background preloader

Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum

Litet klassiskt smörgåsbord: Språk- och litteraturcentrum
Related:  Historia 1a1 2014HistoriaHistoria

40 Must-See Historical Photos EmailEmail While some photographs capture our attention because of how the artist behind the picture has decided to compose the shot, others are fascinating simply because of the subjects that they depict. Below are some captivating photographs that tell stories about our past, depicting the people, places and events that have shaped the course of history. Some of these pictures tell us about history in a way that books and documents will never be able to. Source: boredpanda Woman With A Gas-Resistant Pram, England, 1938 Elvis in the Army, 1958 106-year-old Armenian Woman guards home, 1990 Baby cages used to ensure that children get enough sunlight and fresh air when living in an apartment building, ca. 1937 Animals being used as part of medical therapy, 1956 Testing of new bulletproof vests, 1923 Charlie Chaplin at age 27, 1916 Hindenburg Disaster, May 6, 1937 Circus hippo pulling a cart, 1924 Annette Kellerman promotes women’s right to wear a fitted one-piece bathing suit, 1907.

Böcker att läsa tillsammans! | tiotretton Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton. Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Isdraken av Mikael Engström ”Mik har ett trassligt liv i en förort till Stockholm. Hade han inte sin storebror Tony skulle han inte stå ut. Jagger Jagger av Frida Nilsson ”Bengt mobbas av de andra barnen på gården, han vill helst inte gå ut alls. Du & jag av Katarina von Bredow ”Andreas och Alicia brukar göra sällskap till skolan, men i skolan blir Alicia som en annan person. Döden och alla hans vänner av Kristoffer Leandoer ”Hur är det att växa upp som son till Döden? Boken om allting av Guus Kuijer ”Thomas kan se saker som ingen annan kan se. Men Thomas ser sina föräldrar också, hur pappan slår mamman med sån kraft att änglarna gråter. Janne min vän av Peter Pohl ”Den 31 augusti 1954 kl 18.32 ändrades allting. Dennis hemlighet av David Walliams Extra. ”Året är 1910.

Avsnitt | Historiepratarna | Sida 2 Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Unga fakta: Film:Percy Jackson och kampen om åskviggen Herkules 300 Alexander Om två veckor tar vi oss an Romarriket, det vill du bara inte missa! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Carl Ållebrand, Melisa Güner, Edward Roos & Klara Idh

20 Wonderful Online Museums and Sites for Virtual Field Trips to Use in Class January 27, 2014 Yesterday when I was working on the list of iPad apps that teachers can use with their students to make virtual field trips, it dawned on me to compile another list of web based platforms for both online museums and virtual field sites that can be used with students in class. After scouring the web for hours I finally landed on the selection below. Have a look and as always share with your students and colleagues. 1- National Portrait Gallery The Smithsonian’s National Portrait Gallery tells the history of America through individuals who have shaped its culture. The Smithsonian Institution—the world’s largest museum and research complex—includes 19 museums and galleries and the National Zoological Park. 3- The Field Museum The Museum’s 25 million objects—from Antarctic dinosaurs to Peruvian plants, from Inuit masks to Tanzanian mammals—are the lifeblood of the Museum, and an unparalleled resource to the world scientific community. 5- The British Museum 6- Science Museum

17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig. Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” UNDERBARA UPPDRAG, säger jag. Skäl nummer 1: ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Lgr 11: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Citat: … varje ord definieras av andra ord, vilket innebära att när man stiger in i en del av språket stiger man in i hela språket. Jag tänker: Skolan ska ge eleverna ett rikt språk. Skäl nummer 2: ”Boken utvecklar vårt tänkande. Lgr 11: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skäl nummer 3: ”Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.” Lgr 11: Skäl nummer 4: Skäl nummer 5: Skäl nummer 6:

Scandinavian - Scandinavian America - Immigration...- Classroom Presentation Scandinavian America The Scandinavian immigrants not only built new lives in the United States; they also built a new culture. As immigrants from Scandinavia flooded into sparsely populated areas of the U.S., they helped create a particularly Scandinavian way of life, melding the varied religious, culinary, literary, and linguistic traditions that they brought with them with those that they found in their new country. During the late 19th and early 20th centuries, in the Great Lakes states, the northern Great Plains, and in enclaves scattered among northern U.S. cities, a visitor might imagine that he or she was traveling through a unique new nation—Scandinavian America. Language and Education As Scandinavian immigrants arrived in the U.S., they brought a diverse group of native languages with them, and they quickly established institutions to nurture and promote their linguistic heritage. Many Scandinavians also took an active role in the burgeoning U.S. labor movement.

August Strindberg När ska man börja undervisa om litteratur och text. Inte kan man väl läsa Strindberg för barn i årskurs tre? Om man vill och känner egen lust kan man undervisa om Strindberg i årskurs ett, två, tre och fyra … för att fortsätta. Jag tänker mig en slags progression, och den är allmänt hållen. Strindberg i årskurs 1: Läraren högläser med iver och entusiasm (teaterinlevelse) meningen, kanske har läraren ett höganäskrus om halsen, kanske i en svångrem, om inte så svischar läraren in som ett yrväder i klassrummet och säger: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.” Det får eleverna härma och säga efter. Strindberg i årskurs 2: När eleverna kommer in som yrväder kan lärare glatt ta emot dem med orden: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton … ” Eleverna kan få förklara i egna meningar vad ett yrväder är för något, hur man kommer som ett yrväder och vad ett yrväder kan vara för något. Strindberg i årskurs 3: Härma litteraturmeningar och skriv egna:

Hem - Historiska Gamla Stan i Stockholm - Ankarslut Ankarslutar är det där som alla ser som besöker Gamla stan men som så få förstår vad det är. Kort sagt så är det en information om hur gammalt huset de ser på är, en sorts hemlig kod där huset avslöjar sin ålder för den som förstår att tyda ankarsluten. Ankarslutar är gjorda av järn och används från 1200-talet fram till mitten av 1800-talet. Det är en sprint (säkring) som är trädd genom ankarjärnet som sitter fast i i takbjälken och sticker ut genom väggen. Det gör helt enkelt så att takbjälken inte glider av väggen de ligger på. Medeltida ankarslut Bilden till vänster visar en typisk medeltida ankarslut. Med medeltiden (perioden efter antiken men före renässansen) avses här perioden fram till 1500 talet.

Rolig läxa: Tre kapitel ur tre olika böcker eller ett lektionstips Jag brukade ge mina elever tre inledande kapitel ur tre olika böcker. Elevernas föräldrar skulle högläsa de tre kapitlen och därefter skulle föräldrar och barn diskutera och argumentera för vilken bok jag skulle högläsa i klassrummet. Jag valde alltså tre kapitel, de måste vara lagom långa, för högläsning därhemma. Det betyder också att eleverna lär sig argumentera för sina bokval. Ja, om jag nu inte ger eleverna läxor kan jag göra detta under lektionerna. Romernas Historia Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips

Related:  Historia sidor