background preloader

Historia

Facebook Twitter

Animated interactive of the history of the Atlantic slave trade. Source: slavevoyages.org For the full interactive version, use a larger device.

Animated interactive of the history of the Atlantic slave trade.

Interactive by Andrew Kahn. Background image by Tim Jones. Usually, when we say “American slavery” or the “American slave trade,” we mean the American colonies or, later, the United States. But as we discussed in Episode 2 of Slate’s History of American Slavery Academy, relative to the entire slave trade, North America was a bit player. This interactive, designed and built by Slate’s Andrew Kahn, gives you a sense of the scale of the trans-Atlantic slave trade across time, as well as the flow of transport and eventual destinations. History of American Slavery, Ep 2: The Atlantic slave trade during its heyday and the remarkable life of Olaudah Equiano. Ett historiskt misstag - Magasinet Neo. Essä: Behöver historien korrigeras så att kvinnor inte hamnar på undantag?

Ett historiskt misstag - Magasinet Neo

Frågan blev ett politiskt debattämne sedan Dagens Nyheter uppmärksammat stora könsskillnader i moderna läroböcker och utbildningsminister Gustav Fridolin har läxat upp förlagen. Dick Harrison varnar för att detta bara är toppen av ett isberg. Det är ett sorgligt faktum att läromedelsbranschen har varit, och är, oförmögen att skapa ett fungerande system för forskningsrelaterad läromedelsproduktion på egen hand, menar Dick Harrison.

Illustration: Karin Söderquist Den 15 januari 2015 slog nyheten ned som en bomb. Det bör påpekas att undersökningen var allt annat än fullständig. Björn Wiman: Dådet i Paris är en attack mot upplysningens hjärtpunkt. En tidnings­redaktion är det öppna samhällets pulsåder.

Björn Wiman: Dådet i Paris är en attack mot upplysningens hjärtpunkt

Därför gör onsdagens massaker mot Charlie Hebdo världen till en farligare plats. På onsdagen släpptes i Frankrike författaren Michel Houellebecqs nya roman ”Soumission”, som redan på förhand omgivits av skandalrykten – och då inte främst för att dess titel är identisk med namnet på den kortfilm som ledde till att den holländska filmaren Theo van Gogh mördades i Amsterdam 2004 av en muslimsk fanatiker. Houellebecqs nya roman utspelas 2022, då den radikale islamistiske politikern Muhammed Ben Abbes besegrar extremhögerns kandidat Marine Le Pen i det franska presidentvalet. Dagen efter slutar alla kvinnor klä sig i västerländska kläder och får statligt stöd för att lämna sina arbeten, universiteten blir muslimska och icke rättroende lärare tvingas gå i pension. Attacken mot satirtidskriften Charlie Hebdo, där tolv människor mördades, är en sådan händelse som får världen att stanna. Och nu Paris. World History Maps & Timelines.

Att planera ett arbetsområde: Analysmodeller. I mitt inlägg om The Big Five skrev jag att jag gillade liknelsen mellan de fem förmågorna och de fem OS-ringarna.

Att planera ett arbetsområde: Analysmodeller

Ringarna är förenade precis som förmågorna är. Begreppsförmågan är förenad med analysförmågan och de två skapas med hjälp av informationsförmågan och dessa tre förmågor förmedlas slutligen med hjälp av kommunikationsförmågan. Till detta har vi den metakommunikativa förmågan som genom lärarens formativa bedömning får eleverna att reflektera över sitt lärande och hur hen kan anpassa sitt lärande i framtiden.

För att kunna analysera måste eleverna har bra begreppsförmåga men de behöver också hjälp att strukturera sina analyser. Ett bra hjälpmedel är en analysmodell. Jag föredrar den översta och nedersta modellen eftersom de tar upp olika nivåer och perspektiv. Om eleverna är ovana vid att arbeta med analysmodeller kan Lottas modell vara för komplex. Vid analysarbete i klassrummet är det bäst om eleverna sitter i grupper och arbetar tillsammans med ett problem.

FlippadSO. Självutvärdering-Flodkulturerna-2014.pdf. 73683_skolhfte060919b. Historielärarna 2014. Historielärarna 2014. Första världskriget. En idé större än döden. Tidningen Industriarbetaren publicerade 1938 texten till Arbetarsång: ”När storfinansen binder folkets bojor och köper våra liv till evig tid, då går signalen över slott och kojor, som samlar oss igen till frihetsstrid!”

En idé större än döden

Men denna sång var varken kommunistisk eller socialdemokratisk – dess första textrad lydde ”Ur mörka hopar resas nya fanor med hakkorstecken emot solen opp”. Under 1930- och 1940-tal försökte Lindholm skapa en fascistisk arbetarrörelse i direkt kamp mot både storkapitalet och de landsförrädiska ”marxisterna” inom LO. Boken går rätt in i hjärtat på den strid, angående tolkningar av fascismen som ideologi, som pågått sedan mellankrigstiden: Är fascismen höger eller vänster? Som motoffensiv formulerade USA på 1950-talet totalitarismteorin: både fascism och kommunism var ”totalitära ideologier” och därmed varandras ideologiska syskon. Hösten 1936 drog Lindholm upp riktlinjerna för en svensk nazistisk fackföreningsverksamhet. Demokratin i Sverige är i dag utmanad som system. Därför har forskarna fel om krigsutbrottet 1914. Vi har fått lära oss att första världskriget vållades av rivaliteten mellan Europas kapprustande stormakter.

Därför har forskarna fel om krigsutbrottet 1914

I hundra år har denna ”sanning” mekaniskt kolporterats ut. Men stormakternas trätor och allianser kan på sin höjd förklara hur kriget spred sig, inte dess uppkomst. Krigsutbrottet är i stället berättelsen om hur Österrike-Ungern med berått mod kastade sig ut i avgrunden, och i fallet drog med sig både vänner och fiender – allt för en 83-årings sårade heder. Den 28 juni 1914 mördades Habsburgmonarkins tronarvinge Franz Ferdinand i Sarajevo av en bosnienserbisk nationalist. De styrande i Wien kastade omedelbart skulden på Serbien, rikets ettrige rival på Balkan, som länge konspirerat mot det österrikisk-ungerska styret i Bosnien och Hercegovina. En månad senare började monarkins trupper bombardera Belgrad. En närmare analys av Österrike-Ungern i juli 1914 ställer många ”sanningar” på huvudet. Krigsutbrottet brukar ibland också beskrivas som en serie misstag. Watch as 1000 years of European borders change.

Rollspel och blogg i historia steg för steg. Historielärarna under lupp.