig. "Född o uppvuxen på Gotland! Vi kontaktade "Gurra" för att få veta mer om hur han jobbar för att härma dialekter. Beskriv hur du gör när du går in i rollen för att imitera Göteborgsdialekten? Små nordiske fagbøger. Nordiska språk.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Dialektnyheter #1. Våra Svenska dialekter.

Dialektresan genom Sverige. Kartan. Material. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material

Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Undervisningsplattformen Norden i skolan Nordiska ordboken Tvärslå Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Grannspråk. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Det norske språket. Typisk Norsk: Danskene sliter med eget språk. Pak kufferten - dr.dk/Undervisning/Norden/se/Leg med sprog. SLI Education AB / Rena rama forntiden : Språk.

Länk- och lästips. Nordisk språkförståelse Lärplattformen Norden i skolan är en undervisningsportal med syfte att öka grannspråksförståelsen i Sverige, Norge och Danmark.

Länk- och lästips

Skandinavisk kampanj för bättre grannspråksförståelse. Skolverkets skandinaviska kampanjwebb Nordspråk är en organisation och en webbresurs som ger information om Norden och de nordiska språken, tänkt att kunna användas i skolundervisningen. Snacka skandinaviska (2012). Att förstå varandra i Norden (2009). Nordisk sprogkoordination samlar diverse språkresurser och informationsmaterial.

Nordisk möteordlista för danska, finska, færöiska, grönländska, isländska, norska, samiska, svenska. Catharina Grünbaum: Nordisk språkforståelse – att ha och mista (pdf). Ulla Börestam Uhlmann: Språkmöten och mötesspråk i Norden. Ulla Börestam Uhlmann: Skandinaver samtalar (1994). Ulla Börestam Uhlmann: "Utblick för inblick – några aspekter på grannspråkskommunikation i teori och praktik", i Nordisk Tidskrift 3/1997, s. 239.

Övrig litteratur Språk i Norden . . Lars S. Nordiska språk. Svenska Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland av drygt 9 miljoner människor.

Nordiska språk

Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska. Svenskan särskiljer sig bland annat med sin prosodi, som kan variera rätt markant mellan olika dialektområden. Norska Norska är ett västnordiskt språk i den germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. David i Norge. Nordiska museet.