background preloader

Johan Glans Om De Nordiska Språken

Johan Glans Om De Nordiska Språken

http://www.youtube.com/watch?v=Arkjw5faPtM

Related:  SpråkhistoriaSvenskanordiska språkNordiska språkSvenska

SprÅkhistoria språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar över tiden. Talade språk förblir inte konstanta utan förändras ständigt på flera plan. Uttal av ljud förskjuts, en del ord försvinner och andra tillkommer. Även böjningsformer och satsers struktur omvandlas. Välkommen till Ingelas lekstuga! Jag heter Ingela, är mamma till fem barn i åldrarna 8-23 år, och förskollärare. Alla mina barn har/har haft verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi innebär en störning av artikulationsförmågan, man har alltså uttalssvårigheter. Här kan du läsa om verbal dyspraxi och språkstörning, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor och böcker som passar alla barn. Under länkarna till Årstider, Högtider och Tema hittar du sånger, rim, boktips, pyssel och annat relaterat till ämnet. Uppdaterat 130504

Nordiska språk Svenska Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland av drygt 9 miljoner människor. Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska. Svenskan särskiljer sig bland annat med sin prosodi, som kan variera rätt markant mellan olika dialektområden.

Kunskapskrav och kursplan i svenska enl Lgr 11 Kunskapskrav i slutet av åk 9 svenska Läsa Kunskapskrav i slutet av åk 9 svenska Skriva Kunskapskrav i slutet av åk 9 svenska Tala Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda SKOLVERKETS KURSPLAN I SVENSKA, med syfte och centralt innehåll:Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Språkhistoria i Svenska 3 Efter det nationella provet är det många elever som upplever att kursen är klar. Jag brukar därför försöka ha kvar något område som jag kan arbeta med efter det nationella provet. I år blev det språkhistoria i kursen Svenska 3. Jag tänkte här dela med mig av mitt arbete, då mina elever överlag tyckte att området var intressant.

ROMANPROJEKT Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning. Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk Författarkrönika Thomas Nygren Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Sv 7-9 torg Kampanjer Liber – Det är ett så orgaaaniskt levande material och samtidigt får man massage under fotsulorna. Och vem kan ha missat när Arge Snickaren utan nåd ger någon chockterapi när de har snickrat sig rakt in i en depression och stundande skilsmässa. – Du fattar väl att det här inte kommer att funka, du fattar väl det. Du offrar ditt äktenskap och samliv med Sussi bara för att försöker leka snickare. Lägg ner det här.

Elevpodd om språkhistoria Den lyckliga tiden heter danske Hans Scherfigs roman Det forsømte forår (fr. 1940) på svenska. För den som läst Scherfigs klassiker tycks den svenska översättningen oerhört ironisk. Berättelsen utspelar sig i skolmiljön, och titeln - den danska titeln - anspelar på våren som en tid då mycket står på spel, och proven duggar tätt. En bok du sent ska glömma Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Arbetet börjar med att fördjupa sig i genren Fantasy.

Related: