background preloader

Historielararna.se

Historielararna.se

Film; Människors olika förutsättningar Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder? Franska revolutionen Den franska revolutionen inleddes med bildandet av den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen. En annan riktning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest radikala revolutionära makthavarna störtades. Det är även möjligt att betrakta franska revolutionen som avslutad när Napoleon Bonaparte lät sig krönas till kejsare 1804, eftersom revolutionen härmed genomlöpt ett varv från monarki till kejsardöme. Revolutionen hade förebådats under lång tid före 1789 av upplysningen och dess filosofer, Voltaire och Rousseau med flera, samt med tankar om folkstyre och människans förnuft, vilka inspirerade befolkningen till uppror och krav på större jämlikhet gentemot kungamaktens och adelns provocerande lyxliv. Revolutionen fick stor inverkan även på övriga Europa och världen. Bakgrund och orsaker[redigera | redigera wikitext] Frankrikes långsiktiga problem[redigera | redigera wikitext]

”Fakta om hela världen” samlat på en sida Mer än 20.000.000 fakta från mer än 130 olika statistiska databaser från de mest tillförlitliga källor i världen, tillsammans i en databas, ett format, en webb-applikation med verktyg för att analysera, jämföra och kombinera data som du väljer, allt gjort i önskad webbläsare. Det är factlab! Hitta skillnader och likheter mellan världens länder utifrån olika teman. Välj variabler och gör egna statistiktabeller, för alla fakta finns källhänvisning. Det går också att fritextsöka i databasen. Börja med att titta på ”Visste du att” (längst upp till höger på sidan)och kanske upptäcker du som jag att det inte alltid är som man tror. Relaterade DN-factlab, jämför stora som små fakta Gillar du också fakta, information och rankinglistor för att jämföra? I "Samhällsvetenskap" Kartor du inte visste fanns? Var hittar man kartor för att göra världen mer begriplig i bilder? I "Allmänt"

Historiska bilder på nätet och i klassrummet Här i Kolla källans idélåda finns en guide som hjälper lärare och elever att hitta foton, bilder och illustrationer som får användas i undervisningen. I den här artikeln ska vi se närmare på några bildarkiv med gamla fotografier. Du får också några tips på hur du kan använda gamla fotografier i undervisningen. Det pågår ett stort arbete på många museer och arkivinstitutioner med att digitalisera foton och göra dem tillgängliga via internet. I många fall handlar det enbart om att visa upp exempel på foton som finns i museet eller arkivet. De digitala kopiorna är därför ganska lågupplösta och fungerar inte alltid så bra att visa i ett klassrum om man vill studera detaljer lite mer noggrant. DigitaltMuseum Skärmdump från Digitalt Museum DigitaltMuseum är en gemensam portal för 18 svenska museer, bland andra Nordiska museet, Armémuseum, Postmuseum, Sundsvalls museum och Upplands museum. Tema jämställhet. Vestro Gothia Skärmdump från Vestro Gothia Barnarbete. Stockholms Stadsmuseum

Mayakulturen | Historia Människooffer utfördes oftast genom att prästen skar ut hjärtat på offret. De vanligaste offren var krigsfångar, men även andra män, kvinnor och barn offrades för att tillfredsställa gudarnas blodstörst. Det går också att finna likheter i aztekernas och mayafolkets skapelsemyter. De trodde t.ex. båda på att flera världar hade existerat före den nuvarande. Flera av deras största gudar hade dessutom liknande egenskaper och tillbads av ungefär samma orsaker. Mayarikets nedgång började på 800-talet e.Kr Under 800-talet och 900-talet slutade det ena samhället efter det andra att fungera inom mayariket. Forskarna är inte helt säkra på de direkta orsakerna till den plötsliga nedgången. Hur det än var med orsakerna till mayakulturens plötsliga nedgång, så var många städer helt övergivna i slutet av 900-talet. Mayarikets undergång Mayakulturen fortlevde dock på sina ställen i ytterligare flera hundra år. Européernas ankomst utgjorde det definitiva slutet för det uråldriga mayariket.

Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap) Christoffer Dahlin. Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat. "Fönster mot världen" - utbildningsmaterial för skolor Christoffer Dahlin har arbetat med att ta fram ett utbildningsmaterial för skolor med inriktning mot bland annat källkritik. Ett fönster mot världen - utbildningsmaterial från Amnesty Christoffer Dahlin menar att det var mycket viktigt att utgå från ämnesplanerna när man arbetade fram materialet. – Det finns alltid en risk att det bara blir frågor som organisationen vill fokusera. Fyra aktuella temaområden - för egna ämnet eller ämnesövergripande – Vi har funderat mycket kring vad tycker vi kan vara intressanta ämnen att arbeta med i skolan.

Historia Historieämnet grundar sig på skrifliga källor Historieämnet grundar sig på den tid i människans historia för vilken det finns skriftliga källor bevarade. Tiden dessförinnan brukar benämnas förhistorisk och utforskas av arkeologer. Vid sidan av användandet av skriftliga källor, hämtar modern historieforskning också stöd från en rad andra vetenskapliga grenar för att kunna komma så nära ”den verkliga historien” som möjligt. Begreppet historia omfattar i dess vidaste mening allt som lämnat tydbara spår efter sig i det förflutna. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Historia är alltid någon annans tolkning av det förflutna Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Historia kan liknas vid vårt kollektiva minne av det förflutna. Historia om allt för alla Historia är nästan alltid skriven för en större publik och handlar därför i allmänhet om sådant som många människor anser vara intressant. Text: Robert de Vries (red.)

Beredskapsaffischer KB visade 2005 en utställning om konsten att sälja det som ingen vill ha. Det handlar om att sälja in krig men också om att mobilisera försvar. Affischerna lär oss något om de tankar som rådde då. Det är möjligt att marknadsföra krig eftersom nyttan avgör om det är säljbart. Om det finns en nytta är det säljbart. Affischerna kan hjälpa oss att föreställa oss den historiska situation som rådde när affischerna framställdes. Adolphe Willette 1917/Donald Boström 2005 Affischer under första och andra världskriget KB:s utställning omfattade främst franska affischer under första och andra världskriget. Carl Larsson 1914 JAC Carl Agnar Jacobsson 1914 Gunnar Widholm 1914 Ossian Elgström 1928 Anonym 1932 När andra världskriget bröt ut visade svensk reklam och svensk industri prov på solidaritet med samhället. Den första kampanjen genomfördes 2,5 månad efter krigsutbrottet. ”Allvarstid kräver…” stod för en själlös och högtravande text. Anonym 1941 (affischen saknas i KB) Anonym 1939 [Bengt Mellberg] 1943

Faraonernas Egypten Tidsperioder Landet Egypten har en mycket lång och spännande historia. Det forntida Egypten sträckte sig från Nildalen fram till Medelhavets flodmynningar. På denna sida används förkortningen f.v.t , vilket betyder "före Västerländsk tideräkning" och v.t. som betyder "västerländsk tideräkning". Fördynastisk tid Arkeologerna tror att de första människorna slog sig ned i Nildalen under stenåldern, cirka 5000 f.v.t . Tidig dynastisk tid Före cirka 3000 f.v.t. var Egypten delat i två större områden: Övre Egypten och Nedre Egypten. Fram till denna period hade alla viktiga beslut tagits av dem som styrde i varje enskild by. Den tidiga dynastiska tiden är uppdelad i två perioder: Första och andra dynastin. Gamla riket Det gamla riket (2780 f.v.t.-2260 f.v.t.) började med den tredje dynastin. Under den fjärde dynastin startades det handelsförbindelser med andra länder. Första mellantiden Detta är vad man brukar kalla perioden mellan 2150 - 2040 f.v.t. i det forntida Egypten. Mellersta riket Sentiden

Seterra/ geografispel The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad ! I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en betalversion utan reklam och i en reklamfinansierad gratisversion). Seterra är ett gratis geografispel som lär dig länder och huvudstäder i hela världen. Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare. Sökord: Blindkarta, spel, utbildningsspel, kartspel, geografi, prov, test, kartövningsprogram, online, samhällsorientering, läxa

I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN Historia - KOMPLETT genomgångsmaterial Författare: Rolf Fält Datum: 9 september Ämnen: SV/SO, Historia, SO År: Grundskola år 7–9 Lektionstyp: Inte Powerpoint, Prezi (gratis freeware direkt på nätet, Beskrivning HEJ! Här kommer ett magnum opus. Typ. Det uppdateras kontinuerligt. Genomgångarna är i ett mjukvaroprogram som heter Prezi. Så om du är ny och vill spara tid eller "erfaren" och vill digitalisera, ta en titt på materialet nedan (som är bifogat som länkar, så programmet fungerar). Romarriket - Gamla Europa (medeltiden)- Tidigmoderntid - Amerikanska och franska revolutionen - Industrialiseringen - Imperialismens storhetstid - Första världskriget - Mycket glädje!

Related: