background preloader

Historia

Facebook Twitter

Connexion : comptes Google. Comment faire une momie - Len Bloch. Histoire à la carte, le premier atlas historique multimédia. WARNING: Actual footage of entire camp. Virtual Tour - Ellis Island Part of Statue of Liberty National Monument (U.S. National Park Service) About the Heritage Documentation Programs The Heritage Documentation Programs (HDP) administers the Historic American Buildings Survey (HABS), the Federal Government's oldest preservation program, and its companion programs: the Historic American Engineering Record (HAER) and the Historic American Landscapes Survey (HALS).

Virtual Tour - Ellis Island Part of Statue of Liberty National Monument (U.S. National Park Service)

KS3 Bitesize History - The triangular slave trade : Revision, Page 3. Games and quizzes, in the Kids zone! at National Museums Liverpool. Escape from the Mummy's tomb, Kids Zone at National Museums Liverpool. Discover Ancient Egypt. Explore Ancient Egypt. Explore Ancient Egypt With 360-degree and other imagery, walk around the Sphinx, enter the Great Pyramid, visit tombs and temples, and more.

Explore Ancient Egypt

Want to walk around the Sphinx? Clamber inside the Great Pyramid of Giza and seek out the pharaoh's burial chamber? Visit the magnificent tombs and temples of ancient Thebes? In this multi-layered, highly visual interactive, view 360° panoramas, "walkaround" photos, and other breathtaking imagery shot throughout the Giza Plateau and ancient Thebes (modern-day Luxor), often with special permission. View From Top You are now standing atop Khufuí­s Pyramid, 45 stories above the Giza Plateau.

Other things to look for as you navigate around the summit are the Sphinx, Khufu's three Queens' Pyramids, greater Cairo, and—hard to miss—Khafre's Pyramid. Descending Passage Subterranean Chamber Do you see the small grated opening across the room from the entrance? Ascending Passage Okay, let's begin. Grand Gallery (Lower) "Queen's Chamber" Grand Gallery (Upper) Sphinx. QED: Cosmo's Casebook. Teaching Resources - ABC Splash. Teaching Resources - ABC Splash. Jakten på nazisternas stulna skatter. Under andra världskriget skickades en liten skara museipersonal ut till fronterna i Europa för att rädda ovärderliga konstverk och skydda historiska byggnader.

Jakten på nazisternas stulna skatter

När Nazityskland föll, fick de i uppdrag att leta upp de stulna skatter som nazisterna gömt undan i gruvor och bunkrar. Natten till den 8 september 1944 bankade det hårt på dörren till katedralen i den belgiska staden Brygge. En sömndrucken kyrkovaktmästare mumlade ”lugn, lugn”, medan han knöt ihop nattrocken och gick för att öppna. Utanför porten stod två tyska ­officerare och en handfull soldater. Tyskarna trängde in i katedralen. Skulpturen var ett ovärderligt konst­verk. Några dagar senare befriades Brygge av brittiska trupper. ”Har ni någon uppfattning om när hon lämnade Belgien?” ”För ett par dagar sedan, skulle jag tro. Ronald Balfour rättade till sina runda glasögon med tunna bågar och slog igen anteckningsblocket. Specialkår skulle rädda konst. Ronald Balfour ingick i en specialenhet, som brittiska och amerikanska militären hade bildat år 1943.

Specialkår skulle rädda konst

Enheten bar det långa namnet ”Monument, sköna konster och arkiv” men i dagligt tal kallades medlemmarna helt enkelt ”monumentmännen”. De flesta av dem var medelålders akademiker, som hade handplockats av ­armén för den här uppgiften. Dates that changed the World 20's - 60's. Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Historia. För att förstå dagens tankar om kärlek, sexualitet, kön, jämställdhet och relationer är det intressant att sätta in dem i ett historiskt perspektiv.

Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Historia

Synen på dessa frågor har förändrats mycket under åren och även de normer som råder idag är under förändring. Genom att sätta in kunskapen i ett historiskt sammanhang kan blicken riktas framåt. Med kunskap om de förändringar som skett, och de processer som kan leda fram till samhällsförändring, kan dagens situation och kommande förändringar förstås på ett bättre sätt. Historieundervisningen kan belysa strukturer av över- och underordning mellan människor och grupper men också lyfta fram de krafter som skapat förändring.

Genom att ta upp personer i historien som gjort skillnad och lyckats sätta avtryck i sin samtid och på sikt förändrat något, får eleverna se att de inte är fast under samhällets normer - de har möjlighet att göra avtryck i nutiden och förändra sin och andras situation. Terra Scaniae - Historiedetektiven. Inför provet: Sveriges 1800-tal. Castle View. Global Conflicts Portal. The Settlers Online - Free online browser-based strategy game. CIVILIZATION V. Browser Game - Role Play in the Middle Ages. Saxos Rejse. Jerusalem.com - Jerusalem for everyone, anywhere.