background preloader

Historia

Facebook Twitter

Slavery and the Making of America . For Teachers . Primary Sources. WPA Slave Narratives.

Slavery and the Making of America . For Teachers . Primary Sources

The Timemap of World History: the online atlas and encyclopedia. The Fallen of World War II. Reading Like A Historian. The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry.

Reading Like A Historian

Each lesson revolves around a central historical question and features sets of primary documents designed for groups of students with diverse reading skills and abilities. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. The Shadow Peace, Part 1 - The Nuclear Threat. Historia 1. WORLD WAR ONE TRENCH WARFARE. Life in a Trench. History Lessons. The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry.

History Lessons

Each lesson revolves around a central historical question and features a set of primary documents designed for groups of students with a range of reading skills. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. Instead of memorizing historical facts, students evaluate the trustworthiness of multiple perspectives on historical issues and learn to make historical claims backed by documentary evidence.

To learn more about how to use Reading Like a Historian lessons, watch this series of videos about how teachers use these materials in their classrooms. Propaganda – risk för påverkan. History Buffs. Kursprov i historia 1a1 och historia1b, gymnasieskolan - Malmö högskola. 2. Att vara en sådan som ingriper. Det kan vara bekvämt och kännas riskfritt att vara kvar i åskådarrollen.

2. Att vara en sådan som ingriper

Trots det har människor, oavsett konsekvenser, valt att lämna åskådarrollen för att ingripa och de har därmed påverkat historiens utveckling och individers liv. Den första övningen syftar till att ge eleverna möjlighet att reflektera kring varför en del människor väljer att ingripa. Den andra övningens syfte är att öka förståelsen hos eleverna för att en person som ingriper inte alltid behöver vara en hjälte i stora historiska sammanhang. Eleverna får också tillfälle att reflektera kring värden som medmänsklighet och solidaritet. Den tredje övningen handlar om Agerapriset, ett pris som tilldelas en person som vågar ingripa och agera för sina medmänniskor. Titta på vittnesmålen: I klippet ovan berättar Hania om hur hon lyckades fly ut ur gettot tack vare hennes mamma och hur hon klarar sig undan nazisterna tack vare en polsk kvinna.Hania föddes 1934, i en judisk familj i Osweiecim (senare Auschwitz) i Polen.

1. Åskådarens betydelse. I en situation där det finns förövare och offer så finns det många gånger även andra som tysta tittar på och inte ingriper, det vi kallar åskådare.Vad är det som gör att vi inte ingriper i en situation där en eller flera människor blir utsatta för något?

1. Åskådarens betydelse

Den första övningen går ut på att eleverna får reflektera över varför människor blir passiva åskådare i stället för att ingripa. Det finns givetvis många olika orsaker till detta och användbara begrepp i övningen kan vara risk, ansvar och handlingsutrymme. Eleverna får också möjlighet att fundera över åskådarrollens betydelse för situationens händelseutveckling. Den andra övningen ger utrymme för en estetisk och/eller litterär reflektion kring åskådarrollen i ett historiskt perspektiv. Syftet är att se likheter mellan situationer som ägt rum tidigare i historien och de som inträffar idag. Här är bilderna som ändrade världen. Amerikanska soldater reser flaggan i Iwo Jima, Japan 23 februari 1945.

Här är bilderna som ändrade världen

Foto: Joe Rosenthal/AP/TT En man faller från World Trade center i New York, 11 september 2001, Foto: Richard Drew/AP/TT Den sydvietnamesiske polischefen avrättar en Viet Cong-soldat i Saigon, 1968. Foto: Eddie Adams/AP/TT Buddhistmunken Quang Duc bränner sig till döds i Saigon 1963, i protest mot den sydvietnamesiska regeringen. Skräckslagna och brända barn flyr sedan sydvietnamesiska styrkor av misstag napalm-bombat egna soldater och civila 1972. Löparna John Carlos och Tommie Smith gör black power-hälsning vid OS i Mexiko 1968.

En grupp judar förs bort ur ghettot i Warszawa april 1943. Astronauten Edwin "Buzz" Aldrin på månen, juli 1969. Situation room i Vita huset. Den östtyske gränsvakten Conrad Schumann hoppar över den nästan färdigställda Berlinmuren 15 augusti 1961. Tema: Offer, Förövare, Åskådare, Hjälpare. Margareta Kellner. (Övn 1) from Levandehistoria on Vimeo. Sveriges historia - TV4 Play.

Horrible histories

Historieätarna – Säsong 1, Avsnitt 1, Stormaktstiden. Ancient Acropolis 3D presentation. Night Will Fall (2014) - André Singer (Trailer) Tema: Offer, Förövare, Åskådare, Hjälpare. Ilona Goldberger. Tema: Normer. Margareta Kellner. Tema: Normer. Franciska Levy. Folkmordet 1915. Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b.

Det här bedömningsstödet i historia 1a1 och 1b ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial.

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b

Den uppgift som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte, det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser. Uppgiften kan också användas som modell för liknande uppgifter, med annat källmaterial och andra historiska processer och sammanhang i fokus. Night will fall. När de allierade gick in i nazisternas koncentrationsläger var det de dödas och halvdödas rike som mötte dem.

Night will fall

Och allt dokumenterades på film. Andra världskrigets koncentrationsläger befriades av de allierade 1945 och allt dokumenterades på film. Soldaterna hade aldrig kunnat förbereda sig på de fruktansvärda scener som mötte dem. Och de som sett krigets fasor i vitögat glömmer aldrig. Filmerna skulle bli avgörande i de internationella tribunaler som fällde många av de ansvariga nazisterna för krigsbrott. Filmmaterialet från brittiska, amerikanska och sovjetiska krigskameror skapar tillsammans med de starka ögonvittnesskildringarna från soldater och överlevande, en unik inblick i nazisternas värsta illdåd. Brittisk dokumentär från 2013 av André Singer.