background preloader

Historia.se - Portalen för historisk statistik, historia och statistik

Historia.se - Portalen för historisk statistik, historia och statistik
Related:  Teori - centrala begrepp, källkritik, historiebrukHistoria

Urkund Historieforskning och historiesyn • Inre orsaker (endogen förklaring) – Yttre orsaker (exogen förklaring) En endogen förklaring är ett inifrånperspektiv. Med en endogen förklaringsmodell beskrivs en historisk händelse eller ett historiskt förlopp med hjälp av de inre drivkrafterna som kan sägas ligga bakom. En sådan författare skulle t.ex. förklara Sveriges industrialisering genom att rikta uppmärksamheten på landets egna förutsättningar och resurser. En exogen förklaring är ett utifrånperspektiv. Med en exogen förklaringsmodell beskrivs en historisk händelse eller ett historiskt förlopp med hjälp av de yttre drivkrafterna som kan sägas ligga bakom. • Materialism - Idealism En författare som har en materialistisk historiesyn anser att ekonomi och andra materiella aspekter är den främsta drivkraften bakom historiska förändringar. Författare med en idealistisk historiesyn anser att idéer utgör den viktigaste bakomliggande drivkraften i historien. • Kollektiv – Individ • Underifrån – Ovanifrån Text: Robert de Vries (red)

World Digital Library Home Periodis Web - Maps to be Used for the History of Europe Euratlas Periodis Web shows the history of Europe through a sequence of 21 historical maps, every map depicting the political situation at the end of each century. Here, on the left, are 21 mini-maps giving access to 21 full maps and to 84 quarters of maps with more detailed views of the states, provinces and main cities.Moreover, each map offers a historical gazetteer. Thus you can highlight in red each sovereign state and in green each dependent entity. See the Map Legend for more details. Navigation through the atlas is easy: on the left side of the pages, you simply need to choose a century for temporal navigation. Periodis is a historical atlas of a new kind. History by Periods History is a continuous string of events among which prominent facts sometimes emerge: wars, conquests, revolutions etc. Names Names of entities mentioned in the Periodis Historical Atlas are those officially used at the considered time.

Logga in på Hjärntorget Popup-blockerare Denna webbplats använder sig av popup-fönster. Vänligen se till att eventuella popup-blockerare är avstängda. Cookies Denna webbplats använder sig av session cookies. Enligt EU direktiv 5.3 (etc) måste vi informera dig om att denna applikation använder sessions-cookies, även kallat minnescookies. Vad är en cookie? En cookie är en textsträng som lagras på datorn av en webbserver, information vars syfte är att webbservern kan komma ihåg inställningar under tiden du besöker webbsajten. Det finns två typer av cookies; de temporära som endast existerar under den session du har med sajten och de permanenta som lagras på din hårddisk, de man normalt sett förknippar med cookies. Välkommen till Hjärntorget Hjärntorget är ett pedagogiskt it-stöd för alla Göteborgs Stads skolor. Support Fungerar inte inloggningen? Om du får ett felmeddelande rör det sig förmodligen om ett tillfälligt fel och du kan snart logga in igen. Har du ingen inloggning? Klickar du utan att få upp information? Cookies

Essä: Nu skrivs historien om Europas historier - Tvärsnitt Om man tittar i en historisk kartbok eller i ett uppslagsverk och begrundar Polens utsträckning vid olika tider så förstår man att det inte är så enkelt med den nationella historien. Det är väldigt små delar av det som har varit Polen vid olika tider, som är gemensamt för alla tider. Exemplet Sverige är på det sättet lättare, för området från Småland till Jämtland har alltid varit ett svenskt kärnområde, medan kolonisering och stormaktsambition tidvis expanderat området oerhört. Tyskland (de tyska staterna), Österrike (Österrike-Ungern), Belgien och för övrigt nästan varje europeisk stat uppvisar alla olika varianter av utvidgning, sammandragning och förflyttning. Sådana förändringar har inte skett i ett tomrum. Det är på grannarnas bekostnad man utvidgat och det är grannarna som har erhållit förlorade landområden. Historien som nationellt paradigm Historia har mer än de flesta humanistiska discipliner suttit fast i ett nationellt paradigm. Olika syn på samma historiska händelser

Sacred Text Archive How the Nazis Ruined the Swastika | floor8 ​Once a sign of peace and good fortune, the swastika has since become synonymous with malice and unforeseen cruelty. Most people ​associate the symbol with the Third Reich and Hitler's Nazi regime, and for this reason Germany has outlawed the display of it. What most people don't know is the history of the powerful symbol and its evolution. The symbol has roots that run deep through ancient religions, primarily those native to India. In the religion it was considered a icon that was thought to represent the footprints of Buddha. In other Indian religions such as Hinduism and Jainism, the traditional symbol as we know it today with its "arms" in a clockwise position is opposed by a sauvistika, The word svastika derives from the Sanskrit translation for "conducive to well-being." Steven Heller, a graphic designer, describes the emblem interestingly by saying, Navajo Indians were known to weave the symbol into quilts and it can even be seen in many archaic churches throughout Europe.

Elib History tells us what will happen next with Brexit & Trump History tells us what will happen next with Brexit & Trump [note: this essay contains a lot of links out, which are underlined. Consider them further reading or me backing up my opinions] It seems we’re entering another of those stupid seasons humans impose on themselves at fairly regular intervals. My background is archaeology, so also history and anthropology. It leads me to look at big historical patterns. So zooming out, we humans have a habit of going into phases of mass destruction, generally self imposed to some extent or another. But a defining feature of humans is their resilience. But for the people living through it, as with the World Wars, Soviet Famines, Holocaust, it must have felt inconceivable that humans could rise up from it. At a local level in time people think things are fine, then things rapidly spiral out of control until they become unstoppable, and we wreak massive destruction on ourselves. My point is that this is a cycle. 1. 2. 3. So I feel it’s all inevitable.

Historiska Museet

Related: