background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Undervisningsmaterial om de nordiska språken — Nordiskt samarbete. Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt ifrån vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad.

Vad står det i läroplanen om undervisning i de övriga nordiska språken? På webbsidan Bruk skandinavisk! Finns det en sammanställning av vad läroplanerna i Norge, Sverige och Danmark säger. Webbplats för projektet Språkpiloterna. Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att arbeta med grannspråken (danska, norska och svenska) i både grundskolan och gymnasiet. Kulturkontakt Nord i Finland har gett ut en rad pamfletter om de nordiska språken och om att förstå varandra i Norden. Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av de nordiska språken i ett historiskt perspektiv.

Den norska kampanjen Bruk skandinavisk!

Finska

Isländska. Norska. Danska. Ordböcker. Lokala dialekter håller på att försvinna. De lokala dialekterna håller på att försvinna. Begreppet kallas för ”dialektutjämning” och innebär att våra dialekter blir alltmer lika varandra. Det är ingen större risk att vi kommer låta likadant i hela landet, menar Anna Westerberg, förste forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. – De mest särpräglade, lokala dialekterna kommer att försvinna.

Man brukar säga att de ”regionaliseras”, säger hon. Hon tar som exempel en undersökning hon själv gjort i byn Norsjö i norra Västerbotten, som alltid har haft en originell dialekt. Anna Westerbergs studie visade att de från Norsjö talar mer och mer som de i regionens största stad, Skellefteå. Att någon särskild dialekt skulle vara ”utrotningshotad” tror inte Anna Westerberg. – Det skulle gälla hela landet då, i så fall, säger hon. Rörligheten i samhället har gjort att människor tar mer och mer intryck av rikssvenskan i sitt uttal. Att någon av de regionala dialekterna kommer att dö ut tror inte Anna Westerberg. Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk! Grannspråk. NIS. Bildetema Danska-finska-bokmål-nynorsk-svenska. Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse.

Nordiska språk. Talesätt | Nordiska museet. Svenskans historia och nordiska språk. Nyheder. Nu kan du som noget helt nyt få øregangene fyldt med nordisk sprog, mens du læser de mange spændende fortællinger, der er tilgængelige i Norden i Skolens sprogtemaer. Det er nemlig blevet muligt at lytte til oplæsninger af alle teksterne på originalsprogene. Når du klikker dig ind på et af temaerne, Venskab, Mangfoldighed og Løgn og Sandhed, skal du bare følge lydikonet og trykke dig ind på teksten. Øverst i højre hjørne vil du finde en afspiller, som sender så indlevende en oplæsning ud, at du får lyst til ikke bare at bruge og lytte til indspilningerne i undervisningen, men også derhjemme i lænestolen. Teksterne er alle indtalt af professionelle oplæsere. Norden i Bio - norska och danska kortfilmer för elever mellan 10 och 19 år. Här kan du se norska och danska kortfilmer för elever mellan 10 och 19 år. Filmerna är mellan 5 och 14 minuter långa och kan ses utan textning, med textning på originalspråket eller på svenska.

Norden i Bio är en filmsatsning från Föreningarna Nordens Förbund. Filmerna Filmerna har valts ut för att passa in i tre teman: tolerans, uppväxt och humor. Tema tolerans (15-19 år) Paranoia 14:16 min, (dansk): To mot én 09:50 min, (norsk): Se filmen Paranoia Se filmen To mot én Tema uppväxt (10-12 år, fungerar även för andra åldrar) Houdinis hund 12:46 min (norsk) Se filmen Houdinis hund Tema humor (14-19 år) Fisk 05:03 min (dansk) Hjemmekamp 09:40 min (norsk) Se filmen Fisk Se filmen Hjemmekamp Textning och hastighet Du kan välja mellan tre olika hastigheter, 300, 800 eller 1500 kbps, beroende på om du har snabbare eller långsammare bredbandsuppkoppling. För dig som inte använder Windows. Norska danska svenska sant p1 spraket 20141111. Hvad er Norden i Skolen? ||| BiBBi ||| Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse.

Språk i Norden. Språk i Norden. Den här veckan ska vi titta lite närmare på språk i Norden. Vi ska lyssna på minoritetsspråk och de Nordiska språken. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. Ibland säger man även att vi har ett sjätte minoritetsspråk och det är teckenspråk.På språkrådets sida kan man läsa mer om språken. Man kan lyssna på språken på sveriges radio. Om man letar upp Radioapan till höger på den sidan så kan man lyssna på en mening från alla de fem minoritetsspråken. Nordiska språk Om du klickar på följande länkar får du träffa ett barn från varje land. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken. Nordens språk med rötter och fötter. Undervisningsresurser — Nordisk Sprogkoordination. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga.

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse. Jakten på språket. Om svenska och minoritetsspråket finska.

Många värmlänningar har finskt påbrå, eftersom finsktalande människor slog sig ned i Värmland under 1500-och 1600-talet för att arbeta inom jordbruket. Vi besöker värmländska Torsby och tar reda på varför finska blev ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Kung Gustav III grundade Svenska Akademien år 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska.

Varför har vi idag, 230 år senare, fått en lag som ska skydda det svenska språket från att utrotas? Dessutom tar vi reda på varför det blev just våra fem minoritetsspråk som valdes till att bli officiella år 2000. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Nordic Kitchen. Välkommen till Nordiska MatordlistanTrots att de nordiska språken ibland påminner om varandra så är det inte så lätt att gissa sig till vad de olika örterna, fiskarna eller grönsakerna heter på de olika språken.

Med hjälp av Nordiska Matordlistan kan du hitta översättning av matord till alla de nordiska språken samt engelska. Du kan också botanisera bland spännande nordiska recept direkt här på hemsidan. Vi har gjort det enkelt för dig – det är bara att slå upp det ord du vill översätta! Har du ett recept som du vill dela med dig av? Hör av dig! Se "nordiska recept". Vet du att du kan även få översättningar som SMS?