background preloader

Historiesajten, Stormaktstiden bl a

Historiesajten, Stormaktstiden bl a

Historiepratarna | En podcast om människans historia. Berättad av och för elever! Det romerska imperiet | historia123 Samtidigt som den kinesiska imperiestaten uppkom och blev en bestående influens på östra Asien, uppkom det romerska imperiet i Medelhavsområdet. Staden Rom (enligt traditionen grundad 753 f v t) hade utmärkta geografiska förutsättningar för att dominera både Italien och Medelhavet. Staden var belägen i centrala Italien och låg på ett slättland. Själva staden grundades på sju kullar som förbättrade försvarsmöjligheterna. Bortsett från de geografiska fördelarna hade romarna också möjlighet att bygga vidare på andra folks tekniska och kulturella framsteg. Den andra stora influensen var grekerna, som bland annat bosatt sig på Sicilien och i södra Italien. Romarrikets största utbredning Den romerska republiken Romarna gynnades dessutom av sitt mycket säregna statsskick. Den romerska republiken var ett system som kom till för att undvika att någon enskild person skulle kunna styra som en kung över riket. Senatens sammanträdeshus, kurian, i Rom (eget foto) Vilka räknades som medborgare i Rom?

Espresso Varsågod, smakprov ur Discovery Education Espresso Här till höger finns smakprov av innehållet i Espresso. I Espresso finns material i samtliga ämnen och naturligtvis är allt anpassat till Lgr11. Jag vill boka en demonstration av Espresso på min skola Se mer av Libers utbud av e-läromedel för F-9

Romarriket undefined Romarriket På c:a 600-talet f.Kr. fanns det på den Italienska halvön ett tiotal olika folk. De talade olika språk och skilde sig från varandra i seder och bruk. Romarna Romarna var ett av dem. Förutom romarna fanns det etrusker och greker. Etruskerna Under 700-talet f.Kr. hade etruskerna blivit det ledande folket på halvöns mellersta del. Grekerna Grekerna var den tredje av de tre största grupperna. Kriget mot etruskerna Under hela 200 år hade romarna arbetat på att bli störst på italienska halvön. Romarna och grekerna När romarna trängde sig söderut blev en sammanstötning med grekiska kolonister oundviklig. Republiken C:a 500 f.Kr. störtades den sista kungen i Rom och Rom blev en republik. Patricier Patricier var dom rikaste. Plebejer De övriga fria medborgarna kallades plebejer. Proletärer Den största gruppen var fattiga i Rom. Slavar Dom som var längst ner var slavarna. Rom erövrar Italien De puniska krigen På Nordafrikas kust låg den stora handelsstaden Kartago. Slaget vid Cannae Krig Nero

Related: