background preloader

Riddare, Historia

Riddare, Historia
Related:  medeltiden

Fur01P - Medeltiden storyline Välkommen till medeltiden! Planering Här hittar du planeringen som är gjord utifrån läroplanen i samarbete med eleverna. Här kommer du också kunna läsa utvärderingen av arbetet.Uppdrag Här ligger de olika uppdragen som har kommit under tiden vi har jobbat med medeltiden.Redovisningar uppdrag Här kan du se redovisningarna av de olika uppdragen.Länkar Här kan du hitta några hemsidor som du kan använda när du ska lösa de olika uppdragen, eller bara tycker historia och kunskap i största allmänhet är kul.

Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild? Publicerat på Fokus Arkeologi [utskriftsvänlig version] Kända problem och instruktioner >> Artikel: 2007-12-06Den lortiga medeltida staden – En felaktig bild? av: Niklas Wirsén Arkeologistuderande och grundare av Fokus Arkeologi Den medeltida staden, en soptipp? Stadsborna hade enligt denna bild inget vetande om stadsplanering, transportnät eller gaturenhållning. Ett scenario som kan beskriva konsekvenserna av att lämna sopor och avfall på gatorna är vid regniga perioder. Vad säger dåtidens lagstiftning om gaturenhållning? Även utanför Sveriges gränser finns det lagstiftning rörande avfallshantering. Varför lever då den inpräntade bilden av de medeltida städerna kvar när det finns bevis som visar en sträng lagstiftning för gatuunderhåll? Visby den moderna staden Det medeltida Visby är unikt i sitt slag med dess latrinkammare och avloppssystem. I väggarna på latrinkammarna fanns utsparade kanaler med tillhörande avloppsledningar. På vilket sätt ska vi förändra bilden av medeltida städer?

Medeltiden - linkoping.se Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Har du frågor? Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. Offentlighetsprincipen Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen.

Medeltiden frågor och svar Hur levde medeltida kvinnor? Ända fram till våra dagar har ju kvinnor och män haft mycket klart avgränsade ansvarsområden, vilket naturligtvis påverkat hela deras liv. Den medeltida kvinnan hade framförallt ansvaret för hus och hem. På landet hade kvinnorna också hand om brödbak, ullförädling, linförädling, vävning, sömnad och smådjursskötsel. Juridiskt fanns det vissa skillnader mellan män och kvinnor. En kvinna som aldrig varit gift var omyndig, d.v.s. närmaste manlige släkting beslutade över hennes egendom. Det fanns också en arvsrättslig skillnad. I praktiken hade många kvinnor en rätt fri ställning genom att deras arbete var nödvändigt. Bland adeln var det vanligt att någon flicka i varje kull sattes i kloster. Arbetsområde Medeltid Vi startar igång arbetsområde – Medeltiden och under arbetets gång skapar eleverna en egen faktabok genom att använda appen: Bookcreator. Hur gör vi? Jo, läser texter, tittar på tv-serier, lyssnar till radioprogram och samtalar mycket. Språket genomsyrar arbetet och vi har en plansch uppsatt i klassrummet där eleverna själva och jag får skriva upp ord vi lärt oss under arbetspassen. Varje lektion i historia har en egen rubrik tex. tro, hälsa, brott och straff osv, osv… Vi atbetar gemensamt och skapar tankekartor utifrån det vi läst, sett, lyssnat till eller samtalat om. I slutet av varje lektion sätter varje elev sina egna ord på dagens kunskap genom att själva formulera ett kapitel i sin egen Medeltidsbok.

Terra Scaniae - Kvinnans status under medeltiden Medeltiden, och en lång tid framöver, var en tid då släkten fattade alla beslut för kvinnan. Kvinnan var totalt underställd mannen och fick därmed inte välja när eller med vem hon skulle gifta sig. Kvinnan var hårt kontrollerad av mannen under medeltiden. Hon var underställd mannen i lagen och hon hade inte mycket att säga till om när det gällde ekonomi. Släkten fattade alla beslut Kvinnan fick inte ens själv bestämma vem hon ville gifta sig med, eller om hon ville gifta sig över huvud taget. Hemgiften kontrollerades Bestod hemgiften av fast egendom så kontrollerade kvinnans släkt den, inte hennes man. Hemgiften var den del av arvet som hon hade med sig i äktenskapet från sin egen släkt. Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Gemensamma landskapslagar På medeltiden började man skriva ner landskapslagar som skulle gälla för alla. Änkor ärvde ej jorden Enligt Skånelagen var hustrun vid makens död inte arvsberättigad till hans arvejord. Litteratur

Medeltidsprojekt | Skola 365 Jag har arbetat på Internationella Engelska skolan i Falun de två senaste åren. Sista projektet innan sommarlovet var att arbeta med medeltiden i min årskurs 4. Jag tog fram den arbetsplan jag gjorde då jag hade min VFU för mycket länge sedan på Högalidskolan i Stockholm. Jag älskar att arbeta i temaform och ämnet SO är mycket tacksamt eftersom man enkelt kan inkludera en mängd olika ämnen. I medeltidstemat fick jag in historia, svenska, IT-kunskap, drama och bild men även musik kom in på ett litet hörn. Eleverna delades ganska raskt in i fyra grupper – adel, präster, borgare och bönder. Eleverna arbetade i sina grupper. Näst steg var att göra frågor och tillverka en Kahoot – något som är mycket uppskattat bland eleverna. Nu skulle eleverna göra en presentation om sin karaktär. Karaktären skulle sedan skriva exempelvis ett brev där det skulle framgå datum (någon gång under medeltiden), plats och vad som kunde tänkas finnas i detta brev som ”skrevs av en piga”. Ha en skön sommar!

Kvinnor - Historiska Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Familjen framför allt Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Hornkam med runinskrift från medeltid. Gryta av keramik från medeltid, Kalmar, Småland, inventarienr: 21144:16. Då kvinnan ofta hjälpte till i mannens verksamhet, oavsett om det handlade om hantverk eller att driva en gård, fick hon också kunskaper inom området. Det medeltida samhället var uppbyggt kring släkten eller ätten. Hemmet och barnen Att vara mamma på medeltiden var annorlunda jämfört med idag. I alla familjer var det viktigt att få flera barn. Religionen som fristad Syndafallet, Roslagsbro kyrkai Uppland.

Riddare (LättLäst) Riddare (LättLäst) Riddaren har blivit en symbol för den gode hjälten. Han är snäll och inte rädd. Riddaren är lätt att känna igen. Riddarna är ofta med i sagor och på film. Men på riktigt var det inte likadant. Riddarna var den finaste sortens krigare på medeltiden i Europa. Men det fanns riddare som inte hade slott eller ägde land. Första korstågen Under 1000-talet blev det populärt att besöka platser där man trodde att Jesus levat. Jerusalem styrdes av då av muslimer. I många år kämpade kristna riddare mot muslimska krigare om makten över Jerusalem. Riddar-sällskap Många korsriddare gick samman i olika sällskap. Hur blev man riddare? De flesta riddare kom från en adlig släkt. Ceremonin när någon utsågs till riddare kallades dubbning. Ibland kunde dubbningen gå snabbt. Lång utbildning Det var lång utbildning för att bli riddare. Page I början kallades den unge pojken för page. Vid fester fick pagen servera och hjälpa till. Väpnare Då pagen blev 14 år fick han bli väpnare. Att bli dubbad

Terra Scaniae - Kirstine Pedersdatter Thott Skriven av Gull Åkerblom Faktamaterial inlämnat av Anders Reisnert Lyssna på berättelsen Vi vet inte så mycket om henne, inte ens när hon föddes eller när hon dog. Var hennes grav finns är också okänt. Men hennes liv har gått till historien. I slutet av 1300-talet fanns det i Skåne en man som hette Jep Mus. Hon utnämnde honom till slottshövitsman på Lindholmen, den väldiga riksborgen vid Börringesjön. Kirstine Pedersdatter-Thott var mycket ung. Dessutom var hon trolovad med väpnaren Mogens Munk från Jylland. Men för Jep Mus gjorde allt detta bara saken än bättre. – Det man vill ha, det tar man, sa den före detta sjörövaren. En enda gång hade han sett henne och sedan dess visste han att det var henne han ville ha, vacker, stolt och rik. – Du har rätt, Jep Mus, sa hon. Så kom det sig att när unga Kirstine tillsammans med ett par klosternoviser plockade ner doftande äpplen från träden hördes kraftiga slag på porten. – Öppna i drottningens namn! – Vi söker Kirstine Pederdotter Thott!

40 maps that explain the world By Max Fisher By Max Fisher August 12, 2013 Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to. So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] Click to enlarge. Terra Scaniae - Katrine Hattemagers Skriven av Gull Åkerblom Faktamaterial inlämnat av Anders Reisnert I Cambrai i norra Frankrike vävdes förr ett vida berömt linnetyg. Som dotter i en släkt av tyghandlare, så visste Katrine det. När Katrine Hattemagers vaknar den här morgonen ligger hon kvar i sängen. Hon minns det som om det varit igår. Hon sätter ner fötterna på trägolvet och överrumplas av smärtan. Efteråt känner hon sig bättre. Hon ropar på Marie som genast kommer, som om hon väntat bakom dörren. Medan Marie tar fram känningen ur klädskåpet torkar Katrine bort sömnen ur ansiktet med en mjuk tygbit, likaså runt halsen och under armarna. Hon förstår att hon inte kan vänta längre. “Jag vill att barnen kommer hit idag. Marie ställer fram smyckeskrinet på klaffbordet. Ja, hon har blivit gammal. 1529 var det som jag fick ringen av honom, ett år efter att jag blivit änka, och nu är det 1559. Hon har inte mycket tid på sig. “Skicka bud efter Hans och Margrete! “Ja frun”, säger Marie och lämnar rummet. Hans och Margrete.

Nyfiken på historien? en guldgruva Världskulturmuseerna har en fullmatad sida anpassad för barn med både text, bild, pyssel och ljud. Det är Etnografiska, Östasiatiska, Medelhavet och Världskultur tillsammans. På webbplatsen kan barn pröva olika aktiviteter På tema Egypten finns bland annat: Andra tema på webbplatsen är: In och testa och se vad som finns. Relaterat So-rummet, en länkresurs att djupdyka i SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. I "Allmänt" Digital pedagogik: så här kommer du igång Du har väl inte missat detta? Stapeldiagram med bildstöd Jag tror på bildernas kraft, att förtydliga en uppgift för de barn/elever som är visuella i sin lärstil.

Medeltiden by Jon Nyström on Prezi

Related: