background preloader

Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum

Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum

I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN Historia Historieämnet grundar sig på skrifliga källor Historieämnet grundar sig på den tid i människans historia för vilken det finns skriftliga källor bevarade. Tiden dessförinnan brukar benämnas förhistorisk och utforskas av arkeologer. Begreppet historia omfattar i dess vidaste mening allt som lämnat tydbara spår efter sig i det förflutna. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Historia är alltid någon annans tolkning av det förflutna Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Historia kan liknas vid vårt kollektiva minne av det förflutna. Historia om allt för alla Historia är nästan alltid skriven för en större publik och handlar därför i allmänhet om sådant som många människor anser vara intressant. Historia skrivs numera om allt och alla – för alla. Under de översta flikarna i historiemenyn hittar du material som främst behandlar historiska huvuddrag, tidstypiska särdrag och viktiga händelser från stenåldern till nutid.

Historiska bilder på nätet och i klassrummet Här i Kolla källans idélåda finns en guide som hjälper lärare och elever att hitta foton, bilder och illustrationer som får användas i undervisningen. I den här artikeln ska vi se närmare på några bildarkiv med gamla fotografier. Du får också några tips på hur du kan använda gamla fotografier i undervisningen. Det pågår ett stort arbete på många museer och arkivinstitutioner med att digitalisera foton och göra dem tillgängliga via internet. I många fall handlar det enbart om att visa upp exempel på foton som finns i museet eller arkivet. DigitaltMuseum Skärmdump från Digitalt Museum DigitaltMuseum är en gemensam portal för 18 svenska museer, bland andra Nordiska museet, Armémuseum, Postmuseum, Sundsvalls museum och Upplands museum. På Nordiska museets avdelning finns för närvarande ett 30-tal mappar med foton utifrån olika teman som du når via länken Utforska mappar. Tema jämställhet. Vestro Gothia Skärmdump från Vestro Gothia Barnarbete. Stockholms Stadsmuseum Stockholmskällan

Related: