background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Nordiska språk. Värna om språket var ett inlägg som jag gjorde tidigare i våras där jag berättade om hur jag lagt upp lektioner kring kunskapskravet ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk”.

Nordiska språk

De lektioner som beskrivs i det inlägget bearbetar endast den första delen ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan…” den senare delen ”… samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk” (Lgr 11) har vi bearbetat nu. Utmaning Återigen ställdes jag inför en utmaning: att på ett inspirerande sätt nå ut med ”några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.” (Lgr 11). Untitled. Språk i Norden.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani.

Material. Norden i skolan En undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med grannspråken danska, norska och svenska, både i grundskolan och gymnasieskolan.

Material

Materialet inkluderar bland annat texter, film, uppgifter och spel och kan vara en hjälp i att öka förståelsen för grannspråken och upptäcka likheter. Norden i skolan Hur låter de nordiska språken? Lyssna på korta dialoger om olika ämnen. Pluggasvenska.nu. Lite om nordiska språk ~ Kilskrift. Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift

En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten: "Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. " och under rubriken Språkbruk i det centrala innehållet: "Språkbruk i Sverige och Norden. Personligen har jag haft lättare med danska och norska, där idéerna aldrig har trutit, förutom då möjligtvis uttalet. Det är helt okej att ta till "fulknep" när du vill undervisa i de nordiska språken. På samma sätt kan du låta eleverna använda norska och danska Wikipedia när de letar fakta. Något annat jag brukar göra är att lägga in musik i undervisningen. Låt först eleverna lyssna på sången. Och ja, jag har fortfarande svårt med finskan. Nordiska språk. Lgr11: Övergripande mål – Kunskaper:

Nordiska språk

Nordiska språk. Skillnader i de Nordiska språken? Nordiska språk. Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Nordiska språk

Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika ”språkgrenar”. Början. Quiz - Norden och Nordiska språk by Emil Dornerus on Prezi. Sökresultat: Nordiska språk. Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk!

Nordiska språk. Svenska Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland av drygt 9 miljoner människor.

Nordiska språk

Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska. Svenskan särskiljer sig bland annat med sin prosodi, som kan variera rätt markant mellan olika dialektområden. Norska Norska är ett västnordiskt språk i den germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Språk. Språkgemenskapen är en av de saker som binder ihop det nordiska samarbetet.

Språk

Danska, norska och svenska är så nära besläktade att man med en förhållandevis liten insats kan lära sig att förstå alla språk om man behärskar ett av dem. Nästan 80 procent av Nordens invånare har danska, norska eller svenska som modersmål. Detta är naturligtvis en fördel i många sammanhang, men det är viktigt att minnas att de nordiska länderna rymmer en språklig mångfald vid sidan av de skandinaviska språken. Omkring 20 procent talar finska, och därtill talas det en lång rad minoritetsspråk. De flesta av Nordens språk hör till tre språkfamiljer: Till den nordgermanska "nordiska" grenen av de indoeuropeiska språken hör danska, färöiska, isländska, norska och svenska.

I den finsk-samiska grenen av de finno-ugriska språken är finska det mest talade språket i Norden. Grönländska eller "Kalaallisut" hör till inuit-grenen av de eskimå-aleutiska språken och talas i Grönland. Danska är officiellt språk. Nordiska språk. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga.

Nordiska språk

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska spr k - S k p Google. Nordiska spr k - S k p Google. Nordiska spr k - S k p Google.