background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Nu vet vi hur skäribon talade år 1218. Året är 1218 och vi styr in mot Vidskär mellan Aspö och Jurmo, Iurima, som man säger på den här tiden.

Nu vet vi hur skäribon talade år 1218

På stranden följer några fiskare med vår ankomst. Kommer de att förstå vår finlandssvenska, och vice versa, undrar jag. Tanken på en fiktiv tidsresa är hisnande. Undervisning i nordiska språk. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser.

Undervisning i nordiska språk

När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordeniskolen. Sydsvenskans danska räknetal. Rörelse för Nordens språk. Nordiske språk. Små nordiska faktaböcker. 100 nord. 100 nord – er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1- 100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge. Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle…… Alle bidrager til en spændende og anderledes historieskrivning.

Og samtidig lærer du at lytte til et andet sprog, at læse et andet sprog og forstå et andet nordisk lands kultur. Hvert lille audioportræt bærer en historie i sig. Der ligger udskrift af alle stemmer mellem 1-100 år. 100 Nord kan bruges både i folkeskolen og på gymnasiet i Danmark, Norge og Sverige. De hundrede stemmer er optaget og redigeret af tre nordiske dokumentarister: Anna Elisabeth Jessen fra Danmark, Sara Lundin fra Sverige og Ragna Nordenborg fra Norge. Optagelserne er redigeret og klippet meget stramt og skarpt ned til cirka to minutter. Projektet er støttet af Nordplus 1 år. Johan Glans Om De Nordiska Språken. Minoritetsspråk. Nordiska språk. Om Nordiska språk « Nordiska språk. Finnish - Finnish language grammar. Samiska - Skolbok. Det samiska språket är släkt med finskan, men så pass olikt att en same och en finne inte förstår varandra.

Samiska - Skolbok

Samiskan är uppdelad i flera olika dialekter som dessutom är så olika varandra att samer som bor långt ifrån varandra inte förstår varandra. Det samiska språket är mycket påverkat av samernas traditionella levnadssätt och är mycket rikt på ord som rör naturen och renskötseln. I renskötseln är samiskan väldigt användbart eftersom det har hundratals ord som rör just renar som inte finns i svenskan eller finskan. I samernas område ligger snön på marken hälften av året så det finns naturligtvis också en mängd ord för att beskriva snö. Danska - Skolbok. H C Andersen, en av Danmarks mes kända författare Danskan är ett nordiskt språk som är starkt påverkat av ”plattyskan”, en tysk dialekt som talas i norra Tyskland längs gränslandet mellan Danmark och Tyskland.

Danska - Skolbok

Danska talas, förutom i Danmark, också i Sydslesvig, det tyska område rakt söder om Danmark, som var danskt fram till år 1864. Danskan och norskan är dessutom så lika varandra att bokmål i skriven form nästan är identisk med danskan, mycket beroende på den union Danmark och Norge var i fram till 1814. Från Köpenhamn styrs inte bara Jylland, Själland och de andra öarna i det vi oftast tycker är Danmark. Sedan många hundra år ansvarar danska regeringen även för Färöarna och Grönland.

Danmark har haft många dialekter, men då Köpenhamnområdet har haft så stor påverkan på resten av det lilla landet har dialekterna mer och mer försvunnit samtidigt som riksdanskan, den danska man talar runt Köpenhamn, blivit standardspråk. Karta över Danmarks olika dialekter Författare. Finska och meänkieli - Skolbok. Finska dialekter (engelsk text)

Finska och meänkieli - Skolbok

Norska - Skolbok. Historian bakom norskan Språkfördelning bokmål och nynorsk I Norge finns två olika språk: bokmål och nynorsk.

Norska - Skolbok

Isländska - Skolbok. Historia Isländsk handstil.

Isländska - Skolbok

Island uptäcktes av vikingar på mitten av 800-talet och var en självständig stat från 900-talet till år 1262, då landet hamnade under norskt styre och därefter tillsammans med Norge under danskt styre. Största delen av de som först flyttade till Island kom från den norska västkusten och grunden till dagens isländska är norskan från 800-900 talet. Man känner rätt väl till det isländska folkets födelsehistoria eftersom böcker skrivna på 1100- och 1200-talet bevarats till våra dagar. De beskriver hur landet befolkades och hur man levde för tusen år sedan. Fram till 1300-talet fanns inga nämnvärda skillnader mellan norskan och isländskan, men sedan började norskan genomgå stora förändringar. Bibliotek = bókasafn (boksamling) kontor = skrifstofa (skrivstuga) teater = leikhús (spelhus) Språk i Norden. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman.

Nordiska språk - Skolbok. Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Nordiska språk - Skolbok

Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika ”språkgrenar”. Början. Färöiska - Skolbok. Precis som Island koloniserades Färöarna under 800-talet e.kr.

Färöiska - Skolbok

Det var främst sjömän från Västnorge som bosatte sig på den karga ögruppen och det språk dessa nybyggare talade är fortfarande likt det språk man talar på Färöarna i nutid. Färöiskan är så likt isländskan att en färöing och en islänning förstår varandra på samma sätt som en svensk och en dansk gör. Den största skillnaden mellan de två språken är att färöiskan innehåller mer danska inslag eftersom Färöarna tillhör Danmark och har gjort det sedan 1300-talet. Danskan har en stark ställning i landet och Färöarna är tvåspråkigt. Precis som islänningarna försöker färöingarna att använda egna ord istället för att använda lånord för att förhindra att färöiskan försvinner.