background preloader

Historia

Facebook Twitter

Hej då, Doggerland.

Tidigmodern tid

Sverige. Första världskriget, imperialism. Teori - centrala begrepp, källkritik, historiebruk. Ideologier och nationalism. Kalla kriget. Genus. Andra vk. Medeltid. Forntid. Upplysning & revolutioner. En epok går i graven?

(181) history of the entire world, i guess. En historielektion med rollspel · Johan van der Levin. En naturlig reaktion nu hos dig som läser är att detta låter tidsödande, komplext och allt för omfattande att genomföra.

En historielektion med rollspel · Johan van der Levin

Poängen med detta rollspel är snarare motsatsen: Det ska vara enkelt, snabbt och genomförbart på 90 minuter. Det historiska förloppet som jag valt i detta fall är den amerikanska revolutionen och du utgår från året 1773. Klar fördel är om du lektionen innan eller kort i innan rollspelet presenterar den historiska bakgrunden om konflikten mellan Storbritannien och Frankrike. Christinasdistans.wordpress. WEX-329D - Christopher Dunn - THe Giza Power Plant. U.S. History: Free streaming history videos and activities. Since 2009, resources available on HaveFunWithHistory have been the focus of many classroom assignments, as well as a means of supplementing, and enhancing classroom curriculum.

U.S. History: Free streaming history videos and activities

How to use these resources: Link to an individual HFwH video, or Subject to support your current curriculum, Create an assignment around a video or activity (ex: Boston Tea Party), or Use resources as part of a Webquest, or other online assignment. Each video or activity includes a brief description, links to related subjects, as well as suggestions for living-history field trips.

Learning about our history is more than collecting names, facts and dates. Översikt/Sajtkarta - Historiesajten.se. Stockholms Kvinnohistoriska. (113) What Have The Romans... - Monty Python's Life of Brian. Alla avsnitt - Historierummet i Barnradion. Klimatets roll i historien. Under perioder i Europas historia har klimatet varit både nyckfullt och besvärligt.

Klimatets roll i historien

Men också tvärtom, osedvanligt varmt och gynnsamt. Vad de klimatologiska svängningarna i långa loppet har inneburit för den europeiska befolkningens levnadsvillkor är svårt att få riktigt grepp om. History of the entire world, i guess. 2,000 Year Old Computer - Decoding the Antikythera Mechanism - Full Documentary HD. Den orättvisa skolan. Big History Project - Vidéos. Jugoslaviens historia. 10 Discoveries Of Lost Cultures That May Rewrite Our History. It’s been said that history is written by the victors.

10 Discoveries Of Lost Cultures That May Rewrite Our History

But sometimes, history is rewritten (or at least given a few edits) by archaeologists, historians, and other researchers who unearth the secrets of lost cultures long after the victors have perished. Still, for all we’ve learned, many mysteries remain. David Christian: The history of our world in 18 minutes. Big history project the sun dictates everything in our lives. 2vetenskaplig rapport. Frasbanken med metatext. Om introduktioner Det finns många sätt att inleda en vetenskaplig text.

Frasbanken med metatext

De flesta författare av vetenskapliga texter tycks välja en av följande principer: Etablera kontexten, bakgrunden och/eller ämnets betydelse Påvisa ett problem, ett visste ämne eller en brist inom forskningsfältet Definiera ämnet eller nyckeltermer Konstatera syftet med texten Ge en överblick av innehåll och/eller strukturen av texten Inledningar av uppsatser/examensarbeten på mer avancerad nivå är vanligtvis mer komplexa och kräver även följande: ett sammandrag av centrala verk/artiklar och metoder eller av var vetenskapen står idag översikt över problemställningens forskningsfrågor eller hypoteser, studiens betydelse och begränsningar (eventuellt en motivering av det personliga intresset för ämnet/projektet) Vetenskaplig publicering. Forskare och doktorander vid Högskolan i Borås publicerar varje år över femhundra publikationer.

vetenskaplig publicering

Av dessa räknas ca 450 som vetenskapliga publikationer. Det är artiklar, konferensbidrag, rapporter, böcker och bokkapitel samt avhandlingar. Bland dessa finns det även några otraditionella vetenskapliga publikationer. Vad det är återkommer vi till senare. Forskarna publicerar sig för att sprida sin forskning. The Romans paid their soldiers with... - Big History Project. The Sun - Big History - I Have no TV. Were weapons originally designed for... - Big History Project. Water and Classical Civilizations: Crash Course World History 222. Det förlorade kungariket Tambora återfunnet.

Mount Tambora sades ha vilat i tusentals år när ett första utbrott överraskade befolkningen runt berget tidigt på morgonen den 5 april 1815.

Det förlorade kungariket Tambora återfunnet

Ett andra, ofattbart kraftigt följde fem dagar senare, den 10 april med början klockan sju på kvällen. Global nedkylning Väldiga moln av aska och pimpsten rusade nedför bergssidorna med en hastighet på upp emot 160 km i timmen och en temperatur på över 1000 grader Fahrenheit. Berget tömde ur sig upp emot 100 kubikkilometer magma och pulvriserad sten samtidigt som 400 miljoner ton sulfitgaser sköt 44 kilometer upp i atmosfären – förorsakande en global nedkylning, som gav effekt över hela världen. 1816 är känt och omtalat som ”året utan sommar” och denna förmörkelse och dramatiska om än tillfälliga klimatförändring genererade både epidemier, missväxt och svält.

Värst drabbades dock kungariket Tambora. Viktiga fynd Först nu, nästan 200 år senare, är det återfunnet av forskare från USA och Indonesien. Annars är händelseförloppet nära nog identiskt. Historisk empati: ett redskap för att skapa historiemedvetande - Mikael Bruér. Ett av en historielärares främsta uppgifter är att skapa förståelse för dåtiden och därmed också varför vi är där vi är.

Historisk empati: ett redskap för att skapa historiemedvetande - Mikael Bruér

Att skapa medvetande om historia är en av våra huvudsakliga uppgifter. I läroplanen för grundskolan uttrycks det i syftestexten och kan sägas vara en historieämnets portalparagraf. ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden” 40 Weird Historical Photos That Actually Happened. Tidskriften SO-didaktik - Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Did you know our love for salt might be... - Big History Project. Historia – personer som gjort avtryck.

Här är en lång lista med många intressanta personer som gjort avtryck i historien – personer som skulle kunna vara med i historieböcker eller reportage i historiska magasin.

Historia – personer som gjort avtryck

Historiepratarna. En podcast om människans historia från forntid till nutid.

Historiepratarna

Berättad av och för elever! Vinnare i Webbstjärnan 2014! Motiveringen till guldet var följande: en synnerligen välgjord webb om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har man skapat ett levande projekt, vars röster har hörts långt utanför skolsalens väggar. Högt och lågt, stort och smått, krig och fred, kärlek och uppror. Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. 2014 tog vi steget från podcast till videocast. Animated map of history: 3000BC to 1000AD. Karin Bojs: Allt fler belägg för Fimbulvintern. ”Solen har ingen verkan. Tre vintrar kommer i följd och ingen sommar emellan.” I den ännu äldre poetiska Eddan finns en liknande beskrivning: ”Solskenet var då svart somrarna därefter, alla vindar onda. Fattar ni, va?” Liknande skildringar finns i finska Kalevala och i historiska skildringar från Medelhavet och ända bort till Kina.

Redan för hundra år sedan började en del forskare ana att något i stil med Fimbulvintern faktiskt inträffade på riktigt. Men hypotesen om en verklighetens Fimbulvinter viftades bort i många år. – verkligheten överträffar dikten. Kahoot! Bygdeband. Kort vetenskaplig rapport exempeltext gy1 3. Zinn Education Project. This animated map shows how religion... - Business Insider. Rasbiologer, slavhandlare och vardagsrasister. Kändisarnas dolda historia. ”Alien” överraskade – monster bärgat. Byggt i Amsterdam på uppdrag av svenska redare. 38 x 8 meter. Kammarkollegiet. Uk.businessinsider. Business Insider. Jenny på Wendes: Muntliga prov i historia. Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga.

Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare. När jag ställer frågan till mina elever är det många som väljer det muntliga provet. 10 Photos That Aren't In History Books But Really Should Be. 1. Riksarkivets webbutik - För skolan. Lärarsidan. Vi som står bakom Lärarsidan är helt enkelt några erfarna gymnasielärare, som till sist blev frustrerade nog av att inte hitta ett läromedel som stämde överens med vår pedagogiska vision.

Vi upplevde ett kvävande tomrum mellan den statiskt tryckta läroboken och den verkliga världen. Dagens elever lever i ett konstant media- och informationsflöde, och vi stod i klassrummen med läroböcker som helt enkelt inte hade en chans att hänga med. Vi kände att det behövdes något nytt. Och det blev Lärarsidan. 10 Bad Ideas That Were Super Popular During The Victorian Era. 1. Victorian Gym Rats. Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites. The Native American National Council will offer amnesty to the estimated 240 million illegal white immigrants living in the United States. At a meeting on Friday in Taos, New Mexico, Native American leaders weighed a handful of proposals about the future of the United State’s large, illegal European population.

After a long debate, NANC decided to extend a road to citizenship for those without criminal records or contagious diseases. “We will give Europeans the option to apply for Native Citizenship,” explained Chief Sauti of the Nez Perce tribe. Balkankonflikten. Verkligheten överträffar dikten. De hatar vårt sätt att leva. Under den korta tid Jimmie Åkesson varit sjukskriven har Sverigedemokraterna passat på att förändra sitt språkbruk. De säger inte längre ”minoritet” eller ”etnisk grupp”. De säger ”nation”. Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu. Behind Tomb Connected to Alexander the Great, Intrigue Worthy of "Game of Thrones"

Suspense is rising as archaeologists sift for clues to the identity of the person buried with pomp and circumstance in the mysterious Amphipolis tomb in what is now northern Greece. Lena Willemark - Bellmans Vaggvisa. Hallwylska. Portal:Medeltiden. Folkmord med folkets stöd. Den historiska bilden. Europe's standing in the world would not... - Guardian Australia. Historia 1b ITS/ITE13 - JF Johanna Stöckel.

22/8 Introduktion av ämnet och kursen. Centralt innehåll, förväntningar mm. 27/8 "Vad är historia? " + begrepp. Genomgång om källkritik + övning.