background preloader

Språkhistoria, språksociologi och minoritetsspråk

Facebook Twitter

Europe etymology maps 1. Språkhistoria I Svenska 3. Om Gustav Vasas Bibel: Ur GVB "J haffuen hördt, at thet är sagdt, Ögha för ögha, Tand för tand.

Språkhistoria I Svenska 3

Men iagh sägher idher, at j skolen icke stå thet onda emoot, Vthan är thet så, at någhor slåår tigh widh thet höghra kindbenet, så wendt honom ock thet andta til. Språktidningen. Frågan kan verka dum.

Språktidningen

Rödluvan på äkta stockholmsslang - Avgörande ögonblick. SKAM - träna norska med ungdomsserie. Den norska ungdomsserien Skam har tagit både ungdomar, recensenter och lärare i nordiska språk med storm.

SKAM - träna norska med ungdomsserie

Först hyllades serien i Danmark och sedan några veckor tillbaka, när SVT lade upp den första säsongen på sin playkanal, har hajpen även nått oss. När du ska visa serien i klassrummet är det NRK som gäller. Där kan man titta på alla tre säsonger med norsk text. Att se avsnitten med norsk text bidrar stark till en ökad förståelse av norskan. Här nedan hittar du fyra olika övningar som passar för att introducera nordiska språk och att träna norska med utgångspunkt i några avsnitt av serien. Här hittar du första avsnittet! Om eleverna tittar på serien hemma eller om man har tid att visa många avsnitt i klassrummet så öppnar sig många möjligheter. ”Att lära ett nytt språk ger nya sätt att tänka” Språksociologi - undersökning och Elixir. Sugen på att arbeta med språksociologi i en klass men liter osäker på vad du ska göra?

Språksociologi - undersökning och Elixir

Här kommer två tips som utgår från min egen undervisning i svenska 1 på gymnasiet. Knyck delar eller inspireras till egna planeringar. Mina elever fick i år göra en mini-undersökning. De gjorde den individuellt och de fick göra den hemma. Undersökningen handlade om att eleverna skulle analysera sitt eget språk utifrån tre aspekter men också intervjua en vuxen i sin närhet samt gärna ytterligare en person utifrån samma aspekter. Till sin hjälp fick eleverna också ut ett enkelt protokoll. När eleverna genomfört sina intervjuer fick de presentera sin undersökning muntligt för övriga i klassen (vem de intervjuat, ålder och kön på den de intervjuat samt vilka likheter och skillnader de kunnat se). Genom denna uppgift fick eleverna möjlighet att utgå från sig själva och sitt eget språk och sedan träna sig i att på ett enkelt sätt analysera och dra slutsatser.

Om språkets ursprung har vi inte en susning. MALTE PERSSON: Språket, världen och jag. Strax före det svenska valet råkar jag befinna mig i Tensta i Stockholm.

MALTE PERSSON: Språket, världen och jag

I detta till stor del trivsamma, men så kallat "särskilt utsatta" område – "no go-zon" på högerpopulistisk svengelska – kommer Socialdemokraterna att få flest röster. Så är det också det enda partiet som alls har valarbetare där. Jag ser dock åtminstone en valaffisch för Moderaterna. Ulf Kristersson säger att i Sverige ska alla kunna svenska. Huruvida den vinner röster i Tensta lämnar jag öppet. Jag älskar ju svenska språket över nästan allting annat. Gustav Vasa gjorde de svenska ärterna rara. Flicker, kroner och skater möter man inte i skrift, såvida det nu inte handlar om en författares strävan att åstadkomma ett trovärdigt talspråk.

Gustav Vasa gjorde de svenska ärterna rara

Som markörer för talspråk börjar de här formerna emellertid att råka i bakvatten. Skriftspråksuttalet flickor, kronor och skator är betydligt vanligare, så vanligt att flickerna och kronerna och skaterna inte betraktas som talspråkliga normalformer utan utlöser indignerade lyssnarreaktioner över slafsighet när de någon gång hörs i radio. För en språkvetare å andra sidan framkallar dessa former en nostalgisk suck. Man får räkna med att deras tid är utmätt i det offentliga samtalets språk. Sedan får de eftersökas på ålderdomshemmen. I grannspråket danska finns inte frågan. Liknande var en gång på väg att hända även i svenskan.

Startside — Nordiskt samarbete. Folder med loggor NY strecket CF. Vad är svenska? Frågan kan verka dum.

Vad är svenska?

Vad är svenska? Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. Det är lätt att visa vad svenska är – här och nu. Men var går gränserna för svenskan, i rum och i tid? Rödluvan på äkta stockholmsslang - Avgörande ögonblick.

Nordiska språk

Experter: hälften av världens språk riskerar försvinna. Norska och danska. Ska vi bry oss om språkdöden? Ngong, poyanáwa, squamish, karok, dyaabugay, ume­samiska och 467 till.

Ska vi bry oss om språkdöden?

Språkhistoria I Svenska 3. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet.

Språkhistoria I Svenska 3

Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser.

Ungdomsspråk

Kort svensk språkhistoria. Det har hänt mycket i svenskan under historiens lopp.

Kort svensk språkhistoria

Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Perioder Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden (omkring 800–1225) kallas den runsvenska tiden, eftersom inskrifter med runor är de egentliga skriftliga källorna då. Så följer klassisk fornsvenska (cirka 1225–1375), yngre fornsvenska (cirka 1375–1526), äldre nysvenska (1526–1732) och yngre nysvenska (1732–). Här följer några viktiga förändringar på olika områden. Uttal. Affärssvenska – är det ett nytt språk? När man kommunicerar med företag, myndigheter och offentliga instanser används en speciell nisch av det svenska språket. Inte så att grammatiken och satsbyggnaden är annorlunda, men däremot kan ordval och formuleringar i ett affärsdokument skilja sig från privata anteckningar. Vad är det då som utmärker affärssvenskan?

Bevingade ord och idiom

Dialekter. Språk för dig i skolan.