background preloader

Finska

Finska
Related:  svenska åk 7-9De nordiska språken

Isländskt översättarmaraton i mål efter åtta år Efter åtta års arbete som involverat femtiotalet översättare fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i går fem kilo islänningasagor i svensk översättning i sitt knä. Hon var ett av de nordiska statsråd som tog emot översättningen vid en ceremoni i konserthuset Harpa i Reykjavík. – Jag läste min första saga i samband med att jag kom hit för första gången för runt tjugo år sedan. Det var Njáls saga om Gunnar på Hlíðarendi. Arbetet med att översätta de samlade islänningasagorna – 40 sagor och 49 kortsagor, så kallade tåtar – till svenska, danska och norska påbörjades 2006. En av ledstjärnorna under arbetet har varit att översättningarna ska kunna läsas av alla åldrar. Hur modernt får det då vara? Kristinn Jóhannesson (mitten), lektor i isländska vid Göteborgs universitet, har varit en av de tre redaktörerna för den svenska översättningen. Uppvuxen på den isländska landsbygden mindes han hur sagorna gått som följetonger i radio. Ministrarna behöver dock inte slåss om exemplaret. Anders

Danska dialekter Hvordan taler man i Skæve, Højer og Ibsker? Bliv meget klogere på vores nye dialektkort. Dialektkortet er et danmarkskort med lydprøver. Her kan du høre lydklip med talesprog fra hele Danmark, mens du følger med i udskrifterne. Du kan også søge efter forskellige dialekttræk og se, hvor i landet de optræder. Dialektkortene og omkring halvdelen af dialektprøverne stammer fra en nu nedlagt hjemmeside under Statsbiblioteket i Århus, der var udarbejdet af Viggo Sørensen Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning og af Finn Køster, AfD. Teksterne er udvalgt og transskriberet af Bent Jul Nielsen (KU), Finn Køster (KU), Karen Margrethe Pedersen (KU) og Viggo Sørensen (AU).

Selkouutiset - Etusivu Ukrainan tilanne jatkuu vaikeana. Mielenosoittajat ovat pysyneet joissakin Itä-Ukrainan hallintorakennuksissa. Ukrainan sisäministeri Arsen Avakov sanoi keskiviikkona, että riita mielenosoittajien kanssa ratkaistaan perjantaihin mennessä. Ministeri Avakov varoitti mielenosoittajia. Itä-Ukrainan mielenosoittajat ovat Venäjä-mielisiä, eli he suhtautuvat myönteisesti Venäjään. Se Dronning Margrethes nytårstale | Nyheder Klokken 18.00 holder Dronning Margrethe sin 42. nytårstale. Se den direkte her. Følg med herover direkte fra klokken 17.05, når DR varmer op til at Dronning Margrethe holder sin nytårstale. Klokken 18.00 på årets sidste dag holder Dronning Margrethe sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX’s Palæ. Læs også Se dronningens mest mindeværdige taler Talen bliver traditionen tro vist direkte på TV. Skåltalte for fædrelandet den 1. januar Dengang blev den holdt af Frederik den 9., men den traditionsrige nytårstale strækker sig oprindeligt helt tilbage til Christian den 9.’s tid Kongen holdt sin første ”skåltale for fædrelandet”, som det tidligere blev kaldt, i 1880'erne, og dengang blev den holdt ved nytårstaflet den 1. januar, og ikke på årets sidste dag som vi kender det i dag.

Nordiska språk - undervisning - ämnesutveckling "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

2. Modell för bokanalys 2009-12-15 13:36 Joakim Wendell Tillbaka till föregående avsnitt Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska. Den kan även fungera för kortare texter, som noveller eller utdrag ur romaner. Försök besvara följande frågor. Presentationen av din analys kan göras muntligt eller skriftligt. Om du skriver din bokanalys är det viktigt att du skriver texten så att den går att läsa utan att man behöver läsa frågorna i den här analysmodellen. a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln). b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken. c) Fundera över de viktigaste personerna. berättelsens gång, och varför förändras de? d) Vad anser du att berättelsens budskap är? a) Berättarperspektiv: Vem berättar? b) I vilken ordning berättas saker och ting? c) Hur är texten skriven? a) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? Förklaring av centrala begrepp Exempel på analys av novell

Nordic Kitchen Välkommen till Nordiska MatordlistanTrots att de nordiska språken ibland påminner om varandra så är det inte så lätt att gissa sig till vad de olika örterna, fiskarna eller grönsakerna heter på de olika språken. Med hjälp av Nordiska Matordlistan kan du hitta översättning av matord till alla de nordiska språken samt engelska. Du kan också botanisera bland spännande nordiska recept direkt här på hemsidan. Vi har gjort det enkelt för dig – det är bara att slå upp det ord du vill översätta! Har du ett recept som du vill dela med dig av? Hör av dig! Vet du att du kan även få översättningar som SMS? Gruppträning – boksamtal | Läsmuskler Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt. Och man lär sig så mycket av varandra! De mest intressanta boksamtalen blir det ofta när man inte är riktigt överens eller när boken man läst är lite konstig och svår att förstå. I boken Böcker inom oss av Aiden Chambers finns förslag på hur man kan organisera ett boksamtal så att alla kommer till tals och får lära av varandra. Ha ett stort papper som ni kan anteckna på. I kolumnen Jag tycker om ska ni skriva något ni gillat med boken. När ni har gått igenom så alla i gruppen snabbt fått säga något som passar i alla kolumner så börjar det spännande samtalet. Sätt då igång att samtala om det! Hjälp varandra med möjliga förklaringar till frågor, argument om vad som ni gillar och inte gillar, försök förstå varför mönstren finns där och lyssna till varandras kopplingar! När ni samtalat klart så kommer ni allihop att ha lärt er en massa av varandra. Och… lite fika eller så gör förstås boksamtalet ännu trevligare!

Nordiska språk Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. Nordiska språk Kolla, jämför och lyssna på de nordiska språken genom att klicka på länken. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken. 1. 3. 4. 5.

Att göra den enskilda läsningen gemensam De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet. Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Som om det ena skulle utesluta det andra. Argumenten för att ge eleverna lektionstid till att läsa tyst och enskilt är dock starka: Att bara säga till eleverna: ”Nu är det dags att läsa tyst.

Related: