background preloader

Språkhistoria, språksociologi och minoritetsspråk

Facebook Twitter

Startside — Nordiskt samarbete. Folder med loggor NY strecket CF. Vad är svenska? Frågan kan verka dum.

Vad är svenska?

Vad är svenska? Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. Det är lätt att visa vad svenska är – här och nu. Men var går gränserna för svenskan, i rum och i tid? 1. 2. Ingen av dem är skriven på nutida svenska.

Gränsen för vad som är svenska har alltså inte bara att göra med vad vi kan tolka när vi hör eller läser. Det är märkligt, om ”svenska” helt enkelt är ett visst sätt att skriva och tala. Vad som hände när svenskan kom till vet man i stort sett. För 1 500 år sedan talade man på ungefär samma sätt i hela Norden, utom i de områden där man använde samiska eller finska. Först när kristendomen kom, för ungefär 1 000 år sedan, införde kyrkans folk den latinska skriftspråkskulturen. Islänningarna kallade till att börja med sitt språk för danska, märkligt nog. Man kan undra varför islänningarna använde det namnet. Rödluvan på äkta stockholmsslang - Avgörande ögonblick.

Nordiska språk

Experter: hälften av världens språk riskerar försvinna. Norska och danska. Ska vi bry oss om språkdöden? Ngong, poyanáwa, squamish, karok, dyaabugay, ume­samiska och 467 till.

Ska vi bry oss om språkdöden?

Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats. Dessa språk talas av ett fåtal äldre personer och kommer med största sannolikhet att dö ut inom bara några år. Och fler hotas framöver. Enligt Unescos Red book of endangered languages är nära hälften, 2 473 stycken, av jordens språk hotade på sikt, eftersom få eller inga barn har dem som modersmål längre. Och? En annan debattör, den amerikanske socialpsykologen Roy F.

Men oavsett vad dessa debattörer anser pågår räddnings­aktioner för språk, eller språkvarianter, runt om i världen, till exempel för kagulu och umesamiska (se artiklar på sidorna 24 och 35). Men går det verkligen att rädda språk som bara talas av några få personer och kanske inte ens har något skriftspråk? – Det är en knepig fråga, säger Östen Dahl, professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet.

. – Jag tror på flerspråks­ideologin. Språkhistoria I Svenska 3. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet.

Språkhistoria I Svenska 3

Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska läsa ditt pm för att få information om temat, och din lärare kommer att bedöma det. Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Om språklig förändring Alla språkforskare är överens om att språk förändras – det är en naturlig del av många språks utveckling. 1.

Ungdomsspråk

Förändringar i svenska språket. Precis som andra språk, förändras svenskan ständigt.

Förändringar i svenska språket

Här lyfter vi fram några viktiga tendenser. Informellare språk Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift, med ökat bruk av vardagliga ord, slang, svordomar och dialekt. Direkt, personligt tilltal har blivit normala (”Om du kör bil på vintervägar, ska du tänka på att köra lite långsammare” i stället för ”Den som kör bil på vintervägar, ska köra lite långsammare”), liksom tilltal med du och förnamn i stället för Ni, titel eller efternamn. Detta beror ytterst på att samhället blivit mer jämlikt. Tydligast är det informella språket i snabba medier som chatt, sms och e-post, där man ofta skriver snabbt och slarvigt och med korta, ofullständiga meningar och många förkortningar.

Myndighetstexterna har också blivit enklare och begripligare. Engelskan allt mer dominerande Men det allvarliga problemet är domänförluster: när man bara använder engelska inom ett område. Kort svensk språkhistoria. Det har hänt mycket i svenskan under historiens lopp.

Kort svensk språkhistoria

Det kan man se om man jämför en runinskrift med en nutida text. Perioder Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden (omkring 800–1225) kallas den runsvenska tiden, eftersom inskrifter med runor är de egentliga skriftliga källorna då. Så följer klassisk fornsvenska (cirka 1225–1375), yngre fornsvenska (cirka 1375–1526), äldre nysvenska (1526–1732) och yngre nysvenska (1732–). Här följer några viktiga förändringar på olika områden. Uttal Diftonger försvann i runsvensk tid: stain blev till sten. Skrift Runskriften ersätts av latinsk skrift under klassisk fornsvensk tid; bokstäverna æ och ø ersätts av ä och av ö under yngre fornsvensk tid; bokstaven å införs i äldre nysvensk tid. Böjning Böjningssystemet har förenklats sedan fornsvenskan. Lånord och påverkan Med kristendomen (900-talet) kom ord från latin som mässa och kloster och grekiska som kyrka och biskop.

Viktiga händelser. Affärssvenska – är det ett nytt språk? När man kommunicerar med företag, myndigheter och offentliga instanser används en speciell nisch av det svenska språket.

Affärssvenska – är det ett nytt språk?

Inte så att grammatiken och satsbyggnaden är annorlunda, men däremot kan ordval och formuleringar i ett affärsdokument skilja sig från privata anteckningar. Vad är det då som utmärker affärssvenskan?

Bevingade ord och idiom

Dialekter. Språk för dig i skolan.