background preloader

Minoritetsspråk - Institutet för språk och folkminnen

Minoritetsspråk - Institutet för språk och folkminnen
I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

Related:  svenskaNordic LanguagesNordiska språknordiska språk, minoriteter

Tips och idéer för lärare På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack.

Blogginlägg: Språk i Norden Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Om minoritetsspråk I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska med flera. Nationella minoritetsspråk Sverige har fem nationella minoritetsspråk:

Alfabetet saknar tre bokstäver Alfabetet hör till mänsklighetens bästa uppfinningar. Men har vi de bokstäver vi behöver? skriver Lars-Gunnar Andersson. Tanken bakom ett alfabetiskt skriftsystem är att det ska vara en entydig överensstämmelse mellan språkljud och bokstav. Läsårets sista novellsamtal I mina grupper i Svenska 1 valde vi att avsluta med novellsamtal. Då vi tidigare använt Aidan Chambers modell kändes det naturligt att fortsätta med den. Eleverna visste hur den fungerade och de kunde fokusera på texten i sig och inte så mycket på hur samtalet skulle gå till.

Grundskoleboken.se Nordiska språk Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Vad är magiska skrinet? - Magiska skrinet Tanken med Magiska skrinet är att bygga upp en sagoskatt på de fem minoritetsspråken som fylls på varje år. Det ska gå att återvända till sagorna många gånger och höra dem igen om man vill. En del av sagorna är nyskrivna och andra är historier som har berättats i många generationer. Några är översatta till svenska och sänds i Barnradion i P4. Alla sagorna går att lyssna på direkt via webben eller vår app Sveriges Radio Play.

Språket som gasades ihjäl Jiddisch! Nu tänker du på svartvita filmer om små skjul på leråkrar i östra Polen. Något gammalt, fuktskadat och skäggigt. En deckarhistoria med digitala verktyg Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp. Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Vetamix Få ut mer av Arenan! Som inloggad kan du favoritmärka serier och få en avisering så fort det finns nya avsnitt att se. Du kan också fortsätta titta där du blev – på en annan apparat om du vill. Det gick inte att spara uppgifterna. Försök på nytt om en stund.

Lite om nordiska språk ~ Kilskrift Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk. En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten:

Det osynliga barnet Den sista text vi läste gemensamt i Hjärtat i år var Tove Janssons novell Det osynliga barnet. Vi började gemensamt genom att titta på framsidan och samtala om vilke associationer titeln och bilden väckte. Nästa lektion fick eleverna det här pappret som stöttning: Det innehåller både de två helt centrala orden bjällra och veranda och de för handlingen helt oviktiga svampnamnen. Ibland kan det vara lika viktigt att hjälpa eleverna med det som inte är centralt, för att de inte ska fastna där utan kunna gå vidare i texten.

Related:  Minoritetsspråknordiska språk, minoritetsspråkSpråkSpråk (F)Språkhistoria, minoritetsspråk och nordiska språk