background preloader

Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu

Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu
Related:  EngelskaHistoria

11 Essay Phrases to Outlaw - WeAreTeachers - WriteToLearn Classroom Poster: Phrases to Outlaw in Students' Writing Ask any teacher who has ever spent every single minute of a beautiful weekend grading student essays and he or she will tell you this: In the garden that is student writing, certain “weeds” pop up again and again, and yes, again. Every year, teachers work hard to eradicate these should-be-outlawed phrases, yet still they persist. So we decided to make a list of the worst offenders. We asked middle- and high-school teachers: “What are the phrases in student writing that make you cringe, wail, and gnash your teeth?” Download it now, and put to use with your students. Editing Guide: Print or photocopy individual 8 1/2” x 11” copies for your students to place in their writing notebooks or binders.

Den historiska bilden Beskrivning:Tänk dig att du får chansen att resa tillbaka i tiden...! I den här filmen får du som elev en spännande utmaning. Du skall välja en bild bland hundratalts kända bilder från andra världskriget och ta ett kliv in i den. Detta gör du genom att låta en kamrat fotografera dig på ett sätt som gör att du efter lite bildbehandling kan bli en del av den historiska bilden. Under lärarmaterial finns det en lärarhandedning till detta arbete. 2. 4. Tidigare kommentarer Visa:

Commas in English, English comma rules - Writing English The main rule for the use of commas in English is: Keep your sentences clear. Too many commas might be distracting; too few might make the text difficult to read and understand. Always check your texts on readability. This requires some practice, however, as first you must know which commas are necessary and which are optional. The following chapters contain explanations on English comma rules. Comma Rules Commas with Numbers Commas with Salutations Commas with Geographic Places Commas with “please” Commas with Affirmatives, Negatives and Question Tags Commas with Adjectives Commas with Adverbs Commas with Enumerations Commas between Main Clauses Commas with Conditional Sentences Commas with Direct Speech Commas with Introductory Clauses Commas with Additional Information Commas with Opposites Commas as Means of Readability

Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites | City World News The Native American National Council will offer amnesty to the estimated 240 million illegal white immigrants living in the United States. At a meeting on Friday in Taos, New Mexico, Native American leaders weighed a handful of proposals about the future of the United State’s large, illegal European population. After a long debate, NANC decided to extend a road to citizenship for those without criminal records or contagious diseases. “We will give Europeans the option to apply for Native Citizenship,” explained Chief Sauti of the Nez Perce tribe. “To obtain legal status, each applicant must write a heartfelt apology for their ancestors’ crimes, pay an application fee of $5,000, and, if currently on any ancestral Native land, they must relinquish that land to NANC or pay the market price, which we decide. “Any illegal European who has a criminal record of any sort, minus traffic and parking tickets, will be deported back to their native land.

Top 10 Best Football Managers in the World | HowTheyPlay Who are the best football managers? Managing a football team requires a diverse array of talents and a substantial knowledge of the game. As well as being tactically astute, managers should be able to work individually with players to motivate and discipline them. Their instructions need to be communicated effectively, and they must anticipate the physical and psychological condition of their players. Of special importance is a manager's ability to make intelligent substitutions and tactical changes during matches. As a prerequisite, managers need to earn the respect of their players by leading them competently. 10. This Romanian manager managed Shakhtar Donetsk from 2004 to 2016, guiding the Ukrainian team to every domestic trophy and the 2009 UEFA Cup. 9. Liverpool manager, Jürgen Klopp, is a rising star in the football world. 8. After a distinguished career as a defensive midfielder for Barcelona, Josep Guardiola was elevated to manager of the club's B team in 2007. 7. 6. 5. 4. 3. 2.

10 Bad Ideas That Were Super Popular During The Victorian Era 1. Victorian Gym Rats Spending all your time at the gym may seem like a more modern part of culture, but plenty of middle and upper-class men and women in the Victorian era spent much of their time developing the "Grecian ideal" of the body. 2. Many Uses For Arsenic Arsenic was all over the place in the Victorian era. 3. Using electricity to help cure all kinds of ailments, including gout and muscle weakness. 4. The idea of a corset is pretty straight forward; reduce the size of the waist. 5. Ear piercing was already popular during Victorian times, but some women started also getting their nipples pierced. 6. The Prince of Whales got a tattoo on a whim while he was visiting Jerusalem in 1862, and that started a movment among the upper class to get inked. 7. Fasting girls were a kind of entertainment that did just what they sound like...or at least they claimed to. 8. Victorian women swooned at pretty much anything. 9. 10.

