background preloader

NIS

NIS

Nordiske Sprogpiloter - Språkpiloter Undervisningsmaterial om de nordiska språken Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt ifrån vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad. Vad står det i läroplanen om undervisning i de övriga nordiska språken? På webbsidan Bruk skandinavisk! finns det en sammanställning av vad läroplanerna i Norge, Sverige och Danmark säger. Webbplats för projektet Språkpiloterna. Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att arbeta med grannspråken (danska, norska och svenska) i både grundskolan och gymnasiet. Kulturkontakt Nord i Finland har gett ut en rad pamfletter om de nordiska språken och om att förstå varandra i Norden. Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av de nordiska språken i ett historiskt perspektiv. Den norska kampanjen Bruk skandinavisk!

Lärobjekt om Oslo - Lärobjekt om Oslo - hörförståelse i norska Vandringen i Oslo-byen Lärobjektet tränar hörförståelsen i norska. Eleven står på Karl Johans gate, huvudgatan i Oslo, och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Aker Brygge ta sig till kungliga slottet. Eleven får information om Norges historia och om kända personer och institutioner, såsom Nobels Fredssenter, Ibsen, Nansen och kungahuset. Vandringen i Oslo-byen tar ca 40 minuter att komma igenom. Del 1 tar dig från Karl Johans gate genom centrum till stadsdelen Kvadraturen Del 2 tar vägen från Kvadraturen via Aker Brygge till Nobels Fredssenter Del 3 går från Nobels Fredssenter upp via centrum till universitetet och Stortinget Del 4 tar dig från Ibsens stamcafé Grand Café förbi Nasjonalgalleriet och slottet för att avsluta promenaden vid Ibsens hem bredvid Nationalteatret Helikopterferd rundt Oslo I detta material väljer eleven vilken sevärdhet han eller hon vill besöka och rör sig sedan på platsen med hjälp av de instruktioner som hörs.

Lärobjekt om Köpenhamn - Lärobjekt om Köpenhamn Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 2 (MO2: Språk, kultur och identitet Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår. Gåtur i København Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Strøget ta sig till Den lille havfrue. Gåtur i København tar ca 25 minuter att komma igenom. Kartpromenad i Köpenhamn I lärobjektet tar sig eleven fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”.

Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

280_nordisk%20sprakpolitik.pdf

Related: