background preloader

STORMAKTSTIDEN

Facebook Twitter

Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia mellan åren 1611 och 1718. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

Stormaktstiden föregicks av Äldre vasatiden (1521–1611) och efterföljdes av frihetstiden (1718–1772) (att tänka på är dock att fredsavtalet med Ryssland inte skrevs under förrän 1721). Den indelas i Yngre vasatiden (1611–1654) och Karolinska tiden (1654–1718). Perioden kallas stundom, efter mönster av det långa 1800-talet, för Sveriges långa 1600-tal.[1]

Sång om Stormsktstiden skapad av Fröken Fridas klassrum. Historiedepartementet Radio. Gustav Vasa – Del 1 : Medix Produktion AB. Blodbad och en unionsupplösning.

Gustav Vasa – Del 1 : Medix Produktion AB

Berättelsen om hur Sverige blev Sverige. Danmark och Norge är i union med varandra. Den danska kungen vill även krönas till kung över Sverige. Det svenska motståndet slutar med Stockholms blodbad. Hermans historia. Ht-13-Stödmatris-historia-stormaktstiden. Stormaktstidens Sverige. Kungamakten stärks Under de första årtiondena av 1600-talet började Sverige utveckla en stark statsmakt.

Stormaktstidens Sverige

En modern byråkratisk organisation med centrala ämbetsverk växte fram. Ett av dessa var lantmäteriverket som kartlade Sverige och landets resurser. Med hjälp av Lantmäteriets kartor kunde staten också lättare bestämma hur mycket varje bonde skulle betala i skatt. Vid den här tiden etablerades också ett postverk som underlättade spridandet av information. Den svenska högadeln hade under större delen av 1600-talet stor politisk makt, särskilt under de perioder då tronföljarna var minderåriga och landet styrdes av förmyndarregeringar. Prästerna höll koll på folket Efter att kyrkan hade blivit en statskyrka (se reformationen) var prästerna underordnade kungen. Huvudstaden låg centralt mitt i det svenska stormaktsväldet Sverige var i grunden ett sjörike som bands samman med hjälp av kommunikationer över havet. Stockholms geografiska placering kunde inte ha varit bättre.

LPP STORMAKTSTIDEN.

Starta arbetet om stormaktstiden med flasposten

Jepedi frågesport om stormaktstiden. Lektion_se_2511_Rakna_med_stormaktstiden. Grupparbete Stormaktstiden åk 4-6. Böcker om stormaktstiden. Historieätarna – Avsnitt 1, Stormaktstiden. PROV STORMAKTSTIDEN. Stormaktstiden från uppgång till fall. MEDELTIDEN – KUNGAR, DROTTNINGAR OCH KAMPEN OM MAKTEN. GUSTAV III – DEL 1 – FRIHETSTIDEN. GUSTAV III – DEL 2 – EN TID AV REVOLUTION OCH REFORMER. Gustav den 2 Adolf. STORMAKTSTIDEN – DEL 4 – KARL X GUSTAV & KARL XI. Drottning Kristina. STORMAKTSTIDEN – DEL 5 – KARL XII. SLAGET VID POLTAVA. Drottning Hedvig Elenora. Historiepolisen: Gustav Vasa. Historiepolisen har anhållit en person som utger sig för att vara Gustav Vasa.

Historiepolisen: Gustav Vasa

Det finns starka misstankar om att den anhållne helt enkelt har stulit Gustav Vasas identitet. I förhöret berättar han om sitt liv och frihetskampen mot Kristian Tyrann. Han tvingas också förklara allt han vet om Sveriges nationaldag. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning? Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp.

DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

GUSTAV VASA

VASA SKEPPET. HÄXORNAS TID. Scandivavian movies 4 (Swedish): Snapphanar 2006 FULL. Stormaktstid_4-6. Sveriges historia del 2. Spela Stormaktstiden. 7 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Stormaktstiden

Stormaktstiden 1 som tog 2 minuter. 2 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Stormaktstiden 1 som tog 8 sekunder. 4 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. Stormaktstiden 1 som tog 5 minuter. 4 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. 5 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 9 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 2. _stud_medeltiden. SLI.SE - Stormaktstiden - en översikt från uppgång till fall. Medix Produktion AB, 2009, Från 13 år, 23 min.

SLI.SE - Stormaktstiden - en översikt från uppgång till fall

DVD 1670 Karl XII. Vem var han egentligen? Pojken som blev kung vid 15 års ålder och ledde den karolinska hären över Europas slagfält. Han startade aldrig ett krig, men ändå spenderade han hela sitt vuxna liv i soldatläger och på slagfälten. Efter några ungdomsår med fester och slöseri med kronans pengar fö Medix Produktion AB, 2008, Från 10 år, 20 min. Medix Produktion AB, 2007, Från 11 år, 20 min. UR2, 2014, Från 10 år, min. Version 3.5.4Sidan skapad på 0,2302 sekunder på www10. Livrustkammaren. Att jobba med läsförståelsestrategier. Just nu läser vi många faktatexter som handlar om historia.

Att jobba med läsförståelsestrategier

På samma gång jobbar vi med läsförståelsestrategier. Det är ett ständigt pågående arbete men då och då behöver det fördjupas och intensifieras märker jag. Vi har använt oss av olika strategier för att angripa text och var och en har också provat på att sammanställa sin information utifrån olika dokument. Några tyckte att bladet från en läsande klass från facbook fungerade bra som stöd.

Någon annan tyckte att det bästa var att jobba med VÖL- vet, önskar veta, lärt mig Yttrligare några tycker att ha leta efter kärnmeningarna i textens stycken hjälper till att förstå texten. Det vi har upptäckt när vi har jobbat med kärnmeningar är att ibland är läromedel väldigt svåra att förstå, för det är bara kärnmeningar staplade på varandra och inga meningar som förklarar och förtydligar.

Det blir bra samtal både om kunskaper i ämnet vi läser om, texters uppbyggnad och förståelse av det lästa. Stormaktstiden och Upptäckartiden. Delprova pdf 78929.