background preloader

Historia

Historia
Historieämnet grundar sig på skrifliga källor Historieämnet grundar sig på den tid i människans historia för vilken det finns skriftliga källor bevarade. Tiden dessförinnan brukar benämnas förhistorisk och utforskas av arkeologer. Vid sidan av användandet av skriftliga källor, hämtar modern historieforskning också stöd från en rad andra vetenskapliga grenar för att kunna komma så nära ”den verkliga historien” som möjligt. Begreppet historia omfattar i dess vidaste mening allt som lämnat tydbara spår efter sig i det förflutna. De historiska spåren kallas för historiens källor. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Historia är alltid någon annans tolkning av det förflutna Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Historia kan liknas vid vårt kollektiva minne av det förflutna. Historia om allt för alla Historia skrivs numera om allt och alla – för alla. Litteratur:Keith Jenkins, Re-thinking History, Routledge, 1999Richard J.

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia

Related:  emelieripenHistoriaHistory

METODA - en metodbank från KFUM Mål: Teambuilding. Samarbetsövning. Ledarskapsövning. Gruppstorlek: Upp till 30 personer. Ålder: 9 år och uppåt. Material: Rep för att markera floden. 6 stycken lådor eller annat att använda som ”stenar”. Den sexiga sekreteraren har många år på nacken Sekreteraren var "chefens andra fru" När chefen efter en lång morgon därhemma äntligen kliver in på kontoret står hans ”office wife” redo med kaffe och uppmärksamhet. Hennes jobb var att se till att chefen alltid var glad och männens äkta hustrur fruktade henne mer än någon annat. Vid ett tillfälle krävde en kvinnoorganisation i USA till och med att ett galler skulle sättas upp mellan gifta chefer och kvinnliga stenografer.

När Sverige var som störst Stormaktstiden intar en mycket speciell plats i den svenska historien. Det var en tid då Sveriges territorium var större än någonsin, då svenska adelspalats växte upp som svampar ur jorden, då lyxen kom till Sverige och tyska barn sjöng visor om de fruktade svenskarna. Bilden av den framgångsrika nationen målades länge upp med denna expansiva epok som förebild och även om den har nyanserats har den fortfarande en speciell dragningskraft. Å ena sidan var det en tid som tycks oändligt avlägsen vårt eget demokratiska, fredliga, välfärdssamhälle – å den andra en period då många av de institutioner som fortfarande präglar den svenska staten byggdes upp.

Polarbibblo Vad är skillnaden mellan berättelse och dikt, eller mellan prosa och poesi som de också kallas? Det är inte alltid så lätt att säga. Ibland kan en dikt likna en lång berättelse. Söksida - Stockholmskällan Stora bryggeriets öl [Konstnärliga affischer No 25] 1890-talet Stora bryggeriets öl är bäst Konstnärliga affischer no 10 Obestämd tid Salvator Öl, Stora bryggeriet, Konstnärliga affischer No 18 Längdgrad och breddgrad - Skolbok Från Skolbok Längdgrader och breddgrader 1 = Ett exempel på en breddgrad/latitud2 = Nollmeridianen, en särskild longitud/längdgrad Längdgrader med 15 graders avstånd utritade runt jorden Svenska Emigrantinstitutet En del emigranter skrev dagböcker, framför allt under överresan till det nya landet. Några av dessa dagböcker finns idag i Svenska Emigrantinstitutets arkiv och kan läsas i vår forskarsal av alla intresserade.--------------------

Logopeden i skolan: Språkutveckling och språkstörning Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa. Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Örat och munnen på bilden nedan illustrerar att det både finns en förståelse- och en uttrycksdel på varje trappsteg. Att barnet kommit upp några steg i trappan innebär inte att det slutar att utvecklas inom de nedre stegen, tvärtom behöver basen hela tiden bli bredare. Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande språklig förmåga.

se.krajinazaskolou.cz/theProjectInDetail/projectInspiration.asp Beroende på hur du arbetar med Detektiverna, så berörs olika delar av läroplanen. Eftersom man kan vinkla arbetat mot olika ämnesområden, så styr det vilka mål man jobbar mot. På FramtidsFröns hemsida finns dokument som mer utförligt beskriver de mål man berör. Det finns även ett dokument där vi beskriver kopplingar till gymnasieskolans kursplaner. Här är några mål som är hämtade från LGR 11:

Related: