background preloader

Historia

Facebook Twitter

Skarhults Slott. Pressmeddelande Skolfilmer Skarhults slott december 2016 Det händer ingenting!!

Skarhults Slott

Nu släpper hon 6 kortfilmer om svensk kvinnohistoriaNu tar Alexandra von Schwerin saken i egna händer. Svenska skolböcker i his­toria har länge kritiserats för att innehålla för få kvinnor. I en ny historiebok för åttondeklassare nämns tex fler nazister än kvinnor. Som motkraft till ensidigheten och lagom till terminstarten VT 2017 lanserar därför Alexandra von Schwe­rin nu sex kortfilmer om den dolda kvin­no­historien. Det händer ju ingenting! Slottet Skarhult utanför Eslöv i Skåne har sedan 2014 riktat strålkastarljuset på kvin­nors okända historia.

Vi märker att särskilt unga flickor sträcker på sig flera centimeter när de har fått lära sig om kvinnohistorien. De nya filmerna är mellan fem och åtta minuter långa och finns tillgängliga för gratis nedladdning från Skarhults webbplats www.skarhult.se/skolfilmer. Timeline. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Alla Människor!

Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet.

Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? Se filmen tillsammans.Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna • De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Läs mer på www.manskligarattigheter.gov.se. Historia. Jämförelse kristendomen förr och nu. Nationella prov i SO i årskurs 6. Från och med läsåret 2015/2016 erbjuds inte längre nationella prov i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 6.

Nationella prov i SO i årskurs 6

Bedömningsstöd Vi kommer att erbjuda bedömningsstöd i form av prov i bedömningsportalen. Ett tidigare nationellt prov i varje ämne kommer att publiceras som bedömningsstöd från och med mars 2016. Historia.se - Portalen för historisk statistik, historia och statistik.

Kolla din verksamhet! Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen ser ut på din skola och hur den kan utvecklas.

Kolla din verksamhet!

Utgångspunkten för kursplanen i historia i grundskolan är att alla människor har ett historiemedvetande. Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Att på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva berörs av och del­tar i, är ett uttryck för ett utvecklat historiemedvetande. Dom seglade på haven... - Malins GalleriMalins Galleri. Idag hade jag förmånen att få göra ett litet gästspel i klass 4c då fyrorna var en pedagog kort på eftermiddagen.

Dom seglade på haven... - Malins GalleriMalins Galleri

Jag fick göra vad jag ville med dem hade jag fått veta. Tjoho! Tänkte jag och plockade fram en planering som jag brukar köra med årskurs fyror. Vi började med att se på ett bildspel om havet och vikingaskepp. Vi pratade om hur man kan skapa djup i en havsbild genom att använda olika nyanser av blått. Barnen fick först måla hav, hela pappret skulle vara fyllt av färg. Vilken energi klassen bjöd på och vad roligt det är att få arbeta med fler elever som jag inte träffar så ofta. Världskulturmuseerna — Barn. Countries That Were Raided Or Settled By The Vikings Based On Modern Borders. Map by reddit user grankogle While we tend to think of the Vikings as being based in and around Scandinavia, their activities took them a lot far further afield than that.

Countries That Were Raided Or Settled By The Vikings Based On Modern Borders

The map above shows just how far. In the 11th century, they became the first Europeans to attempt to settle in the Americas, beating Columbus by 500 years. While historical records from 1,000+ years ago are spotty at best, the map at the top of the page attempts to show which countries were at least raided, if not settled, by the Vikings between 793 and 1066. Keep in mind that the map is showing modern borders, but raids tended to focus on the coasts. The map is based on data from here and here.

To better understand where and when the vikings are likely to have raided and settled, this map from Wikipedia may be of some use: To learn more about the Viking world, have a look at the following books: Know any other good Viking facts? Få kvinnor med i vår tids vikingakultur. När och hur formades bilden av vikingen?

Få kvinnor med i vår tids vikingakultur

Jag får ofta frågan, och svaret kan bli hur långt som helst. Här är en sammanfattning av de viktigaste variabler jag brukar anföra. När vi i dag målar upp bilder av vikingen, vikingatågen och vikingatiden för vår inre blick brukar ett antal specifika aspekter träda i dagen. Här finns först och främst de djärva krigstågen till främmande land – till England, Frankrike, Medelhavets kuster och till Ryssland – med Frans G Bengtssons fiktive romanhjälte Röde Orm som kraftfull symbolgestalt. Här finns upptäcktsresande som utforskar Island, Grönland och nordöstra Amerika. Det finns inte mycket i denna traditionella uppfattning som är korrekt. För borgerskapet och intelligentian i ockuperade länder blev detta startskottet för ett nytt sätt att tänka. I Sverige var ödesåret 1809, då riket sprack i två delar, Finland blev ryskt, kungen avsattes och en ny regeringsform antogs. Det började med diktare som Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér. Litteraturbanken.