91 Ways to Respond to Literature undefined undefined 91 Ways to Respond to a Book 1.WRITE THE STORY IN THE BOOK FROM A DIFFERENT POINT OF VIEW. 2.WRITE THE DIARY A MAIN CHARACTER MIGHT HAVE WRITTEN. 3.WRITE A CHARACTER SKETCH OF SOMEONE IN THE BOOK. 4.REARRANGE A PASSAGE AS A "FOUND" POEM. 5.WRITE A PARODY OF THE BOOK. 6.WRITE A PROMOTION CAMPAIGN FOR A MOVIE ABOUT THE BOOK. 7.WRITE A LETTER TO THE AUTHOR OF THE BOOK. 8.PUT TOGETHER A CAST FOR THE FILM VERSION OF A BOOK. 9.WRITE A REPORT OF RELATED INFORMATION ABOUT ONE TOPIC OR PERSON IN THE BOOK. 91 Ways to Respond to a Book 10.MAKE A NEW BOOK JACKET. 11.CONVERT A BOOK TO A RADIO DRAMA. 12.DO A DRAMATIC READING (READER'S THEATER) OF A SCENE. 13.CONVERT A BOOK INTO A PUPPET SHOW. 14.DO A "YOU ARE THERE" news program reporting on a particular scene, character, or event in the book. 15.WRITE AND STAGE A TELEVISION SERIES EPISODE. 16.PREPARE A TELEVISION COMMERCIAL ABOUT A BOOK. 17.USE BODY MASKS AND PRESENT A SCENE FROM YOUR BOOK. 21.MOLD PLASTER RELIEF DESIGNS.

Jenny på Wendes: Muntliga prov i historia Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga. Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare. När jag ställer frågan till mina elever är det många som väljer det muntliga provet. Det är intressant tycker jag. Vad är det då som är så intressant med detta? Finns det inga problem med muntliga prov? Hur gjorde då jag när jag genomförde det muntliga provet? När provet sedan startade hade jag en grupp i taget i ca 25 minuter. Vad tyckte då eleverna om det muntliga provet? Och vad tyckte då jag om proven? Webbaserade ordbehandlare. Låt eleverna skriva när de inte vågar prata! - Rosana Månsson Genom att använda en webbaserad ordbehandlare satt jag igång en hel klass till att först skriva och sedan prata engelska inför hela klassen. Med mina engelskgrupper har vi tidigare jobbat med formella och informella brev samt med att skriva vykort på engelska. Efter att ha läst inledningen till en text i vår lärobok som löd: ”He promised to write long letters to his friends at home, telling them everything he did. But he was too busy, so he wrote postcards instead.”, ställde jag en spontan fråga: What’s the difference between a long letter and a postcard? Alla tittade på mig och ingen svarade. Vi skulle använda datorerna senare under samma lektion och när jag såg verktygen framför mig bad jag eleverna om att skriva anonymt sina åsikter på en webbaserad ordbehandlare, nämligen Meetingwords. Det stämmer väl med vad min ämnesspanare-kollega Helena Kvarnsell beskriver i sin bok, Digitalisering som lyfter skolan teori möter praktik (2015), om att skapa motivation: Referenser: Diaz, P. (2014).

Historia 1b ITS/ITE13 - JF Johanna Stöckel 22/8 Introduktion av ämnet och kursen. Centralt innehåll, förväntningar mm. 27/8 "Vad är historia?" 29/8 Introduktion om forntiden. 3/9 Genomgång om neolitiska revolutionen och introduktion av fördjupningsuppgift. 5/9 VAB - börja läsa in er och sätta in er i hemuppgiften. 10/9 Arbeta med hemuppgiften. 17/9 arbeta med begrepp från Forntiden och vidare med hemuppgiften vecka 40 Avslutar föreläsning om grekerna och Antiken + diskussion om homosexualitet/prostitution/att vara myndig + start mini-fördjupningar. v 41 Mini-fördjupningar redovisas + genomgång Romarriket. v 42 Mer om Romarriket + romerska siffror + presentation av arbetsuppgift om historiebruk mm. Antiken avslutas före lovet. v 45 Onsdag tv-studiobesök fredag: intro genomgång Medeltiden v 46 medeltiden... För planering se Quiculum. onsd 10 decemberJag kommer att behöva vabba. Jag kommer att kolla att ni svarat på frågorna under torsdag eftermiddag. v 50-51 Upplysningen: genomgång och övningar Efter jullov: Uppgift på revolutionerna.

18 Animations of Classic Literary Works: From Plato and Shakespeare, to Kafka, Hemingway and Gaiman Yesterday we featured Piotr Dumala's 2000 animation of Fyodor Dostoyevsky’s classic novel, Crime and Punishment, and it reminded us of many other literary works that have been wonderfully re-imagined by animators -- many that we've featured here over the years. Rather than leaving these wondrous works buried in the archives, we're bringing them back and putting them all on display. And what better place to start than with a foundational text -- Plato's Republic. We were tempted to show you a claymation version of the seminal philosophical work (watch here), but we decided to go instead with Orson Welles' 1973 narration of The Cave Allegory, which features the surreal artistic work of Dick Oden. Staying with the Greeks for another moment ... Eight years before Piotr Dumala tackled Dostoyevsky’s Crime and Punishment, Dumala produced a short animated film based on The Diaries of Franz Kafka. Emily Dickinson's poetry is widely celebrated for its beauty and originality. E.B.

Frasbanken med metatext Om introduktioner Det finns många sätt att inleda en vetenskaplig text. De flesta författare av vetenskapliga texter tycks välja en av följande principer: Etablera kontexten, bakgrunden och/eller ämnets betydelse Påvisa ett problem, ett visste ämne eller en brist inom forskningsfältet Definiera ämnet eller nyckeltermer Konstatera syftet med texten Ge en överblick av innehåll och/eller strukturen av texten Inledningar av uppsatser/examensarbeten på mer avancerad nivå är vanligtvis mer komplexa och kräver även följande: ett sammandrag av centrala verk/artiklar och metoder eller av var vetenskapen står idag översikt över problemställningens forskningsfrågor eller hypoteser, studiens betydelse och begränsningar (eventuellt en motivering av det personliga intresset för ämnet/projektet) Fastställa ämnets betydelse En av de mest betydande diskussionerna för närvarande inom… är… Det blir allt svårare att ignorera … X är den vanligaste dödsorsaken i västvärldens industrialiserade länder.

Free Online Reading Comprehension Exercises EnglishMaven Free online Reading Comprehension Exercises and Quizzes. We love reading comprehension. Short Stories In these reading comprehension exercises, students read a short story and then answer questions about details in the story. Exercises by ReadTheory "Time to..." - Low Beginning. 10 questions. 77 words. Informational Passages These exercises are interactive, colorful, unique, and provide interesting information about a range of subjects. "Bees" - Mid Beginning. 10 questions. 200 words. Historisk empati: ett redskap för att skapa historiemedvetande - Mikael Bruér Ett av en historielärares främsta uppgifter är att skapa förståelse för dåtiden och därmed också varför vi är där vi är. Att skapa medvetande om historia är en av våra huvudsakliga uppgifter. I läroplanen för grundskolan uttrycks det i syftestexten och kan sägas vara en historieämnets portalparagraf. ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Jag är helt övertygad om att alla historielärare återkommande får brottas med problemet att elever ser på historia utifrån vår tids värderingar och dömer historien utifrån vår egen moraluppfattning, ett sätt att förhålla sig till historia som är minst sagt problematiskt om man har som uppgift att utveckla historiemedvetande. En metod som kana fungera för att hjälpa eleverna att sätta sig in i hur man tänkte och hur det kunde bidra till olika sorters uppfattningar är att arbetar med historisk empati. Kontext och förståelse

Related: