background preloader

Riddare, Historia

Riddare, Historia
Related:  medeltiden

Fur01P - Medeltiden storyline Välkommen till medeltiden! Planering Här hittar du planeringen som är gjord utifrån läroplanen i samarbete med eleverna. Här kommer du också kunna läsa utvärderingen av arbetet.Uppdrag Här ligger de olika uppdragen som har kommit under tiden vi har jobbat med medeltiden.Redovisningar uppdrag Här kan du se redovisningarna av de olika uppdragen.Länkar Här kan du hitta några hemsidor som du kan använda när du ska lösa de olika uppdragen, eller bara tycker historia och kunskap i största allmänhet är kul.

Medeltidsprojekt | Skola 365 Jag har arbetat på Internationella Engelska skolan i Falun de två senaste åren. Sista projektet innan sommarlovet var att arbeta med medeltiden i min årskurs 4. Jag tog fram den arbetsplan jag gjorde då jag hade min VFU för mycket länge sedan på Högalidskolan i Stockholm. Jag älskar att arbeta i temaform och ämnet SO är mycket tacksamt eftersom man enkelt kan inkludera en mängd olika ämnen. I medeltidstemat fick jag in historia, svenska, IT-kunskap, drama och bild men även musik kom in på ett litet hörn. Eleverna delades ganska raskt in i fyra grupper – adel, präster, borgare och bönder. Eleverna arbetade i sina grupper. Näst steg var att göra frågor och tillverka en Kahoot – något som är mycket uppskattat bland eleverna. Nu skulle eleverna göra en presentation om sin karaktär. Karaktären skulle sedan skriva exempelvis ett brev där det skulle framgå datum (någon gång under medeltiden), plats och vad som kunde tänkas finnas i detta brev som ”skrevs av en piga”. Ha en skön sommar!

Hur de sju veckodagarna fick sina namn För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Medeltiden - linkoping.se Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Har du frågor? Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. Offentlighetsprincipen Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen.

Arbetsområde Medeltid Vi startar igång arbetsområde – Medeltiden och under arbetets gång skapar eleverna en egen faktabok genom att använda appen: Bookcreator. Hur gör vi? Jo, läser texter, tittar på tv-serier, lyssnar till radioprogram och samtalar mycket. Språket genomsyrar arbetet och vi har en plansch uppsatt i klassrummet där eleverna själva och jag får skriva upp ord vi lärt oss under arbetspassen. Varje lektion i historia har en egen rubrik tex. tro, hälsa, brott och straff osv, osv… Vi atbetar gemensamt och skapar tankekartor utifrån det vi läst, sett, lyssnat till eller samtalat om. I slutet av varje lektion sätter varje elev sina egna ord på dagens kunskap genom att själva formulera ett kapitel i sin egen Medeltidsbok.

Historiska kartor - Lantmäteriet I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk. Inte konstigt kanske, att de ofta ges bort som presenter. Det är gratis att titta på kartorna och vi vågar lova att du hittar något intressant när du tar del av dem. Innan du börjar finns det några saker som du behöver göra: Kom igång med historiska kartor

Kvinnor - Historiska Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Familjen framför allt Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Hornkam med runinskrift från medeltid. Gryta av keramik från medeltid, Kalmar, Småland, inventarienr: 21144:16. Då kvinnan ofta hjälpte till i mannens verksamhet, oavsett om det handlade om hantverk eller att driva en gård, fick hon också kunskaper inom området. Det medeltida samhället var uppbyggt kring släkten eller ätten. Hemmet och barnen Att vara mamma på medeltiden var annorlunda jämfört med idag. I alla familjer var det viktigt att få flera barn. Religionen som fristad Syndafallet, Roslagsbro kyrkai Uppland.

Medeltiden Riddare (LättLäst) Riddare (LättLäst) Riddaren har blivit en symbol för den gode hjälten. Han är snäll och inte rädd. Riddaren är lätt att känna igen. Riddarna är ofta med i sagor och på film. Men på riktigt var det inte likadant. Riddarna var den finaste sortens krigare på medeltiden i Europa. Men det fanns riddare som inte hade slott eller ägde land. Första korstågen Under 1000-talet blev det populärt att besöka platser där man trodde att Jesus levat. Jerusalem styrdes av då av muslimer. I många år kämpade kristna riddare mot muslimska krigare om makten över Jerusalem. Riddar-sällskap Många korsriddare gick samman i olika sällskap. Hur blev man riddare? De flesta riddare kom från en adlig släkt. Ceremonin när någon utsågs till riddare kallades dubbning. Ibland kunde dubbningen gå snabbt. Lång utbildning Det var lång utbildning för att bli riddare. Page I början kallades den unge pojken för page. Vid fester fick pagen servera och hjälpa till. Väpnare Då pagen blev 14 år fick han bli väpnare. Att bli dubbad

Tülays IKT-sida: Bästa verktygen för att skapa tidslinjer Timeline Maker TimeToast Timetoast, en molntjänst med gratis basversion som är enkel att använda. Popplet Det är enkelt att göra tidslinjer med hjälpa av Popplet. myHistro Titta och läs tusentals fascinerande tidslinjer eller skapa egna. Gör en tidslinje över ditt liv. Read Write Think Enklaste tidslinjen Appar Färdiga tidslinjer

40 maps that explain the world By Max Fisher By Max Fisher August 12, 2013 Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to. So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] Click to enlarge. Nyfiken på historien? en guldgruva Världskulturmuseerna har en fullmatad sida anpassad för barn med både text, bild, pyssel och ljud. Det är Etnografiska, Östasiatiska, Medelhavet och Världskultur tillsammans. På webbplatsen kan barn pröva olika aktiviteter På tema Egypten finns bland annat: Andra tema på webbplatsen är: In och testa och se vad som finns. Relaterat So-rummet, en länkresurs att djupdyka i SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. I "Allmänt" Digital pedagogik: så här kommer du igång Du har väl inte missat detta? Stapeldiagram med bildstöd Jag tror på bildernas kraft, att förtydliga en uppgift för de barn/elever som är visuella i sin lärstil.

Medeltiden by Jon Nyström on Prezi

Related: