background preloader

Texttyper

Texttyper

http://www.slideshare.net/thereselumberg/texttyper-38294252

Related:  Inför nationella prov i svenskaAlla texttyperAlla texttyper/skrivnycklar mmLäsförståelse och lässtrategierNordiska språk

Repetition av texttyper i NP Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. samtliga prov i muntliga delen är gjorda och kvar är nu att genomföra proven. På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Här har ni lite att tänka på: På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen. Här har ni lite att tänka på: GENRER Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av. Genre Novell Genre Självbiografi Genre Brev Genre - Recension Genre Referat

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Varför reda ut det?

En rad räcker för att fatta vilken typ du är Normalt ser vi inte lösryckta textrader. Nyhetsspråk finns i tidningen och romanspråk finns i böcker. Men om du skulle se en lösryckt rad av en text skulle du oftast direkt se vilken genre det är. Testa vem som helst! 4. Exempel på textanalys För att visa hur man kan analysera en skönlitterär text presenterar jag här min egen analys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen. Läs novellen först, innan du läser min analys. Då blir det lättare för dig att hänga med i mina resonemang, och du kan också själv ta ställning till mina synpunkter: håller du med mig eller inte? Läs novellen här först! a) Fabeln

Nationella prov i Svenska - Studienet.se De nationella proven i Svenska genomförs i Svenska 1 och Svenska 3, och här ska visa dina kunskaper inom ämnet både muntligt och skriftligt. Proven anknyter alltid till ett specifikt tema, och det är i detta tema som de olika delproven tar utgångspunkt. I Svenska 1 kommer du att genomföra tre prov; delprov A, B och C. Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc. På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst.

Inspiration Inspirationsguiden kan hjälpa dig att komma igång med att skriva när du kört fast. Här hittar du en samling artiklar med övningar och inspiration, främst för att skriva noveller. Längre ner hittar du även tips och annan motivation. Välj vad som passar dig bäst! Vanliga övningar: Startare – Slumpmässiga uppgifter eller ”förutsättningar” som du kan använda i din novell.Första meningen – Här hittar du en lista över meningar. Skrivguiden Det finns ett hav av litterära genrer och former. De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer.

Trendiga svordomar - Sverige Fan, kors i Mölndal och röva – är ute. Högt på tio i topplistan finns fula ord som apskalle, rumpetork och russinfitta. Svordomar är inte bara ett universellt språk – de lindrar även smärta och förstärker vad vi menar. Klass och vårdat språk är långt borta när hammaren träffar tummen med kraft eller när matvarorna trillar ur pappersbärkassen som blivit blöt i botten och går i sönder. Det är då ramsan man lärt sig utantill under sitt liv kommer till pass – just för att lätta på trycket och kanske tala om för omgivningen att nu, just för tillfället, nådde jag min gräns.

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska.

Related:  ullagredemyrcollinOlika texttyperSvenska