background preloader

Dialekter och nordiska språk

Facebook Twitter

27 ord som bara norrlänningar begrip. Men schluuuta! Hejna lista är ju gode bra! Han härmar 50 dialekter på tolv minuter. Zappat Det finns förmodligen lika många dialekter som det finns orter i det här landet.

Han härmar 50 dialekter på tolv minuter

Imitatören Gustav "Gurra" Karlsson river av 50 på tolv minuter. Gustav "Gurra" Karlsson slog igenom 2001 när han deltog i TV4:s program "Talang" och bland annat drev med jurymedlemmen Bert Karlsson. Förra året släppte han en video där han härmade 18 lokala landsmål. Han säger själv att det var en reaktion på Robert Gustafssons besök hos Niklas Källner som gjorde viral succé. Nu är han alltså tillbaka med imponerande 50 dialekter. Och av kommentarerna på Facebook och Youtube att döma så lyckas han riktigt bra. "Bor typ i Uddevalla och de va verkligen som att du lät härifrån", kommenterar en Denniz. "Jävligt bra öländska", säger Ludvig. "Född o uppvuxen på Gotland! Vi kontaktade "Gurra" för att få veta mer om hur han jobbar för att härma dialekter. Beskriv hur du gör när du går in i rollen för att imitera Göteborgsdialekten? NIS. Ordet du sökte finns inte i Nordiska miniordboken.

NIS

Försök med ett annat ord. Om Nordiska miniordboken Nordiska minordboken hjälper dig att förstå de skandinaviska grannspråken. Du kan använda ordboken i skolan när du arbetar med grannspråken, eller när du pratar med eller skriver till andra i Norden. Du kan söka på ditt eget språk och se vad ordet heter och betyder på danska, norska (bokmål och nynorska) och svenska. Ordboken har lite över 3 000 uppslagsord på tre språk: danska, norska (bokmål och nynorska) och danska. Vi hoppas att ordboken kan användas av alla som är intresserade av att förstå de skandinaviska språken lite bättre.

Projektet är knutet till Nätverket för språknämnderna i Norden. Ordboken har gjorts av Torbjørg Breivik, norsk redaktör och projektledare, Pia Jarvad, huvudredaktör och dansk redaktör, och Birgitta Lindgren, svensk redaktör. Du kan söka mer i www.islex.dk. Värna om språket. Ett kunskapskrav som har utmanat mig är ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk”.

Värna om språket

Utmaningen har legat i att göra de didaktiska frågorna vad, hur och varför, med betoning på varför-frågan, meningsfulla och begripliga för eleverna. Eleverna går i årskurs 6, armar och ben är överallt och hormonerna spritter i kroppen, framme vid WB står jag och skall motivera till intresse av språkbruk i Sverige och Norden? Hur ska jag få dem intresserade av t.ex. värmländskan, rikssvenskan, skånskan och lulemål? Att ”bara” presentera kunskapskravet räcker inte, jag måste hitta en annan ingång.

Lektion 1 Att utgå från elevernas värld brukar vara ett vinnande koncept så jag började arbetsområdet med att koppla deras eget språkbruk såsom sms-språk och gaming-språk till den inledande uppgiften. Lektion 2 Lektion 3 Lektionsunderlag. Lyssna på dialekter. I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer.

Lyssna på dialekter

Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. En del av inspelningarna ligger direkt på varje landskapssida, medan du når andra via länkar till vår Karta. Du kan använda dig av Kartan om du förutom dialekter också är intresserad av namn och folkminnen. Kartan, som innehåller material från alla Sveriges landskap, ger en visuell överblick. Den ger också en bredare bild genom att presentera olika typer av material från våra arkiv på ett och samma ställe.

De flesta inspelningarna är gjorda under andra halvan av 1900-talet och representerar ett äldre språkbruk. Material. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material

Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Undervisningsplattformen Norden i skolan. Nordiska språk. Nordiska språk. Våra svenska dialekter - SweDia 2000. Sprog & kultur. Nordens språk med rötter och fötter. De nordiska språken. Grannsprak_webb.