background preloader

Historia

Facebook Twitter

Teori - centrala begrepp, källkritik, historiebruk

Medeltid. Kalla kriget. Ideologier och nationalism. Tidigmodern tid. Forntid. Sverige. Nationalism. Upplysning & revolutioner. Första världskriget. Andra vk. Genus. Zinn Education Project. This animated map shows how religion... - Business Insider. Animated map of history: 3000BC to 1000AD. Historia – personer som gjort avtryck. Historiepratarna. En podcast om människans historia från forntid till nutid.

Historiepratarna

Berättad av och för elever! Vinnare i Webbstjärnan 2014! Motiveringen till guldet var följande: en synnerligen välgjord webb om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har man skapat ett levande projekt, vars röster har hörts långt utanför skolsalens väggar. Högt och lågt, stort och smått, krig och fred, kärlek och uppror. Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. 2014 tog vi steget från podcast till videocast. Kahoot! Karin Bojs: Allt fler belägg för Fimbulvintern. ”Solen har ingen verkan.

Karin Bojs: Allt fler belägg för Fimbulvintern

Tre vintrar kommer i följd och ingen sommar emellan.” I den ännu äldre poetiska Eddan finns en liknande beskrivning: ”Solskenet var då svart somrarna därefter, alla vindar onda. Fattar ni, va?” Liknande skildringar finns i finska Kalevala och i historiska skildringar från Medelhavet och ända bort till Kina. – verkligheten överträffar dikten. Den sanna historien. Essä: Nu skrivs historien om Europas historier - Tvärsnitt. Om man tittar i en historisk kartbok eller i ett uppslagsverk och begrundar Polens utsträckning vid olika tider så förstår man att det inte är så enkelt med den nationella historien.

Essä: Nu skrivs historien om Europas historier - Tvärsnitt

Det är väldigt små delar av det som har varit Polen vid olika tider, som är gemensamt för alla tider. Exemplet Sverige är på det sättet lättare, för området från Småland till Jämtland har alltid varit ett svenskt kärnområde, medan kolonisering och stormaktsambition tidvis expanderat området oerhört. Tyskland (de tyska staterna), Österrike (Österrike-Ungern), Belgien och för övrigt nästan varje europeisk stat uppvisar alla olika varianter av utvidgning, sammandragning och förflyttning. "Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa" Vi bor i ett fantastiskt land som människor flyr till.

"Berättelsen om Sveriges demokrati borde alla läsa"

För att Sverige inte ska glida isär behöver alla få lära sig om de värderingar och den historia som gjort oss så framgångsrika. Vi borde därför ta efter Danmark och införa en demokratikanon, skriver Birgitta Ohlsson (L). Jag tror att vi länge kommer att minnas hösten 2015. En tid då Sverige förändrades. Rasbiologer, slavhandlare och vardagsrasister. Kändisarnas dolda historia. Bygdeband. ”Alien” överraskade – monster bärgat.

Byggt i Amsterdam på uppdrag av svenska redare. 38 x 8 meter.

”Alien” överraskade – monster bärgat

Trafikerade under årtiondena runt 1700-talet bland annat Östersjön och Medelhavet (där hon även blev attackerad av turkiska pirater). Vad hände: Vintern 1708-09 var mycket sträng. Fartyget låg i vinterläge i Dalarö. Fem man i besättningen fanns där för att vakta fartyget. Kammarkollegiet. Uk.businessinsider. Business Insider. Jenny på Wendes: Muntliga prov i historia. Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga.

Jenny på Wendes: Muntliga prov i historia

Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare. När jag ställer frågan till mina elever är det många som väljer det muntliga provet. 10 Photos That Aren't In History Books But Really Should Be. 1.

10 Photos That Aren't In History Books But Really Should Be

Footprint on the moon -- 1969. Riksarkivets webbutik - För skolan. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Alla Människor!

Se filmen! Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. Lärarsidan. Vi som står bakom Lärarsidan är helt enkelt några erfarna gymnasielärare, som till sist blev frustrerade nog av att inte hitta ett läromedel som stämde överens med vår pedagogiska vision.

Lärarsidan

Vi upplevde ett kvävande tomrum mellan den statiskt tryckta läroboken och den verkliga världen. Dagens elever lever i ett konstant media- och informationsflöde, och vi stod i klassrummen med läroböcker som helt enkelt inte hade en chans att hänga med. Vi kände att det behövdes något nytt. 10 Bad Ideas That Were Super Popular During The Victorian Era. Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites. The Native American National Council will offer amnesty to the estimated 240 million illegal white immigrants living in the United States.

Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites

At a meeting on Friday in Taos, New Mexico, Native American leaders weighed a handful of proposals about the future of the United State’s large, illegal European population. After a long debate, NANC decided to extend a road to citizenship for those without criminal records or contagious diseases. Balkankonflikten. Verkligheten överträffar dikten. De hatar vårt sätt att leva. Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu. Behind Tomb Connected to Alexander the Great, Intrigue Worthy of "Game of Thrones" Suspense is rising as archaeologists sift for clues to the identity of the person buried with pomp and circumstance in the mysterious Amphipolis tomb in what is now northern Greece.

The research team thinks the tomb was built for someone very close to Alexander the Great—his mother, Olympias; one of his wives, Roxane; one of his favorite generals; or possibly his childhood friend and lover, Hephaestion. Lena Willemark - Bellmans Vaggvisa. Hallwylska. Portal:Medeltiden. Folkmord med folkets stöd. Den historiska bilden.