background preloader

Johan Glans Om De Nordiska Språken

Johan Glans Om De Nordiska Språken

Epoker | Svensk språkhistoria Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden. Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Ristningar i trä var mycket vanligare än i sten men det är tack vare de gamla runstenarna som vi vet en hel del om det svenska språket från den här tidsperioden. Några låneord som vikingarna snappade upp tack vare resor igenom Europa, samt tack vare präster som ville kristna Sverige, som vi kan hitta i runsvenskan är präst, djävul, klocka, kyrka. Det var under 1000-talet som Kristendomen trädde fram allt mer tydligare i Europa. Inte bara kyrkan, utan även andra språk hade stor påverkan på svenskant. Perioden som var delades in i två delar. Alfabetet – hur, var o h varför?

Svenska språkets historia Språk - så mycket mer än ord: Att tänja på skriftspråkets gränser I Finland försökte språkvårdare lansera ordet "tjätti" som alternativ till det allt för engelska chatt, men försöket misslyckades och folk skrattade åt tilltaget. Det säger Riitta Korhonen, specialforskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, som efterlyser mer tolerans mot variation i språket. Finska är ett ungt skriftspråk och det var först i mitten av 1800-talet som man kom överens om vilka skrivregler som skulle gälla. Efter det har det funnits stor försiktighet när det gäller att utveckla språket, och språkvårdare har många gånger genom historien blivit språkpoliser. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Klasskillnader syns i språket Öppningsscenen skakar om. Ett bedövande vackert fjällandskap blir kuliss när kameran zoomar in på en man som ligger fastbunden med vajrar på en helikopters rotorblad. Helikoptern startar och bladen snurrar fortare och fortare. Tills de till slut snurrar så fort att den fastspände mannens kropp inte längre håller ihop. Regissörerna Måns Mårlind och Björn Stein, som bland annat ligger bakom den tidigare SVT-succén "Bron", tycker själva att deras nya serie innehåller mycket mer än brutala mord och sökande efter mördare. De säger att det de skapat kan upplevas som en politisk berättelse förklädd till kriminalhistoria. De fick upp ögonen för den samiska kulturen genom artisterna Maxida Märak och Sofia Jannok, som också medverkar i serien. – Det finns en stark ny våg av energi som kommer från unga samer men det är också en hel kultur och historia kantad av förtryck. – Vi har haft samer omkring oss som sagt till oss när saker inte varit okej. Men det finns förstås franska kopplingar i serien.

Det svenska språket - svensk språkhistoria Ett språk är ett fantastiskt redskap, ett otroligt sätt att kommunicera, uttrycka känslor och förhoppningar, berätta om drömmar och händelser. Djuren har också ett språk, delfiner kan på kilometers avstånd berätta var de är och var det finns mat. Människans språk är dock det mest avancerade forskarna hittills stött på och enligt vissa teorier är det vårt överlägsna språksinne som skiljer oss från djuren. Uppgiften att göra en hemsida om Svenska språket skulle bli svår, det upptäckte jag redan när jag började leta fakta. Böckerna som fanns i ämnet var oräkneliga och likaså deras sidantal. Som om inte det var nog, när man tittade i dem blev man rädd, sidor fyllda med grammatiska utläggningar och uppräkningar av konstiga ord och deras släktskap. Utvecklingen av det svenska språket genom historien Det svenska språket är, har varit och kommer så länge som mänskligheten finns att utvecklas. Lis Jacobsen

100 Nord | Nordspråk 100 nord – er en hel verden med små dokumentariske lydfortællinger, lydscener og reportager fortalt af 100 stemmer i alderen 1- 100 år rundt omkring i Danmark, Sverige og Norge. Du kan klikke dig igennem de 100 stemmer og høre og læse små, spændende beretninger fra 100 år i Norden fortalt af børn, unge, voksne, gamle og meget gamle…… Alle bidrager til en spændende og anderledes historieskrivning. Og samtidig lærer du at lytte til et andet sprog, at læse et andet sprog og forstå et andet nordisk lands kultur. Der ligger udskrift af alle stemmer mellem 1-100 år. 100 Nord kan bruges både i folkeskolen og på gymnasiet i Danmark, Norge og Sverige. De hundrede stemmer er optaget og redigeret af tre nordiske dokumentarister: Anna Elisabeth Jessen fra Danmark, Sara Lundin fra Sverige og Ragna Nordenborg fra Norge. Optagelserne er redigeret og klippet meget stramt og skarpt ned til cirka to minutter. Projektet er støttet af Nordplus 1 år.

Stand Still. Stay Silent - webcomic, page 195 Page 19513 October. 2014 Who here likes languages? I do! A lot! Let me know if anything is misspelled or downright incorrect, guys! Ah, almost forgot: the next stretch goal was reached!

Related: