background preloader

Forum för levande historia

http://www.levandehistoria.se/

Related:  History

Logga in på Hjärntorget Popup-blockerare Denna webbplats använder sig av popup-fönster. Vänligen se till att eventuella popup-blockerare är avstängda. Cookies Denna webbplats använder sig av session cookies. Ny i svenska skolan: Europeisk språkportfolio Det talas en del om att vi måste ta tillvara på de kunskaper eleverna redan har med sig när de kommer till skolan. Oavsett när och varifrån de kommer. Detta är något många tycker är svårt och något vi måste forska vidare på. Ett sätt att kartlägga språkförmågor är att använda sig av Europarådets Europeiska språkportfolio. Med hjälp av den kan man dokumentera språkliga erfarenheter och kunskaper samtidigt som det är en hjälp till att främja språkutveckling. Samtidigt som det är ett pedagogiskt material bidrar det även till att medvetandegöra eleven om sin egen inlärning och sppråkutveckling.

Historiebruk I skolans historiekurser ingår det att man ska ta upp historiebruk. Här hittar du grundläggande information om det momentet. Videopresentation: Vad är historiebruk? Historiebruk handlar om hur vi använder (brukar) historia i samhället för olika syften. Studieområdet har vuxit fram just för att det finns så många olika skäl för att intressera sig för historia. GR-Utbildning, Läromedel Göteborg (AV) / Standardsökning SLI.SE använder sig av naturliga sökningar, dvs. man skriver det man söker efter helt naturligt utan några ytterligare tecken. Du kan skriva ord, eller allra helst fraser i titeln, sökord eller i beskrivande text - du kan t.o.m. skriva ett ISBN/produktnr om du kan det. Om du t.ex. vill hitta en produkt som heter "Människans utveckling sedan stenåldern" är det bästa att skriva precis det. Om du inte är säker på titeln kan du prova med att skriva t.ex. "människa", men då kommer du förstås att få ganska många svar och produkten i exemplet kommer inte att komma högt upp i listan eftersom "människans" och "människa" inte är en exakt träff.

Sök i arkiven Enkel sökning: Skriv in ett eller flera sökord. Alla ord måste finnas med i posten för att ge träff. Trunkering: Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelse. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan.

Östersjögrannar - om natur och människor i öst Östersjögrannar — om natur och människor i öst Internetbaserat läromedel utan kostnad! Läs om en rik natur med flygande ekorrar och storkar, om hackspetts-skogar och blomstrande kohagar. Läs om läckande rör och mystiska giftlager och andra problem i skuggan av en havererad stormakt. Läs om ett folk som sjungit sig fria. Från stenålder till nutid I Skandinavien har människor bott och levt i nästan 15 000 år och varje generation har lämnat spår efter sig. I modern arkeologisk forskning delas mänsklighetens historia in i olika tidsperioder. Mänsklighetens historia är lång. Arkeologens jobb är att studera och tolka de föremål, fragment och strukturer som finns kvar från det förflutna och sätta in dem i ett sammanhang.

Historiebruk - Företagskällan Historiebruk är ett nytt område i ämnesplanen för Historia. Begreppet syftar på hur historia används av olika aktörer och i olika sammanhang. En sammanfattande text av Benito Peix Geldart, fil. dr., arkivarie och forskningssekreterare på Centrum för Näringslivshistoria. Historia kan brukas på olika sätt: historiker ägnar sig åt historia som vetenskap, men det finns många andra sätt att använda den, till exempel i politiskt eller kommersiellt syfte. Individer och grupper använder sig ofta av historia som ett verktyg för att få stöd för egna åsikter, berätta hur de vill uppfattas av andra eller även för att döma eller kritisera andra människor. Historia kan också användas för att främja sammanhållning inom den egna grupp.

Related: