background preloader

Historieätarna – Avsnitt 1, Stormaktstiden

Historieätarna – Avsnitt 1, Stormaktstiden

http://www.youtube.com/watch?v=zsdRtyCqsVI

Related:  STORMAKTSTIDENHistoria

SLI.SE - Stormaktstiden - en översikt från uppgång till fall Medix Produktion AB, 2009, Från 13 år, 23 min. DVD 1670 Karl XII. Vem var han egentligen? Pojken som blev kung vid 15 års ålder och ledde den karolinska hären över Europas slagfält. Han startade aldrig ett krig, men ändå spenderade han hela sitt vuxna liv i soldatläger och på slagfälten. Efter några ungdomsår med fester och slöseri med kronans pengar fö Medix Produktion AB, 2008, Från 10 år, 20 min.

Reading Like A Historian The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features sets of primary documents designed for groups of students with diverse reading skills and abilities. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading.

Spela Stormaktstiden 7 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. Stormaktstiden 1 som tog 2 minuter. 2 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Stormaktstiden 1 som tog 8 sekunder. 4 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. Night will fall När de allierade gick in i nazisternas koncentrationsläger var det de dödas och halvdödas rike som mötte dem. Och allt dokumenterades på film. Andra världskrigets koncentrationsläger befriades av de allierade 1945 och allt dokumenterades på film. Historiepolisen: Gustav Vasa Historiepolisen har anhållit en person som utger sig för att vara Gustav Vasa. Det finns starka misstankar om att den anhållne helt enkelt har stulit Gustav Vasas identitet. I förhöret berättar han om sitt liv och frihetskampen mot Kristian Tyrann. Han tvingas också förklara allt han vet om Sveriges nationaldag. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning?

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b Det här bedömningsstödet i historia 1a1 och 1b ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial. Den uppgift som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte, det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser. Uppgiften kan också användas som modell för liknande uppgifter, med annat källmaterial och andra historiska processer och sammanhang i fokus.

Stormaktstidens Sverige Kungamakten stärks Under de första årtiondena av 1600-talet började Sverige utveckla en stark statsmakt. En modern byråkratisk organisation med centrala ämbetsverk växte fram. Här är bilderna som ändrade världen Amerikanska soldater reser flaggan i Iwo Jima, Japan 23 februari 1945. Foto: Joe Rosenthal/AP/TT En man faller från World Trade center i New York, 11 september 2001, Foto: Richard Drew/AP/TT Den sydvietnamesiske polischefen avrättar en Viet Cong-soldat i Saigon, 1968. Foto: Eddie Adams/AP/TT Buddhistmunken Quang Duc bränner sig till döds i Saigon 1963, i protest mot den sydvietnamesiska regeringen.

Gustav Vasa – Del 1 : Medix Produktion AB Blodbad och en unionsupplösning. Berättelsen om hur Sverige blev Sverige. Danmark och Norge är i union med varandra. 1. Åskådarens betydelse I en situation där det finns förövare och offer så finns det många gånger även andra som tysta tittar på och inte ingriper, det vi kallar åskådare.Vad är det som gör att vi inte ingriper i en situation där en eller flera människor blir utsatta för något? Den första övningen går ut på att eleverna får reflektera över varför människor blir passiva åskådare i stället för att ingripa. Det finns givetvis många olika orsaker till detta och användbara begrepp i övningen kan vara risk, ansvar och handlingsutrymme. Eleverna får också möjlighet att fundera över åskådarrollens betydelse för situationens händelseutveckling. Den andra övningen ger utrymme för en estetisk och/eller litterär reflektion kring åskådarrollen i ett historiskt perspektiv. Syftet är att se likheter mellan situationer som ägt rum tidigare i historien och de som inträffar idag.

Att jobba med läsförståelsestrategier Just nu läser vi många faktatexter som handlar om historia. På samma gång jobbar vi med läsförståelsestrategier. Det är ett ständigt pågående arbete men då och då behöver det fördjupas och intensifieras märker jag. Vi har använt oss av olika strategier för att angripa text och var och en har också provat på att sammanställa sin information utifrån olika dokument. Några tyckte att bladet från en läsande klass från facbook fungerade bra som stöd. Någon annan tyckte att det bästa var att jobba med VÖL- vet, önskar veta, lärt mig

2. Att vara en sådan som ingriper Det kan vara bekvämt och kännas riskfritt att vara kvar i åskådarrollen. Trots det har människor, oavsett konsekvenser, valt att lämna åskådarrollen för att ingripa och de har därmed påverkat historiens utveckling och individers liv. Den första övningen syftar till att ge eleverna möjlighet att reflektera kring varför en del människor väljer att ingripa. History Lessons The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features a set of primary documents designed for groups of students with a range of reading skills. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. Instead of memorizing historical facts, students evaluate the trustworthiness of multiple perspectives on historical issues and learn to make historical claims backed by documentary evidence.

Related: