background preloader

Human Family Tree

Human Family Tree

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-family-tree

Related:  projekt edukacyjnyEvoluzione umanaHistoriaEvolutionHistoria

Bästa webbsidorna för historialektioner Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550)."I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem: Visste du att Världskulturmuseerna har skapat en egyptenwebb för barn? The Man from U.N.C.L.E. – att arbeta med i skolan? På fredag går The Man from U.N.C.L.E. upp på bio. Är det en film att använda i skolan? Jorå, det är det faktiskt – den passar mycket innehåll i läroplanerna som man kan arbeta med.

Kina ändrar i historieböcker: spås leda till ansträngda relationer med Japan Kriget har länge kallats det åttaåriga motståndskriget i Kina och det syftar på den konflikt som pågick mellan länderna innan och under andra världskriget. Oftast sätts början till incidenten vid Marco Polo-bron i närheten av Peking 1937 då strider bröt ut mellan de ockuperande japanska styrkorna och kinesisk militär vid staden Wanping. Men nu vill Kinas president Xi Jinpings regering att man i stället daterar krigets utbrott till hösten 1931 då den japanska armén invaderade och ockuperade Manchuriet i nordöstra Kina. Kriget ska således numera kalla det fjortonåriga motståndskriget mot japansk aggression. Xi Jinping har de senaste åren försökt betona kommunisternas kamp under andra världskriget, men tidigare har man inte talat så mycket om tiden innan 1937 då kommunisterna utkämpade ett inbördeskrig mot nationlisterna som leddes av Chiang Kai-shek.

Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali Hela staden Djenne, belägen i mellersta Mali vid Nigerflodens inlandsdelta, är en levande historisk relik. Moskén är världens största lerbyggnad och hela staden är byggd i en lerarkitektur med tvåtusenåriga anor. I biblioteket pågår ett digitaliseringsprojekt finansierat av British Librarys ”Endangered archives project”.

Fynd av ny förmänniska kan ändra vårt släktträd - Vetenskap & miljö Vad som verkar vara en ny art av förmänniska har hittats i Sydafrika. Det handlar om en tolv-trettonåring och en vuxen individ som levde för omkring 2 miljoner år sen. Skeletten är ovanligt kompletta och välbevarade för att komma från den här tiden och fyndet kan leda till att man får se över vårt gemensamma släktträd, tror Lars Werdelin på Naturhistoriska riksmuseet. Kungen invigde museum i vikingahjälm Det nya museet Vikingaliv på Djurgården har invigts och kungaparet var på plats. – Historien är rörlig materia. Genom forskning och ny teknik gör vi ständigt nya upptäckter om vårt förflutna, sa kungen i sitt tal.

Utgrävning avslöjar stenålderns jordbruk Under flera år har forskare från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatserna i Karleby. Projektet handlar om hur det tidiga jordbruket organiserades, de olika sätt människor på stenåldern försörjde sig på, hur landskapet var organiserat och vilka samhällen som kunde byggas upp. Under två veckor ska ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen av boplats Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svar på hur jordbruket såg ut för 5 000 år sedan. Platsen som undersöks ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Neolithic Lifeways och fokuserar på bosättningar, ekonomi och system för utbyte. − Hur odlade de? Komplett barnfossil äldre än Lucy funnet Bara fyra kilometer från platsen där vår mest kända förmoder, Lucy, hittades för 30 år sedan i Etiopien har man upptäckt ett nästintill komplett 3,3 miljoner år gammalt barnskelett. Fyndet är en världssensation då det är de äldsta lämningarna av ett barn som någonsin hittats. Upptäckten gjordes redan i december 2000, men det har tagit över fem år att frilägga benen som packats ihop i cementliknande sandsten. Skelettet av den treåriga hominiden Australopi­thecus afarensis som döpts till Selam är betydligt mer komplett än den 150 000 år yngre Lucy. Bland annat har hela skallen bevarats och man har genom att studera tänderna kunnat fastslå kön och ålder vid dödstillfället.

Särpräglad keramik visar stenålderskrigares väg från Ukraina till Skandinavien Dagens europeiska genetik är ett resultat av att migrerande herdar från Yamnaya-kulturen mötte stenåldersjordbrukare i norra och östra Europa. I en tidigare studie har professor Kristian Kristiansen från Göteborgs universitet och professor Eske Willerslev från Centrum för GeoGenetics vid Köpenhamns universitet tillsammans med sina forskargrupper visat att de stora demografiska förändringar som skedde under första delen av bronsåldern var en följd av massiva förflyttningar av Yamnaya-kulturen från Pontisk-kaspiska stäppen i dagens Ukraina till neolitiska Europa. Nu kan Kristiansen och Willerslev avslöja en mer detaljerad bild av mekanismen bakom den framväxande kulturen som kallas snörkeramiska kulturen, nämligen resultatet av mötet mellan Yamnaya-folket och den neolitiska kulturen. Övervägande andel män Dessa stenålderssamhällen byggde på jordbruk och är kända för sina kollektiva begravningsritualer i stora stenkammare, så kallade megaliter.

Nordamerikas indianer Vad hände? Den 29 december 1890 beafann sig Big Foot och hans minniconjou sioux indianer i 7:e kavalleriets soldatläger vid Wounded Knee. Där räknades indianerna till 120 män och 230 kvinnor och barn. Militären gav indianerna mat och tält att sova i. I Big Foots tält placerades en kamin och en doktor sändes efter för att ta hand om hövdingen som hade lunginflamation. För att ingen skulle kunna fly placerades två kavalleritrupper ut runt indianlägret, plus att två Hotchkiss kanoner riktades rakt in i lägret.

Related: