background preloader

Finska

Finska
Related:  svenska åk 7-9De nordiska språken

Isländskt översättarmaraton i mål efter åtta år Efter åtta års arbete som involverat femtiotalet översättare fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i går fem kilo islänningasagor i svensk översättning i sitt knä. Hon var ett av de nordiska statsråd som tog emot översättningen vid en ceremoni i konserthuset Harpa i Reykjavík. – Jag läste min första saga i samband med att jag kom hit för första gången för runt tjugo år sedan. Det var Njáls saga om Gunnar på Hlíðarendi. Arbetet med att översätta de samlade islänningasagorna – 40 sagor och 49 kortsagor, så kallade tåtar – till svenska, danska och norska påbörjades 2006. En av ledstjärnorna under arbetet har varit att översättningarna ska kunna läsas av alla åldrar. Hur modernt får det då vara? Kristinn Jóhannesson (mitten), lektor i isländska vid Göteborgs universitet, har varit en av de tre redaktörerna för den svenska översättningen. Uppvuxen på den isländska landsbygden mindes han hur sagorna gått som följetonger i radio. Ministrarna behöver dock inte slåss om exemplaret. Anders

Danska dialekter Hvordan taler man i Skæve, Højer og Ibsker? Bliv meget klogere på vores nye dialektkort. Dialektkortet er et danmarkskort med lydprøver. Her kan du høre lydklip med talesprog fra hele Danmark, mens du følger med i udskrifterne. Du kan også søge efter forskellige dialekttræk og se, hvor i landet de optræder. Dialektkortene og omkring halvdelen af dialektprøverne stammer fra en nu nedlagt hjemmeside under Statsbiblioteket i Århus, der var udarbejdet af Viggo Sørensen Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning og af Finn Køster, AfD. Teksterne er udvalgt og transskriberet af Bent Jul Nielsen (KU), Finn Køster (KU), Karen Margrethe Pedersen (KU) og Viggo Sørensen (AU).

Selkouutiset - Etusivu Ukrainan tilanne jatkuu vaikeana. Mielenosoittajat ovat pysyneet joissakin Itä-Ukrainan hallintorakennuksissa. Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov sanoi keskiviikkona, että riita mielenosoittajien kanssa ratkaistaan perjantaihin mennessä. Ministeri Avakov varoitti mielenosoittajia. Itä-Ukrainan mielenosoittajat ovat Venäjä-mielisiä, eli he suhtautuvat myönteisesti Venäjään. scribus article Scribus is the leading open source solution for desktop publishing (DTP); it supports professional features like press-ready color separations and PDF output, as well as every media file type under the sun. With Scribus you can design high-end documents with a separate workflow for authors, photographers, and graphic designers in an office environment, but it is easy enough for single-user work, too. The latest release, 1.3.5, just hit the Internet, and packs a suite of new features. If you have never taken Scribus for a test drive, now is the time. You can download Scribus installers for Linux, Mac OS X, and Windows from the project’s Web site. Version 1.3.5 boasts major improvements in OS X compatibility, for the first time integrating completely with the native windowing and menu systems, which should encourage many Mac owners who found earlier releases not quite “Mac-like” enough to blend in. DTP basics For example, open Scribus and create a new document. Going further by Nathan Willis

Se Dronning Margrethes nytårstale | Nyheder Klokken 18.00 holder Dronning Margrethe sin 42. nytårstale. Se den direkte her. Følg med herover direkte fra klokken 17.05, når DR varmer op til at Dronning Margrethe holder sin nytårstale. Klokken 18.00 på årets sidste dag holder Dronning Margrethe sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX’s Palæ. Læs også Se dronningens mest mindeværdige taler Talen bliver traditionen tro vist direkte på TV. Skåltalte for fædrelandet den 1. januar Dengang blev den holdt af Frederik den 9., men den traditionsrige nytårstale strækker sig oprindeligt helt tilbage til Christian den 9.’s tid Kongen holdt sin første ”skåltale for fædrelandet”, som det tidligere blev kaldt, i 1880'erne, og dengang blev den holdt ved nytårstaflet den 1. januar, og ikke på årets sidste dag som vi kender det i dag.

Nordiska språk - undervisning - ämnesutveckling "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

iPhone Programming Fundamentals - Outlets and Actions An understanding of outlets and actions is one of the first things you will need for iPhone programming. For someone coming from the .NET background, this is a concept that requires some time to get used to - the concepts are similar, but it is a different way of doing things. And so, in this article, I am going to show you what outlets and actions are. At the end of this article, you will have a solid understanding of how to create outlets and actions, and be on your way to creating great iPhone apps. First, the basics So let's start by creating a really simple project to see how everything fits together. Figure 1 Creating a View-based Application project The View-based Application project template provides the quickest way to start writing an iPhone application. Figure 2 Examining the content of a View-based application project in Xcode In short, when the application is loaded, the main window loads the view represented by the OutletsAndActionsViewController.xib file. That's it! Summary

2. Modell för bokanalys 2009-12-15 13:36 Joakim Wendell Tillbaka till föregående avsnitt Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska. Den kan även fungera för kortare texter, som noveller eller utdrag ur romaner. Försök besvara följande frågor. Presentationen av din analys kan göras muntligt eller skriftligt. Om du skriver din bokanalys är det viktigt att du skriver texten så att den går att läsa utan att man behöver läsa frågorna i den här analysmodellen. a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln). b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken. c) Fundera över de viktigaste personerna. berättelsens gång, och varför förändras de? d) Vad anser du att berättelsens budskap är? a) Berättarperspektiv: Vem berättar? b) I vilken ordning berättas saker och ting? c) Hur är texten skriven? a) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? Förklaring av centrala begrepp Exempel på analys av novell

Nordic Kitchen Välkommen till Nordiska MatordlistanTrots att de nordiska språken ibland påminner om varandra så är det inte så lätt att gissa sig till vad de olika örterna, fiskarna eller grönsakerna heter på de olika språken. Med hjälp av Nordiska Matordlistan kan du hitta översättning av matord till alla de nordiska språken samt engelska. Du kan också botanisera bland spännande nordiska recept direkt här på hemsidan. Vi har gjort det enkelt för dig – det är bara att slå upp det ord du vill översätta! Har du ett recept som du vill dela med dig av? Hör av dig! Vet du att du kan även få översättningar som SMS? Streaming and playing an MP3 stream Update (2009-06-17): I have written a new post detailing and fixing the problems in this implementation titled: Revisiting an old post: Streaming and playing an MP3 stream. Introduction Playing an MP3 stream seems like it should be a straightforward task that the Cocoa APIs would handle easily. Unfortunately, the normal approach to handling media (i.e. "Let Quicktime Handle It") fails here — a quick attempt to play streaming MP3s in Apple's QTKitPlayer example results in a few seconds of no response, followed by a "-2048" error. Of course, there's a way to play an MP3 stream without using QTKit. Since I link to their stream by default in the application, I should probably point out that Triple J is an Australian radio station. You can download: Update (2009-06-17): The location of the code has changed. AudioToolbox There is probably a way to make QTKit play streaming MP3s. Audio File Stream reads the raw bytes and finds audio packets within them. AudioFileStreamExample Addressing the issues

Related: