background preloader

Historiska Kartor

Historiska Kartor

Romernas Historia Hem - Historiska 20 Wonderful Online Museums and Sites for Virtual Field Trips to Use in Class January 27, 2014 Yesterday when I was working on the list of iPad apps that teachers can use with their students to make virtual field trips, it dawned on me to compile another list of web based platforms for both online museums and virtual field sites that can be used with students in class. After scouring the web for hours I finally landed on the selection below. Have a look and as always share with your students and colleagues. 1- National Portrait Gallery The Smithsonian’s National Portrait Gallery tells the history of America through individuals who have shaped its culture. Through the visual arts, performing arts and new media, the Portrait Gallery portrays poets and presidents, visionaries and villains, actors and activists whose lives tell the American story. 2- Smithsonian Museums The Smithsonian Institution—the world’s largest museum and research complex—includes 19 museums and galleries and the National Zoological Park. 3- The Field Museum 5- The British Museum 6- Science Museum

40 Must-See Historical Photos EmailEmail While some photographs capture our attention because of how the artist behind the picture has decided to compose the shot, others are fascinating simply because of the subjects that they depict. Below are some captivating photographs that tell stories about our past, depicting the people, places and events that have shaped the course of history. Some of these pictures tell us about history in a way that books and documents will never be able to. Source: boredpanda Woman With A Gas-Resistant Pram, England, 1938 Elvis in the Army, 1958 106-year-old Armenian Woman guards home, 1990 Baby cages used to ensure that children get enough sunlight and fresh air when living in an apartment building, ca. 1937 Animals being used as part of medical therapy, 1956 Testing of new bulletproof vests, 1923 Charlie Chaplin at age 27, 1916 Hindenburg Disaster, May 6, 1937 Circus hippo pulling a cart, 1924 Annette Kellerman promotes women’s right to wear a fitted one-piece bathing suit, 1907.

Scandinavian - Scandinavian America - Immigration...- Classroom Presentation Scandinavian America The Scandinavian immigrants not only built new lives in the United States; they also built a new culture. As immigrants from Scandinavia flooded into sparsely populated areas of the U.S., they helped create a particularly Scandinavian way of life, melding the varied religious, culinary, literary, and linguistic traditions that they brought with them with those that they found in their new country. During the late 19th and early 20th centuries, in the Great Lakes states, the northern Great Plains, and in enclaves scattered among northern U.S. cities, a visitor might imagine that he or she was traveling through a unique new nation—Scandinavian America. Language and Education As Scandinavian immigrants arrived in the U.S., they brought a diverse group of native languages with them, and they quickly established institutions to nurture and promote their linguistic heritage. Many Scandinavians also took an active role in the burgeoning U.S. labor movement.

Avsnitt | Historiepratarna | Sida 2 Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr. Grekerna sysslade bland annat med vetenskap, idrott och provade på demokrati. Heureka! Medverkande/Historiepratare: Adam Jönsson, Matilda Fahlman, Ricardo Garcia, Sofia Lindberg & Liv Allinger Lyssna på programmet här direkt. Länkar/lär dig mer:So-rummet: Unga fakta: Film:Percy Jackson och kampen om åskviggen Herkules 300 Alexander

Sveriges slavhistoria avslöjad Visste du att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sen? Det är i alla fall inte något som är en del av vår svenska historieskrivning, trots att Sverige var en slavnation i över 60 år och delaktig i den transatlantiska slavhandeln på 17-1800-talet. Unik forskning Det finns bara två doktorsavhandlingar om den svenska kolonin Saint Barthélemy som också berör slavsystemet – en från 1888 och en från 1951. Fredrik Thomasson, doktor och akademiforskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, är förste forskaren som gått igenom de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på ön. – Det jag har hittat är hur ett svenskt implementerat rättssystem behandlar den svenska slavbefolkningen. I nuläget har Fredrik Thomasson samlat ihop ett 1000-tal domstolsprotokoll med anknytning till slavar eller fria kulörta som de fria mörkhyade kallades på ön, och vår koloniala historia blir allt tydligare. – Det är en viktig källa för socialhistoria. Jean Pierre fastspänd vid fyra pålar

Utvandrarna (1971) Karl Oskar och Kristina lämnar tillsammans med en grupp fattiga människor från trakten nöden i sin hembygd i Småland för ett nytt liv i det nya landet Amerika. Överresan blir strapatsrik och också i det nya landet väntar umbäranden. Filmtitel: Utvandrarna (1971) Kategori: Svenska Taggar: Hans Alfredson, Max von Sydow, Liv Ullmann, Allan Edwall, Monica Zetterlund, Eddie Axberg, Pierre Lindstedt, Åke Fridell, Svenolof Bern, Aina Alfredsson

feedback och enkla enkäter Film; Människors olika förutsättningar Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder?

De svenska skatternas historia | Skatteverket -en artikelserie av Susanne Löwnertz tidigare publicerad i RSV Info åren 1982 – 83 Förord Detta häfte innehåller en serie artiklar, som tidigare publicerats i riksskatteverkets informationstidning RSV Info under åren 1982 - 83. Författare har varit Susanne Löwnertz. Artiklarna behandlar översiktligt de svenska skatternas historia från allra första början och fram till den tidpunkt då vi fick det skattesystem vi har idag. Redaktör Björn Thärnström, RSV, har svarat för redigering bildurval och layout. Avsikten är att särtrycket ska ge skatteförvaltningens personal en inblick i gårdagens system för beskattning. Solna i april 1983 RIKSSKATTEVERKET Skatterna kom med den svenska statens uppkomst När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter, som gick till kungamaktens underhåll och krigståg. Det gemensamma för alla skatter är att de utkrävts av en överhöghet, dvs en eller flera personer som innehaft en sådan maktposition att de kunnat utkräva prestationer av landets befolkning.

Related: